Foto: Shutterstock Före och efter skottillfället rör sig jägare ofta långa sträckor och det tycker NJFF bör utnyttjas för att trycka tillbaka fågelinfluensan.

Norska jägare sätts in mot fågelinfluensa

Jägarna rör sig mer i naturen än andra medborgare och vistas extra mycket i väglöst land. Det vill Norges Jeger- og Fiskerforbund använda i kampen mot fågelinfluensa.

Norska jägare bör vara observanta på om de ser döda fåglar ute i naturen. Den tjänsten ber Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, sina medlemmar om. Anledningen till skärpt uppmärksamhet är fågelinfluensan som nu sprider sig längs den norska kusten.

Också andra djur

Jägarna bör också vara observanta på andra döda djur i naturen.

– Jägaren rör sig i första linjen ute i naturen och kan snabbt se om det finns döda fåglar i naturen, säger Olav Greivstad, jakthund- och viltkonsulent hos NJFF i ett pressmeddelande.

Ser mer än andra

Med första linjen menas också att jägarna rör sig utanför de allmänna vägarna och därför ser mer än andra.

Att jägaren också bör observera döda däggdjur hänger samman med att två norska rödrävar har drabbats av viruset.

Också svenska Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, vill ha in rapporter om döda fåglar och andra döda djur. Om så bedöms lämpligt begär SVA att få in det döda djuren. Annars kan man rapportera sin iakttagelse till SVA.

Mycket ovanligt

Även människan kan drabbas av fågelinfluensan. Men det är mycket ovanligt att det händer. I en del fall kan viruset genom mutation anpassas till fortsatt spridning hos arter som till exempel gris, häst och människa som utvecklat egna linjer av influensaviruset, skriver Folkhälsomyndigheten.

En del varianter av fågelinfluensan har enbart orsakat mild sjukdom med exempelvis ögoninfektion och/eller övergående influensaliknande symtom, andra har orsakat allvarlig sjukdom med dödlig utgång.

”Aldrig tidigare”

De flesta fall där smitta till människa har skett har inträffat i länder där kycklingar och andra matfåglar säljs levande på marknader och slaktas i hemmen, uppger Folkhälsomyndigheten.

– Europa har aldrig tidigare upplevt så stora och omfattande utbrott av fågelinfluensa som under de två senaste säsongerna. Vad vi nu ser, med fortsatt smittspridning och hög sjuklighet och dödlighet bland vilda fåglar mitt i sommaren, är ett helt nytt scenario. Det finns därför mycket som talar för att även kommande säsong blir problematisk, med ökad risk för utbrott också hos tamfåglar, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA.