Foto: Shutterstock Inom 24 timmar ska snabbtestet visa om hjortdjur är infekterade med CWD.

Nu finns snabbtest för CWD

Forskare i USA har utvecklat ett snabbtest för CWD som kan användas ute i fält av till exempel jägare. Inom 24 timmar ska det visa om hjortdjur är infekterade.

Sedan 2019 har forskare vid University of Minnesota försökt utveckla en prototyp för ett snabbtest för CWD. Nu är en sådan klar.

Den kallas MN QuIC och ska visa om en drabbad älg, hjort eller ren har smittats av eller utvecklat infektiösa proteiner, så kallade prioner, som leder till CWD, chronic wasting disease/kronisk avmagringssjuka.

Ännu inte godkänt

Testet måste dock godkännas av det federala jordbruksdepartementet i Washington innan det får tas i bruk. Forskarna hoppas att ett godkännande ska komma nästa år.

Ett företag har bildats för att locka investerare att hjälpa till få ut MN QuIC på marknaden, så snart det har godkänts.

Det finns ytterligare ett snabbtest som också väntar på federalt godkännande i USA.

Svår att bekämpa

CWD finns i två varianter. En spontant uppkommen, som har upptäckts hos bland annat riktigt gamla älgar i Norden, och en mycket smittsam, som beskrevs för första gången av forskare i USA på 1960-talet.

Den smittsamma varianten av CWD är mycket svår att bekämpa och begränsa. Smittämnet, prionerna, utsöndras i saliv, urin och avföring och kan överleva lång tid i miljön.

Forskarna vid University of Minnesota är också intresserade av att få veta hur länge. Man tror att det handlar om ett decennium, kanske längre.

– Vår förhoppning är att vi om fyra år vet hur sjukdomen på ett effektivt sätt kan begränsas och inte bara spåras, säger forskaren Peter Larsen till Minnesota Public Radio.