Foto: Mostphotos Afrikansk svinpest har återigen konstaterats hos ett dött vildsvin i Tjeckien.

Nytt utbrott av afrikansk svinpest i Tjeckien

Den statliga veterinärmyndigheten i Tjeckien har konstaterat att landet har drabbats av ett nytt fall av afrikansk svinpest. Det är fem år sedan förgående fall.

Ett dött vildsvin har påträffats i närheten av den lilla orten Jindřichovice pod Smrkem i regionen Liberec i norra Tjeckien. När kadavret undersöktes konstaterades det vara infekterat med den dödliga och mycket smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest.

Jindřichovice pod Smrkem ligger 20 kilometer från tyska gränsen och bara 3 kilometer från polska gränsen. I både Tyskland och Polen sprids smittan, så det är inte så förvånande att den återigen har nått Tjeckien.

Lyckades utrota smittan

Vid det förgående utbrottet i Tjeckien, i juni 2017, lyckades myndigheterna på ett framgångsrikt sätt utrota smittan i landet.

Vildsvinen jagades intensivt i den 89 kvadratkilometer stora högriskzonen. Bland de 3 526 vildsvin som sköts fann man smittan i 18 djur. 212, av de totalt 230 konstaterat smittade vildsvinen, hittades döda. Inga tamgrisbesättningar infekterades.

Våren 2019 förklarades Tjeckien fritt från afrikansk svinpest.

Jaktförbud i avspärrat område

Nu spärrar de nationella och regionala myndigheterna av ett 200 kvadratkilometer stort område kring platsen där det nya fallet upptäcktes. Där råder det tillträdesförbud och att jaga är alltså förbjudet, rapporterar den tyska tidningen Top Agrar.

Anledningen är att man inte vill att vildsvinen i området ska oroas utan att smittspridningen begränsas.