Foto: Mostphotos Bland många faror som lurar för ett kid hör slåttern. Frågan är om mamman stöter bort en unge som räddats av människor.

Nyttan av rådjursflytt undersöks

Många bönder bevakar sina fält inför slåttern och flyttar bort rådjurskid som geten gömt. Men blir resultatet att mamman stöter bort ungen?

Det är vanligt att man försöker hitta och flytta gömda rådjurskid innan slåttern. Men är det bra? Innebär flytten och beröringen av människohand att rådjursmodern undviker kontakt med sina ungar? 

Eller tas rådjurskiden ändå om hand? Eller tas de av något rovdjur?

Norsk studie

Det ska man undersöka i Norge, uppger Hjorteviltportalen.no.

Man ska hitta rådjur med hjälp av drönare. Dessutom ska 30 rådjurskid förses med GPS-sändare så att forskare kan följa vad som händer dem. 

Det rör sig om en pilotstudie i ett större projekt om norska rådjur. GPS-sändarna är nu så små och lätta att man tror kiden inte ska störas av att förses med utrustning.