Kläder med viltpäls accepteras och anses vara etiska av många som inte skulle klä sig i farmpäls.
Foto: Peter Ekvall/Mostphotos Kläder med viltpäls accepteras och anses vara etiska av många som inte skulle klä sig i farmpäls.

Ökad efterfrågan på viltskinn i Finland

I Finland fälls årligen 300 000 pälsdjur, men bara från ett fåtal tas skinnen tillvara. Nu verkar det dock som att allt fler finländare vill ha kläder tillverkade av viltskinn.

En av de få i Finland som arbetar med viltskinn är Liisa Tirronen-Varis, garvare i tredje generationen. Hon har noterat det växande intresset för viltskinn bland ungdomar.
– Den senaste tiden har jag fått allt fler beställningar från unga jägare, säger Liisa Tirronen-Varis till Finlands viltcentrals tidning Jägaren.
Vantar och mössa är vanliga beställningar. Till vantar behövs det tre rävar och priset stannar under 100 euro, det vill säga cirka 1 000 svenska kronor. En mössa kräver mer jobb och kostar 150 euro.

Kläddesigner och jägare
Jägaren har också besökt kläddesignern Marita Huurinainen, som också är jägare och gör beställningsarbeten för jägare av vilt som de har fällt. Favoriten är mård- och mårdhundsskinn.
– Att ta vara på skinnet som kläder är absolut att respektera det fällda viltet, tycker hon.
Pälsar som har vuxit ute i naturen accepteras och anses vara etiska av många som inte skulle klä sig i farmpäls om de så fick den gratis. Och det är för den kundgruppen som kläddesignern Marita Huurinainen har skapat sin Wild-kollektion.

Förening för naturpäls
För tio år sedan bildades Naturpälsföreningen i Finland, för att förmedla information och handledning om hur skinnen av pälsdjur ska behandlas och säljas. I detta nu vilar föreningen eftersom det på grund av pandemin inte går att hålla kurser.
Det bekymrar dock medlemmarna att det finns för få företag i skinnbranschen. Efterfrågan på skinn skulle säkert öka ytterligare om tillgången vore större.