Olika besked om tysk vargjakt

Om tyska förbundsregeringen blir enig med sin lantbruksminister kan Tyskland eventuellt komma att införa jakt på varg. Men miljöministern säger nej.

Det är efter en konferens om vargfrågan i Potsdam som Berliner Morgenpost talat med lantbruks- och näringsministern Christian Schmidt. Han representerar det konservativa partiet CSU. Antalet vargar är nu så många i Tyskland att man inte riktigt kan säga det aktuella antalet. Men det talas om 500.
Statistik från de olika delstaterna visar att vargen gick till angrepp mot betesdjur 200 gånger år 2015. Även om de tyska lantbrukarna kan få ersättning för skador och stängsel får de drabbade djurägarna ändå stå med största kostnaderna. 

Jakt på vargar som tar tamdjur
När angreppen är så många anser lantbruksministern att något måste göras. Hela Tysklands vargförvaltning bör ses över. Ute i de olika tyska delstaterna bör det avgöras om jakt på problemvargar som tar tamdjur ska tillåtas. Det skulle minska konflikterna om vargstammen och öka acceptansen för varg.
Men den socialdemokratiska miljöministern Barbara Hendricks säger nej. Hon vill att problemvargar i fortsättningen endast ska definieras som sådana som blir för närgångna mot människor. I något enstaka fall har tysk polis fått avliva oskygga vargar.

Valet kan ändra vargjaktsfrågan
Nu återstår att se hur starka de olika partierna blir är i förbundsregeringen. I delstatsvalet i Schleswig-Holstein i söndags backade socialdemokraterna och de konservativa gick framåt. Därmed får där konservativa CDU leda en regering istället för socialdemokratiska SPD.