Belöningar till jägare som sänder in prover från fällda vildsvin är ett vapen när jakten mot svinpest trappas upp i Finland.
Foto: Shutterstock.com Belöningar till jägare som sänder in prover från fällda vildsvin är ett vapen när jakten mot svinpest trappas upp i Finland.

Prover från fällda vildsvin belönas

Jakten på svinpest i Finland trappas upp

Risken att afrikansk svinpest sprider sig till Finland har ökat. Det meddelar det finländska livsmedelssäkerhetverket Evira, som utfäster belöningar till dem som sänder in prover från fällda vildsvin, eller anmäler att de hittat ett dött vildsvin.

Verket anser att det fortfarande kan vara läge att göra något åt de finländska vildsvinen eftersom de kan sprida smittan.
Afrikansk svinpest har dock aldrig påträffats i Finland. Men det finns farhågor att smittan ska föras över gränsen, främst från Baltikum.
I de baltiska länderna finns svinpesten allmänt bland vildsvinen. Sjukdomen visar inte några tecken på att avta i Baltikum. Om sjukdomen blir permanent i Baltikum finns det hela tiden risk för att den sprider sig till Finland.

Smittan kan spridas med jägare
Farhågor finns att finländska jägare som besöker drabbade områden tar med sig smittan hem. Professionella svinuppfödare vet att det är förbjudet utfodra svin med matavfall. Men är medvetenhet lika stor bland dem som har hobbysvin? undrar verket.
Även Livsmedel som tas in till Finland kan vara en risk om de innehåller svin- eller vildsvinskött.
Även de vildsvin som nu finns i Finland kan alltså utgöra en fara. Sedan 2011 har antalet vildsvin i Finland fyrdubblats. Troligen har utfodringen bidragit mycket till att vildsvinstammen växer fortare än vad som tidigare antagits.  Det finns nu cirka 2 000 vildsvin i Finland.

Prover från fällda vildsvin ger belöning
Professor Pirkko Tuominen, direktör för Eviras riskvärdering, säger att det nu vore en bra tidpunkt att göra något. Senare kan det vara svårt att enbart med jakt minska antalet vildsvin om de blir ännu fler.
Evira ger en belöning till de jägare som sänder in prover från fällda vildsvin. Det kommer nu in allt fler prover.
Genom att uppdatera riskprofilen hoppas Evira kunna öka medveten om afrikansk svinpesten.
Den som påträffar ett dött vildsvin i naturen ska omedelbart larma veterinär. Också för sådana anmälningar betalar Evira en belöning.