Det fälldes 43 800 hjortar i Norge under jaktåret 2018/2019.
Foto: Shutterstock Det fälldes 43 800 hjortar i Norge under jaktåret 2018/2019.

Rekordstor hjortjakt i Norge

Aldrig tidigare har det skjutits lika många hjortar i Norge som under jaktåret 2018/2019. Men trenden med färre fällda älgar som inleddes vid millennieskiftet fortsätter.

Det fälldes 43 800 hjortar och 30 600 älgar i Norge under jaktåret 2018/2019, enligt statistik från Statistisk Sentralbyrå, rapporterar Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Det innebär 10 procent fler hjortar än föregående jaktår och 3 procent färre älgar. Fällningsprocenten i förhållande till de tilldelade kvoterna var 70 procent för hjort och 77 procent för älg.

Älgarna har det inte bra
Sedan millennieskiftet har det fällts färre och färre älgar i Norge. De norska älgar har det inte bra.
Det blir varmare i Sydnorge och parasiter och sjukdomar påverkar älgstammen. Det är inte bara färre djur som fälls utan älgarnas storlek har blivit mindre. Dessutom föds det färre kalvar i vissa delar av landet, skriver Norges Jeger- och Fiskerforbund.

Kronhjorten expanderar
Bortsett från Vestlandet, som är det stora kärnområdet för hjort, finns älg etablerad över hela det norska fastlandet.
– Att älgstammen tunnas ut ger kronhjorten möjlighet att expandera på de områden där älg finns, enligt Webjörn Svendsen, viltkonsulent i Norges Jeger- och Fiskerforbund.
Det gör att norska jägare kan påträffa hjort i områden där det tidigare inte har funnits någon etablerad stam. På Øst- og Sørlandet blir det nu flera hjortar, men också i kustområdena längre norrut. Samtidigt ska det tas bort mycket hjort runt Nordfjella på grund av CWD-utbrottet där.

Första hjortjakten i Østfold
Jaktåret 2018/2019 var första gången som hjortjakt ägde rum i Østfold, 11 djur fälldes. I fylket (länet) Sogn og Fjordane fälldes flest hjortar, 12 300 djur.
Trøndelag är största älgjaktsfylket. Där fälldes 9 700 djur.