Stängda skjutbanor på grund av brandrisken gör att många norska jägare inte kan göra sina skytteprov med kulgevär för att få jaga rådjur eller vildren i augusti.
Foto: Kjell-Erik Moseid Stängda skjutbanor på grund av brandrisken gör att många norska jägare inte kan göra sina skytteprov med kulgevär för att få jaga rådjur eller vildren i augusti.

Rekordvärmen stoppar jakten på rådjur

Den långvariga torkan gör att en många norska jägare inte kan börja jaga i augusti. Det krävs skytteprov för att få jaga bland annat rådjur med kulgevär. Men många skjutbanor i södra Norge är stängda på grund av rekordvärmen och brandrisken.

Det är brandväsendet i Norge som beordrat skjutförbud på de flesta skytteanläggningarna. Några skjutbanor är fortfarande öppna. Det gäller till exempel gamla grustag eller andra banor med skjutvallar som inte ligger nära växtlighet.

Skjutprov för att få jaga klövvilt med studsare
Norska jägare måste årligen dokumentera sin skjutskicklighet med studsare för att få jaga rådjur och högvilt. Lagstiftarna vill förhindra att viltet utsätts för onödigt lidande i samband med skadskjutningar.
Det här kan i många fall innebära slopad jaktstart för rådjur den 10 augusti och vildren den 20 augusti.
– Det är inte aktuellt att ge enskilda jägare dispens från att genomgå ett godkänt prov på skjutbana, kommenterar seniorrådgivare Arild Sörensen vid Miljödirektoratet.
En lösning är att jägarförbundet kan få kommunen och brandväsendet att bevilja dispens från skjutförbudet på vissa banor.