Rewildingförslag från danskt parti
  • Aimpoint AB

Rewildingförslag från danskt parti

UtrikesPublicerad: 2016-01-14 06:00

Rewildingrörelsen, som vill tränga undan näringar och befolkning på landsbygden för få utrymme för bland annat rovdjursetableringar, får hjälp av det danska partiet Enhedslisten.

Det socialist-gröna partiet vill tvinga över 400 000 hektar lantbruksmark till sammanhängande naturområden. Den röd-gröna Enhedslisten anser att den danska naturen är uppdelat i för små områden och vill öka den biologiska mångfalden
Enhedslisten räknas som Danmarks mest vänsterorienterad parti. Partiet är en sammanslagning av tidigare socialistiska och kommunistiska partier samt miljövänner. Enligt uppgift har partiet 10 000 medlemmar och av 14 platser av 179 i folketinget.

Näst mest uppodlad jord i världen
Utan att ta hänsyn till att små länder kanske inte kan ha all slags natur har partiet läst statistik från Världsbanken och funnit att Danmark har procentuellt sett näst mest uppodlad jord i hela världen. Bara Bangladesh har procentuellt sett mer uppodlad jord.
Fler biologer som danska medier intervjuat anser att politikerna bör visa mod och omvandla lantbruksjord till ”vild natur”.
Men rewilding-kravet från Enhedslisten får inget stöd av regeringen. Miljöminister Eva Kjer Hansen påpekar att om även Danmark, liksom många andra länder, hade stora bergsområden skulle det dra upp andelen dansk natur. Frågan om biologiska mångfald tror ministern går att lösa genom att befintlig dansk natur binds samman via korridorer. 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB