Foto: Arkiv Den norska statens kostnad förra året för rovdjursdödade tamrenar landade på över 90 miljoner svenska kronor.

Rovdjur tar 39 000 norska får och tamrenar

Förra året tog norska rovdjur 16 100 får och lamm samt 22 800 tamrenar. Nivån på skadorna är relativt stabil, kommenterar den norska regeringen.

Den norska regeringen talar, i en text på sin hemsida, om en stabil nivå på inrapporterade vargskador

Dock togs 750 färre får och lamm samt 75 fler tamrenar jämfört med det föregående året.

Fortsatt reduktion

Men trots viss minskning önskar norska regeringen en fortsatt reduktion. Detta kräver en restriktiv förvaltning av de norska rovdjuren, betonar statssekreterare Aleksander Ö Heen, Centerpartiet, vid klimat- och miljödepartementet.

I ersättning för får och lamm utbetalades 45,1 miljoner norska kronor och för tamrenarna 93,5 miljoner norska kronor under 2022. Vilket är cirka 44 miljoner respektive omkring 91 miljoner svenska kronor. Samtidigt har det begärts ersättning för fler djur än vad staten betalade ut pengar för.

Björnar tar lamm

Järv och lodjur tog flest får och lamm, 6 603 samt 4 113 och kungsörn 1 879, men vargen enbart 685 får och lamm. Björn tog 1550 får och lamm och angående 1 276 får och lamm kunde det inte fastställas vilket djur som var skyldigt.

Bland tamrenarna tog kungsörn, järv och lodjur flest djur. 8 118, 6 797 samt 6 737 individer. I 677 fall kunde det inte fastställas vilket rovdjur som varit framme.

Björn tog 345 tamrenar och varg 127 tamrenar, enligt graferna på Miljödirektoratetes hemsida.