Sex vargar vid boningshus i Norge

Boende i norska Trysil har besök av sex vargar strax utanför huset. Foto kunde tas av vargspåren.

Bilden, som publicerats på NRK:s webbsida, visar att det endast var frågan om några meter innan vargen kunde ha varit upp på själva farstutrappan. 
Statens Naturoppsyn i Norge bekräftar att det är frågan om vargspår utanför huset. Troligen är det sex vargar som varit närgångna. Den norska orten ligger i höjd med Dalarna i Sverige. I flera år har vargen varit närgången i Trysil.
Det kan ha varit den så kallade Slettåsflocken som varit framme. Flocken ska tas bort vid jakt i januari. Men de boende i Trysil är rädda för att en annan flock ska inta reviret.
NRK har intervjuat Elin Bråten, som bor i Törberget. Hon beskrivs som sliten av att ha varg så tätt inpå sig.
Föräldrarna till barnen där har hamnat i en besvärlig situation. De vill inte skrämma upp sina barn för vargen. Samtidigt ska skolbarnen behöva stå ute och vänta på bussen när de hör vargarna yla inne i skogen.