Den norska skidstjärnan Anita Moen tycker att det är fel att de som bor i Oslo ska bestämma hur mycket varg det ska finnas på glesbygden.
Foto: Michal Ninger / Shutterstock.com Den norska skidstjärnan Anita Moen tycker att det är fel att de som bor i Oslo ska bestämma hur mycket varg det ska finnas på glesbygden.

Skidstjärna tar ton i norsk vargdebatt

Också i Norge har en skidstjärna trätt fram och kritiserat det sätt på vilket vargdebatten förs. Hon heter Anita Moen.

Anita Moen var framgångsrik på 1990-talet och i början av 2000-talet. Skidstjärnan är uppvuxen och bor i Trysil, ett område med mycken varg. Hon träder fram i tidningen Verdens Gang och vittnar om att hennes väninnor inte törs släppa ut barnen av rädslan för varg.
När Anita Moen tränar om kvällarna undviker hon att ta med sig sin hund av rädsla för att den ska locka till sig varg.

”Fel att storstadsbor bestämmer”

Hon tycker det är helt fel att folk i Oslo ska sitta och bestämma hur mycket varg det ska finnas i glesbygdsområdena. Hon tror att vargfrågan skulle hanteras annorlunda om det strök omkring varg vid den norska huvudstaden.
I Norge har det senaste tiden varit en stor debatt om hur många vargar som ska få fällas. Det har framförts att vargen inte längre tar så många betesdjur. Anita Moen invänder att det inte är konstigt; talen sjunker då folk nu undviker ha djur på bete i skogarna.
För en tid sedan framträdde även den svenske skidlegendaren Thomas Wassberg och krävde kontroll på vargstammens tillväxt så att folk kan få leva i fred på den svenska landsbygden.