En dansk studie visar att barn med ADHD eller liknande problematik kan bli lugnare av skytteträning. (Arkivbild)
Foto: Amee Cross / Shutterstock.com En dansk studie visar att barn med ADHD eller liknande problematik kan bli lugnare av skytteträning. (Arkivbild)

Skytte lugnar oroliga barn

I Danmark har man kommit fram till att skytteträning lugnar oroliga barn. Nu ska danskarna göra en vetenskaplig undersökning av hur barn med funktionshinder påverkas av att fokusera med målskyttevapen.

Det är ett försäkringsbolag som via TrygFonden stöttar ett treårigt forskningsprojekt med cirka två miljoner kronor. Hundra barn från tio kommuner i Danmark ska få vara med.
Det handlar om barn med så allvarlig oro att det blivit ett funktionshinder för dem. Barnen har ADHD eller ADHD-liknande problematik, vilket leder till att de kan vara hyperaktiva, kroppsligt oroliga, mycket impulsiva och ouppmärksamma. Omkring tre till fem procent av alla danska barn beräknas ha dessa störningar.

Fick bättre fokus
Några av dessa barn som fick vara med i ett pilotprojekt blev påtagligt bättre av att få vara med och träna skytte. Danskarna anser att det beror på att skytte först och främst är en mental idrott, där koncentrationsförmågan tränas och att det är därför de oroliga barnen blev lugnare. Det var också bra för barnen att få uppleva omedelbar belöning efter ett bra skott.
Annegrete Månsson är projektledare för skytte i DGI, vilket är en sammanslutning för danska skytte-, gymnast- och idrottsföreningar och undersökningen, som till slut ska
bli en doktorsavhandling, gör av en studerande vid Syddansk universitet.

Nyttig aktivitet
Amerikanska jakttidningar har reportage om att mycket unga barn får vara med om jakt. Snart går det kanske att få vetenskapliga bevis för att både skytte och jakt kan vara mentalt bra för unga. I Sverige måste kan de som fyllt 15 år få delta i jakt och avlossa jaktskott i samband med så kallad uppsiktsjakt, när en vuxen jägare är med.