Svinpesten bland vildsvin ökar snabbt i det tyska förbundslandet Brandenburg. Nu planeras att göra som danskarna och bygga ett gränsstängsel. Tyskarna vill stoppa invandringen av polska vildsvin som kan ha afrikansk svinpest.
Foto: Danska naturstyrelsen Svinpesten bland vildsvin ökar snabbt i det tyska förbundslandet Brandenburg. Nu planeras att göra som danskarna och bygga ett gränsstängsel. Tyskarna vill stoppa invandringen av polska vildsvin som kan ha afrikansk svinpest.

Snabb ökning av svinpesten i Tyskland

Planer på stängsel mot Polen

Antalet fall av afrikansk svinpest bland vildsvin ökar snabbt i det tyska förbundslandet Brandenburg. Hittills är det 29 pestvildsvin. Jägare klagar på att deras spårhundar inte sätts in i högre utsträckning för att hittade döda vildsvin. Nu finns det planer på ett gränsstängsel mot Polen för att stoppa invandringen av polska vildsvin som kan ha svinpest.

Antalet fall med den afrikanska svinpesten bland vildsvin ökar snabbt från dag till dag i Tyskland. Hittills har i förbundslandet Brandenburg 29 vildsvinskadaver bekräftats vara smittade med afrikansk svinpest.
Särskilt tränade sökhundar har kommit till Brandenburg från andra delar av Tyskland. 
– Men också våra jägare och deras hundar borde användas bättre, säger Dirk-Henner Wellershoff, ordförande för Landesjagdverband Brandenburg. 
Även Brandenburgs bönder klagar på dålig samordning mot svinpesten.

”Det har varit kaos”
– Det har varit kaos, säger Bernhard Krüsken, generalsekreterare i Deutsche Baurnverband.
Konsumentskyddsminister Ursula Nonnemacher, De Gröna, utlovar bättre ledning, rapporterar Der Tagesspiegel.
Brandkår, olika tekniska avdelningar, polis, veterinärer samt jägar- och bondeorganisationer ska samordnas bättre.

Zoner med fasta stängsel
När områden med självdöda vildsvin genomsöks ska provisoriska stängsel ersättas med fasta stängsel.
Allmänheten har inte tillträde i områden där pestdrabbade vildsvin hittats.
Hittills gäller tre sorters zoner. Runt kärnzonen på cirka sex mil i omkrets är det elstängsel och tillträdesförbud i terrängen med få undantag.

Riskzon utanför kärnzonen
Sedan finns en riskzon på uppåt två mil från området med pestvildsvin. Där är det särskilda restriktioner både för allmänheten, jägare och grisbönder.
Den tredje avgränsningen är en buffertzon som gäller för grisbönder och jägare.
Tidigare har Danmark byggt ett stängsel mot Tyskland för att stoppa invandringen av vildsvin.
Nu planeras det även i Tyskland för ett gränsstängsel. Det gäller gränsen mellan Brandenburg och Polen, där den afrikanska svinpesten funnits länge. De pestsmittade vildsvinen i Brandenburg kan ha fått smittan från Polen.