Ett cirka sju mil långt stängsel vid den tyska gränsen ska stoppa vildsvin att komma in i Danmark. De vildsvin som redan finns i Danmark ska utrotas och alla restriktioner om bland annat belysning och jakttider slopas.

Stängsel mot Tyskland ska stoppa vildsvin

Den danska regeringen har beslutat att det ska byggas ett cirka 70 kilometer långt stängsel mot den tyska gränsen för att stoppa vildsvinens intåg i Danmark.

Om svinpesten når Tyskland kan vildsvin föra in smittan i Danmark. Överför vildsvinen pesten till tamsvin hotas den danska grisnäringen. Exporten av svinkött har ett värde på elva miljarder.
Enligt pressmeddelandet från den danska regeringen blir stängslet cirka 70 kilometer långt, 1,5 meter högt och grävs ned 50 centimeter i marken. Färister kommer att placeras i stigarna i skogen längs gränsen.

Vildsvinsfällor tillåts
Stängslet ska kombineras med att jakten på vildsvin ska bli intensivare på de statliga markerna i den södra delen av halvön Jylland. Fällor kommer att sättas upp. Även privata markägare ska engageras för ökad vildsvinsjakt.
Informationsmöten ska hållas med de boende i området.
Det kan också bli böter om djurtransporter till utlandet inte rengörs vid hemkomsten till Danmark.
Vissa livsmedel blir olagliga att införa liksom utfodring med matavfall.
Enligt pressmeddelandet förbereder även Polens regering ett skyddande vildsvinsstängsel. Det ska sättas upp längs gränsen mot öst.

Utrotningskampanj
Bevakningen av de vildsvin som nu finns i Danmark ska ökas.
Dessutom finns ett beslut att de danska vildsvinen ska utrotas. Det finns inga begränsningar när det gäller jakttid.
Den danska Naturstyrelsen har beviljat ett undantag i jaktbestämmelserna så att även vildsvinsjakt är tillåtet dygnet runt.
Jägare får använda belysning, skjuta på foderplatser och från skjul. Dessa regler för att underlätta jakten kan från och med nu tillämpas hela dygnet.
Allmänheten uppmanas kontakta Naturstyrelsen om vildsvin upptäcks.
Om personen är jägare kan denne själv skjuta djuret, men jägaren måste ha tillstånd från markägaren.

Prover ska sändas in
Jägare som ser vildsvin på egen mark kan skjuta djuret själva eller kontakta Naturstyrelsen för att få jakthjälp.
Den som fällt ett vildsvin måste inom 24 timmar se till att ett prov sänds in till danska Livsmedelsverket. Där undersöks om vildsvinet bär någon sjukdom.
Det sistnämnda är inte minst viktigt eftersom svinpesten inte nödvändigt sprids från djur till djur. Vildsvin i Danmark kan också bli drabbade om de får i sig smittade livsmedel från ett land där svinpesten redan finns. 

Lars Sönnergren
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...