FOTO: DTU VETERINÆRINSTITUTTET Förgiftade vargar har påträffats i Norge. Nu vill man utreda om det rör sig om olyckshändelser eller brott. (arkivbild)

Tre norska vargar förgiftade

Norska Veterinärinstitutet vill undersöka om norska rovdjur förgiftas. Institutet hänvisar till tre fall då vargar nyligen har dött.

Norska Veterinärinstitutet vill göra en stor undersökning av norska rovdjur, särskilt de större arterna, och utröna om förgiftningar är vanligt förekommande.

Påträffades 2015

Institutet hänvisar till tre fall under senare tid då man upptäckt vargar hade förgiftats:

En varghona påträffades förgiftad 2019, hon hade fått i sig etylenglykol, som återfinns i till exempel kylvätska. 2016 klargjordes att en hane hade fått i sig tre olika typer av råttgift och en varghona befanns ha förgiftats 2015, också med råttgifter. 

– Eftersom fler fall av förgiftningar har upptäckts under senare år kan det inte uteslutas att det finns ett stort mörkertal, säger Knut Madslien, ansvarig för vilthälsa vid Veterinärinstitutet.

Ätit smågnagare

Det kan vara så att vargarna förgiftats genom att ha förtärt förgiftade smågnagare, men det går inte att utesluta att någon avsiktligen förgiftat en åtel. 

2019 undersökte Veterinärinstitutet 254 rovdjur. I 67 procent av dem fanns spår av råttgift, skriver Dagsavisen.

Om institutet får begärda pengar vill man också undersöka om det fällda viltet innehåller tungmetaller och miljögifter.