Förslaget om att förbjuda import av jakttroféer möter motstånd inom EU-parlamentet.
Foto: grusgrus444 / Shutterstock.com Förslaget om att förbjuda import av jakttroféer möter motstånd inom EU-parlamentet.

Troféjakten försvaras

Sedan tre månader pågår en intensiv debatt om huruvida import av jakttroféer ska förbjudas inom EU. Över 80 procent av ledamöterna i Europaparlamentet motsätter sig förbudet.

Debatten har pågått sedan den 18 januari när en grupp av ledamöter inom Europaparlamentet skriftligen deklarerade att de efterfrågar en utredning om ett eventuellt förbud mot att importera jakttroféer från länder utanför EU. 
Den 18 april stod det däremot klart att gruppen inte lyckats få det stöd som krävs för att skrivelsen ska tas upp i parlamentet, men också att majoriteten av ledamöterna i Europaparlamentet, över 80 procent, ställer sig emot skrivelsen. 
”Majoriteten av ledamöterna inom Europaparlamentet tror att ett förbud mot troféjakt inte är en önskvärd väg att gå för att skydda vilt. I stället påvisas den positiva betydelsen av lokalbefolkning och europeiska jägare i processen”, säger parlamentsledamoten Karl-Heinz Florenz, ordförande i gruppen ”Biodiversity, Hunting, Countryside”.

”Laglig troféjakt behövs”
Johan Svalby, vid den europeiska jägarfederationen Face, välkomnar Europaparlamentets inställning.
– När troféjakt utförs i ett hållbart perspektiv så innebär det positiva effekter för bevarandet av bestånd av vilt och deras habitat och gynnar även samhället. Att mitt i tjuvjaktskriser ta bort viktiga incitament och intäkter som skapas av laglig troféjakt skulle orsaka skada mot bevarandet av av ett antal hotade arter och dessutom orsaka en kraftig nedgång av dessa arter, särskilt på den afrikanska kontinenten, kommenterar Johan Svalby i ett pressmeddelande.
– EU måste nu inrikta sig på att utreda hur man bäst nyttjar troféjakt för att ge ekonomiska incitament för att bevara djurlivet och för att bekämpa naturvårdsbrott. Jägare och andra naturvårdare är skyldiga ett stort tack till ledamöter som inte har undertecknat skrivelsen, tillägger Johan Svalby.

Stöds även från tyskt håll
Även Deutscher Jagdverband har haft kontakt med den internationella naturskyddsorganisationen IUCN. I ett dokument på 19 sidor läggs det fram vetenskapliga argument för troféjakt. Om jakten är lagligt reglerad kan den bidra till skydd för viltet i berörda områden. Troféjakten kan också ha fördelar för de som bor nära de eftertraktade djuren.
Det bör finnas regler om hur lokalbefolkning ska ha fördel av jaktturismen hur köttet från fällt vilt tas tillvara, menar Deutscher Jagdverband.
Deutscher Jagdverband har tagit fram argument för troféjakt eftersom det finns uppgifter om att EU förbereder ett förbud mot att införa jakttroféer till EU-området.