Om de guldschakaler som har hittat till Finland överlever vintern har landet fått ett nytt rovdjur.
Foto: Shutterstock Om de guldschakaler som har hittat till Finland överlever vintern har landet fått ett nytt rovdjur.

Troligen tio guldschakaler i Finland

Hur många guldschakaler har Finland? Kanske ett tiotal. Det tror i alla fall Finlands viltcentrals ordförande Tauno Partanen efter att två bekräftade observationer av den i landet nya arten har gjorts i år.

Tauno Partanen skriver om bland annat guldschakaler i sin ordförandespalt i Viltcentralens tidning Jägaren.
Utgångspunkten är att en guldschakal observerades i Rautavaara i Norra Savolax i mitten av juli, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare. Därefter spreds nyheten att en guldschakal redan i början av året hade fotograferats av en viltkamera i Reisjärvi i Norra Österbotten.
Och eftersom det nu finns två bekräftade observationer så är det mycket troligt att det redan finns ett tiotals individer av den nya arten i landet, skriver Tauno Partanen.

Klassad som främmande art
Ska guldschakalen få jagas? Frågan har diskuterats politiskt i Finland. Sami Niemi, tjänsteman från jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning refererar diskussionen i tidningen.
Ministeriet har velat klassa schakalen som ett vilt. Då hade det varit möjligt att jaga de första enstaka individerna när de dök upp och skjuta upp artens etablering i den finska naturen.
Men guldschakalen är klassad som en främmande art i Finland och därmed förbjuden importeras eller släppas ut i naturen. Och denna lag har jord- och skogsbruksutskottet i finska riksdagen velat behålla.

Får inte jagas
Följden har blivit att individer som kommer till Finland på naturlig väg inte uppfyller definitionen på en främmande art. I stället inordnas schakalen under naturvårdslagen och får inte jagas.
Om de individer som har hittat till Finland överlever vintern har landet fått ett nytt rovdjur som fyller den ekologiska nischen mellan varg och räv, skriver Sami Niemi.