Ett inslag om jakt på danskt tv upprör många jägare i landet, eftersom de menar att inslaget inte skildrar jakt på rätt sätt utan som en hobby för rika människor som dricker champagne innan jakten.
Foto: drtv.dk Ett inslag om jakt på danskt tv upprör många jägare i landet, eftersom de menar att inslaget inte skildrar jakt på rätt sätt utan som en hobby för rika människor som dricker champagne innan jakten.

TV-inslag om jakt upprör danska jägare

Ett reportageinslag i dansk TV upprör danska jägare. De anser att TV-reportaget framställer jakt och jägare mycket osympatiskt. Filmen skildrar rikt folk och det dricks champagne före jakten.

Många jägare har hört av sig till Danmarks Jægerforbund om TV-inslaget. De anser bland annat att danska jägare hängs ut som ”partyapor”. Förbundet är medveten om att det tillkommer nya danska jägare som förbundet inte har kontakt med. Det kan vara jägare som inte delar förbundets värderingar om hur jakt ska gå till.
Jägarna i filmen har nog inte kunskaper om grundläggande jaktetik, kommenterar företrädare för förbundet.
De som hört av sig till Danmarks Jægerforbund är rädda för att filmen på sikt ska stoppa jakt i Danmark. Men enligt förbundet har jakt fortsatt starkt stöd och acceptans i den danska befolkningen.
För att stödet ska bibehållas är det viktigt att alla danska jägare, när tillfälle ges, framträder som goda företrädare och berättar om jaktens värde. Då får många danskar en bild av hur den gode jägaren beter sig, resonerar Danmarks Jægerforbund.

TV-inslaget kan ses här: