En tysk lantbrukarorganisation varnar för att en stor vargstam gör det omöjligt att ha betesdjur.
Foto: Montage / Michael Wick / CreativeNature R.Zwerver / Shutterstock.com En tysk lantbrukarorganisation varnar för att en stor vargstam gör det omöjligt att ha betesdjur.

Tyska bönder vill stoppa vargarna

En stor tysk vargstam är ett hot mot de boskapsägande bönderna. De växande antalet vargar göra det omöjligt ha betesdjur i Tyskland, varnar lantbrukarorganisationen Deutsche Bauernverband (DBV).

DBV har uppvaktat riksdagens närings- och lantbruksutskott. Organisationen pekar på att det på sikt inte går att ha en samexistens mellan varg och betesdjur. Det har inte skärskådats att det blir mer eller mindre omöjligt ha betesdjur med en allt större tysk
vargstam.
Om det ska finnas så många vargar som förespråkarna anser nödvändigt för en livskraftig vargstam hotas de tyska djurböndernas näring.
”Nu måste folket få ta ställning. Ska det inte i Tyskland få finnas utrymme för betande får, getter, hästar eller kor?” frågar DBV i ett pressmeddelande.