Tyska jägare ogillar geochaching

Den moderna formen av GPS-styrt skattsökande, så kallad geocaching, stör viltet enligt tyska jägare.

Tidningen MZ har intervjuat jägaren Andreas Tietz utanför orten Roitzsch. Eftersom behållaren, cachen, med det eftersökta innehållet ska gömmas så svårtillgängligt som möjligt stör hela aktiviteten djurlivet i skogen. Viltet skräms bort från sina revir när utövarna inte rör sig på de vanliga stigarna.
Geochaching går ut på att någon gömmer cacher, vars koordinater finns på webben. Sedan ska utövarna med hjälp av olika ledtrådar och GPS-koordinater hittat fram till gömman. I Tyskland beräknas det nu finnas minst 300 000  gömda chacher.

Vill ha särskilda områden för geocaching
På Andreas Tietz marker finns ett dagbrott. Han undrar vem som är ansvarig om någon skadar sig där eller i skogen. Han föreslår att särskilda områden ska upplåtas för geochaching.
Enligt Wikipedia anser Naturvårdsverket att den svenska allemansrätten tillåter geochaching. Men vissa regler måste iakttas så att skattjakten inte är störande. Den som vill ägna sig åt geochaching på enskild mark måste också ha markägarens tillstånd.