Jägarförslaget att ha GPS-märkta vargar tillbakavisas av det ansvariga miljöministeriet i delstaten Niedersachsen.
Foto: Shutterstock.com Jägarförslaget att ha GPS-märkta vargar tillbakavisas av det ansvariga miljöministeriet i delstaten Niedersachsen.

Tyska jägare vill ha GPS-vargar

De tyska jägarna anser att Tysklands vargar bör förses med GPS-sändare. Minst en eller ett par vargar i varje flock borde få sådan sändarutrustning.

Därmed skulle det bli lättare att kunna hålla reda på var vargarna finns. 
Om någon flock uppträder närgånget mot människor eller tamdjur, borde någon varg i flocken kunna fällas. Därmed skulle flocken bli varse att ett område kan vara farligt för dem, resonerar jägarna.
Det är Helmut Damman-Tamke, styrelseledamot i Deutsche Jagdverband, som uttalar sig för tidningen TAZ. 

Skulle kunna ge större acceptans
Han tror att tyskarna lättare skulle acceptera att vargen finns i Tyskland om det går att ingripa mot farliga vargar.
Han hänvisar till att internationellt sett tog vargen många människoliv under 1900-talet. Men sedan vargen återkommit till Tyskland har den varit strängt skyddad. Tyska vargar får inte jagas. Därmed har tyska vargar förlorat rädslan för människor.
Men miljöministeriet i Helmut Damman-Tamkes egen delstat, Niedersachsen, tillbakavisar förslaget om sändarmärkta vargar. Det skulle bli för dyrt och inte alla vargar uppträder i flock, invänder företrädare för ministeriet.