Foto: Shutterstock Om också människor påverkas psykiskt av toxoplasma är det ingen som vet. Men andra sociala däggdjur har visat sig bli orädda av parasiten.

Vargar blir orädda vinnare av hjärnparasit

En kattparasit i hjärnan gör vargar till modiga vinnare som söker en ledarställning i flocken. Det visar en ny forskarstudie från Yellowstone nationalpark i USA.

Det är i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Communications Biology som de nya forskarrönen presenteras.

Var femte svensk

Utgångspunkten är förekomst av parasiten toxoplasma som kan leva hos många varmblodiga arter men bara föröka sig hos katter. Omkring var femte svensk och var tredje människa i världen är infekterad.

Nu har forskare studerat vargar som lever Yellowstone nationalpark där både pumor och vargar lever. Pumorna, med sitt nära släktskap till katten, bär på smittan och för den vidare till vargarna. Forskargruppen har sövt ner 229 vargar, tagit blodprover och analyserat dem för toxoplasma och kommit fram till förbluffande slutsatser:

Modiga risktagare

Vargar med toxaplasma visade sig vara mer än elva gånger så benägna att bryta sig ur flocken och gå sin egen väg, något som kräver mod och benägenhet att ta risker.

Om de stannade kvar i sin flock var chansen mer än 46 gånger så stor att de skulle bli flockledare än den var för osmittade vargar.

Hos sociala djur

Liknande effekter har man tidigare hittat hos gnagare. Om liknande effekter förekommer hos människor är en öppen fråga, men forskarna konstaterar att parasiten kan påverka sina värdar långt efter den akuta infektionen. Hos sociala djur blir det konsekvenser för hela gruppen.