Vargföryngringar väntas i Danmark

Danmark kan få sina första vargungar i modern tid. Det tror en forskare vid Århus universitet sedan DNA-analyser av vargspillning visar att det finns minst fyra olika vargtikar som kan para sig med de hannar som finns på Jylland

Forskarna har DNA-analyserat avföring från vargar. Analysproven kommer från nio olika platser på Jylland.
En noggrannare analys visar att exkrementerna och proverna från fällda rådjur kommer från fyra olika tikar. I närheten har det också hittas avföring från hanvargar. Därmed är det bara en tidsfråga innan Danmark får de första vargföryngringarna i modern tid.

Platserna hålls hemliga
För att vargparen inte ska störas vill forskarna inte peka ut exakt var fynden har gjorts annat än det har skett i Thy vid Limfjorden i norra Jylland. Där finns en nationalpark. Fynden kommer också från mellersta och södra Jylland.
Vargarna försvann från de danska öarna redan på 1500-talet. 1813 sköts den då sista vargen på Jylland. 
I april i år beräknas det ha funnits 19 hanvargar i Danmark, enligt Naturstyrelsen.

Möte ska hållas om situationen
Det danska viltförvaltningsrådet kommer i sommar hålla ett nytt möte om hur man ska förhålla sig till att vargen åter finns i landet och dessutom föryngrar sig. Danmark har sedan juli förra året en plan för vargförvaltning.
Det danska Jägareförbundet har sagt ja till en vargstam. Den mindre jägarorganisationen Dansk Land og- Strandjagt säger nej till varg och hävdar att vargar satts ut illegalt.

Problemvargar får skjutas
Enligt EU:s art- och habitatdirektiv måste Danmark skydda de vargar som nu finns i landet. Men problemvargar får ändå jagas under vissa förutsättningar
Enligt danska Naturstyrelsen är en problemvarg en varg som uppträder onaturligt. Vargen kan upprepade gånger ha tagit sig in på en gårdsplan eller skolgård. Ett annat alternativ är att vargen uppträder hotande mot husdjur eller sällskapsdjur. En annan möjlighet  är att varg kan ha kommit innanför ett stängsel i en park där det också finns människor och att vargen inte hittar ut.
Det gäller att först ha försökt skrämma bort vargen med till exempel gummikulor innan Naturstyrelsen ger ett tillstånd skjuta vargen.
Vargar som vid enstaka tillfällen förirrar sig in i tät bebyggelse ska inte räknas som problemvargar.