Foto: Shutterstock Nästan 4 000 tamdjur dödades av varg i Tyskland under 2020.

Vargkostnaderna ökar snabbt i Tyskland

I takt med att vargarna blir allt fler i Tyskland ökar kostnaderna för de skador som vargarna orsakar och för de förebyggande åtgärderna som vidtas för att skydda tamdjur.

År 2020 beräknas Tyskland ha haft 158 familjegrupper med varg, jämfört med 131 året dessförinnan.

Och trots att det under senare år har investerats mycket i förebyggande skyddsåtgärder, som rovdjursavvisande stängsel, bekräftades nästan 1 000 vargangrepp på tamdjur under 2020 i Tyskland. Det är nästan fyra gånger så många som år 2016.

Främst får och getter

Antalet vargdödade tamdjur under 2020 var nästan 4 000. 89 procent av dem var får och getter.

Det visar statistik från Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, DBBW, som arbetar på uppdrag av Tysklands motsvarighet till Naturvårdsverket.

Ersättningar och bidrag

Förbundsländernas regeringar ersätter djurägarna ekonomiskt vid vargangrepp.

Under 2020 betalades totalt 800 000 euro ut i ersättning för vargdödade djur i Tyskland. Samtidigt fick djurägare bidrag till förebyggande skyddsåtgärder på sammanlagt 9,5 miljoner euro.