Foto: Mostphotos I Danmark, liksom i Sverige, är det förbjudet att tänja på gränserna och "råka" samköra jakten med maskinarbete.

Växande problem med skördemaskiner vid dansk jakt

Skördemaskiner som underlättar jakten genom att driva samman vilt är inte tillåtet. Men i Danmark är metoden så utbredd att Miljöstyrelsen påminner om förbudet

Att använda olika motoriserade skördemaskiner för att driva ut vilt från fält där till exempel majs växer och samordna skörden med jägare som står och väntar på viltet är förbjudet – både i Sverige och Danmark.

Påminner om förbud

Men i grannlandet har det i höst skett i så stor omfattning att Miljöstyrelsen sänt ut ett meddelande och påmint om förbudet.

– Viltkonsultenterna runt om i Danmark har fått uppgifter om att detta förekommer i stor omfattning, och det har gått att se bilder på denna samordning på sociala medier, uppger Anders Larsen, ansvarig för hjortevildtforvaltningen hos Miljöstyrelsen, för Maskinbladet.

De som bedriver sådan jakt bryter mot jagt- og vildtforvaltninglovens paragraf 25. Där står att några former av motoriserade fordon inte får användas vid jakt. Man får heller inte använda till exempel drönare för att driva ut viltet.

Liknande regler här

Det är just den organiserade samordningen som är förbjuden, liksom den är i Sverige där liknande regler gäller. 

Skulle en jägare råka befinna sig invid något fält där skörd pågår och som ett skrämt vilt lämnar, får jägaren fälla viltet.

Och det är för inhemskt vilt som dessa regler gäller. Skulle jakt organiseras på invasiva arter som mårdhund och tvättbjörn är det enligt Maskinbladet tillåtet med samordning med böndernas skördearbete.