Många rådjurskid och harungar får sätta livet till vid skörd. Danska bönder vill hitta andra metoder för att skona deras liv.
Foto: smereka / Shutterstock.com Många rådjurskid och harungar får sätta livet till vid skörd. Danska bönder vill hitta andra metoder för att skona deras liv.

Viltet ska räddas från skördetröskor

Danmarks bönder har bett om att få hjälp av forskarna vid Århus universitet att hitta viltvänliga skördemetoder.

När de stora skördetröskorna kommer är det ofta svårt för förarna att undvika att vilt dödas. Särskilt rådjurskillingar och harpaltar blir offer. Äldre undersökningar visar att 15 procent av harungarna dödas. Vad som odlas påverkar också. Vid viss ensilageskörd går nästan varannan, 45 procent, harunges liv till spillo, uppger danska motsvarigheten till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).  
I Danmark misstänker man att nedgången i antal harar sedan 1960-talet kan bero på skördemetoderna. 
De danska bönderna uppvaktar nu politikerna för att få stöd till nya metoder. Initiativet stöds av Dyrenes Beskyttelse och Danmarks Naturfredningsforening.