• Allmogejakt

”Jägareförbundet försöker stävja eftersöksstrejken”

AktuelltPublicerad: 2012-06-09 07:19

Vi ett möte med De5stora hävdade Jägareförbundets representanter att förbundet ”försöker stävja den pågående eftersöksstrejken”, något man tidigare förnekat.
– Vi har flera gånger påpekat för Jägareförbundet att det inte är bra att de motarbetar eftersöksstrejken då många medlemmar då väljer att hoppa av förbundet. Trots det väljer man att motarbeta strejken och dessutom på ett möte med vargvärnare.

Det säger Kjell Lennartsson från Svenljungagruppen som är initiativtagare till eftersöksstrejken av trafikskadat vilt som inletts i protest mot regeringen vargpolitik.
Det är i minnesanteckningarna efter mötet med rovdjursrådet för De5stora från den 26 april som det står att Jägareförbundet försöker motverka eftersöksstrejken. I avsnittet om Jägareförbundet står det bland annat att: ”De försöker även stävja den pågående eftersöksbojkotten.”

Tre jägareförbundare
På mötet med De5stora deltog bland andra fem representanter för De5stora, två från Rovdjursföreningen, en från fäbodföreningen, en från Naturskyddsföreningen och en representant från LRF.
Från Svenska Jägareförbundet deltog Christina Nilson-Dag, Per Mellberg, och Kalle Johansson. Christina Nilsson-Dag var ordförande under mötet och Per Mellberg var justeringsman.
Under mötet redogjorde varje organisation för vad som var på gång och vad man sysslade med inom respektive organisation och det är under den punkten som Jägareförbundets representanter berättar att man ”försöker stävja den pågående eftersöksbojkotten””.
Olika företrädare för Jägareförbundet har tidigare hävdat att förbundet inte tagit ställning när det gäller eftersöksstrejken utan hävdat att det är polisen som försökt att motverka effekterna av eftersöksbojkotten.

Han vill inte uttala sig
Bland annat har polisen i vissa län gått ut och ”hotat” med att den som ansluter sig till strejken inte får komma tillbaka till eftersöksorganisationen den dagen strejken är över.
Jakt & Jägare ringde upp Per Mellberg som justerat protokollet för att få vet vad Jägareförbundets anser om eftersöksstrejken.
– Jag sitter inte med i Jägareförbundet centralt så jag vill inte uttala mig för hela förbundet. Jag sitter i styrelsen De5stora som den person jag är och representerar ingen organisation. I rådet sitter Christina Nilsson-Dag det är bättre du pratar med henne.  Det var en allmän diskussion om eftersöksbojkotten och i så fall var det Christina som sa det där, säger Per Mellberg.

Hon bill inte uttala sig
Christina Nilsson-Dag säger så här om skrivningarna om att stävja eftersöksbojkotten när Jakt & Jägare ringer upp.
– Ja, den som är bäst uppgraderad och följer den är Daniel Ligné, han följer det bättre än vad jag gör. Det utvecklas hela tiden saker i den frågan så det är bättre du talar med honom, säger hon.
Daniel Ligné, biträdande riksviltvårdskonsulent vid Jägareförbundet, säger så här om förbundets linje beträffande eftersöksbojkotten.

”Slarvig minnesanteckning”
– Det är jätteenkelt, det är nog bara slarvigt skrivet i minnesanteckningarna. Vi lägger ingen värdering i om en eftersöksjägare vill hoppa av eller inte. Det enda vi kräver är att beslutet respekteras oavsett om man väljer att stanna kvar eller hoppa av. Men att vi som organisation inte kan stödja bojkotten är fullständigt solklart. Ur ett medlemsperspektiv så har vi inte medlemmarna stöd att stötta detta. Det är enskildas beslut om de vill hoppa av, säger Ligné.

• Men i anteckningarna står att förbundet ska stävja eftersöksbojkotten?

– Det får stå för den som skrivit protokoller. Vi arbetar inte för att stävja bojkotten eller för den delen att underblåsa den. Vi har medlemmarnas uppdrag att driva den här verksamheten och hittills har inte någon av våra 359 kretsar ställt upp på bojkotten.

Daniel Ligné menar att i vissa län har polisen sagt att om man stödjer strejken så åker man ut organisationen och då har Jägareförbundet som organisation förmedlat vad polisen sagt.
– Det uppfattas ibland att vi hotar eftersöksjägare och så är det inte utan vi beskriver bara vad polisen sagt, säger han.

• Men ni ska alltså inte motarbeta den?
– Nej men det är svårt när det är fler som vill in än vad som hoppar av och då uppfattas det som att vi motarbeter strejken, säger Daniel Ligné.

Från Svenljungagruppen är man inte glad över vad Jägareförbundets representanter sagt vid mötet med De5stora.
– Vi har påpekat flera gånger för Jägareförbundet att det inte är bra att de motarbetar eftersöksstrejken då många medlemmar då väljer att hoppa av förbundet. Trots det väljer man att motarbeta strejken och dessutom på ett möte med vargvärnare, Säger Kjell Lennartsson från Svenljungagruppen.

”Värnarsidan har lyckats”
Han säger att de som arbetar med rovdjursfrågan utanför Jägareförbundet är besvikna över förbundets tjänstemän och beklagar att de inte förstår vargfrågan bättre.
– Att vara representant i en sådan här gruppering krävs en person med mycket stark integritet. Taktiken för värnarsidan har hela tiden varit att få jägareförbundets tjänstemän på sin sida. Jag kan bara konstatera att det har man lyckats väl med, säger Kjell Lennartsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Det värsta är inte vad SJF repr sagt eller inte

2012-06-11 21:07

det värsta är att SJF (och LRF mfl på brukarsidan) sitter kvar i rådet hos De5Stora. De5Storas hemsida dryper av ekosofi och djurrättsargument. Deras grundare ägnar sig numera åt Rewilding Europe - för svenska fastighetsägare på landsbygden lika med en land-grabbing, som kommer att få gamla tiders baggböleri att framstå som en legitim aktivitet. Med detta i åtanke så borde nämnda organisationer lämna rådet omedelbart. Det går inte att leka svensk konsensus med ideologiskt extrema och fanatiska motståndare! De5Storas hemsida har varit fylld med samma BS i snart ett decennium - vem tror att det hjälper om våra företrädare sitter med och försöker påverka - det enda de lyckas med att är legitimera eländet!
JRF har insett detta och lämnat rådet. SJF - tack och hej då!

24. Fy för den lede, tur man lämnade SJF efter 40 år

2012-06-10 19:42

Sanningen och verkligheten kommer ikapp, förr eller senare. Det är klart att SJF personal har piskan att stävja alla former av viljeyttringar som går mot SJFs verksamhet som klart och tydligt en förlängf arm åt Centralmaktens bevarare och nu också de5storas- och SRF anda att återinföra 2000 vargar år 2017. Fy, säger jag bara, men dom lever faktiskt på vår oeninghet, vi på hela landsbygden inkl. jägarkåren och de näringar som verkar på lansbygden. Det är hög tid för eftertanke för hela landsbygden, ju förr dess bättre, för vi måste få lite av makten i riksdagen, mina vänner på landet.

23. Tråkigt

2012-06-10 19:42

För över 30 år sedan betalade jag min första medlemsavgift till SJF. Har sedan dess betalat min avgift varje år och trott jag stöttat någonting gott med mina pengar. Så till min besvikelse har jag förstått att detta förbund inte går sina medlemmars ärendén utan kör sina egna race bakom ryggen på oss. När man dessutom på politikers oärliga vis inte törs stå för sina uttalanden utan hänvisar till andra för att rädda sitt skinn, ja då är inte jag med längre. Det skall erkännas att det tagit emot, men har nu bestämt mig att inte förnya. Som parantes kan tilläggas att jag även varit medlem i JRF sedan 6 år. Så länge de visar ryggrad så har de mig kvar. Vargen ökar med rask fart, lika fort dör näringar och fritidsintressen medan politikerna ger f:n i detta. Kanske är det idé att som #10 diskutera detta inom jaktlagen. Blir nog effekt när medlemmar slutar kollektivt. Sedan får man hoppas att det är enighet i besluten och inte Svensk feghet som tar överhanden och handlar med "kluven tunga". Men att inte tillhöra något förbund alls är nog livsfarligt utan jag personligen anser att JRF står så nära mina åsikter som det går. Så kalla samman lagen, det är ju våra intressen som håller på att försvinna, den som inte engagerar sig skall inte öppna käften efteråt heller.

22. #19.John

2012-06-10 19:41

Det spelar ingen roll hur många gånger jag läser det. Om man verkligen säger nej till frilevande varg är väl den här punkten onödig. Jag sitter med en känsla av att JRF är beredda att "förhandla". Kan du garantera att det inte är så?

21. Jag fick läsa artikeln två gånger för tro på det jag läste.

2012-06-10 09:46

Den som sitter som representant för Jägareförbundet försvarar sig med att hon inte är så uppdaterad i eftersökstrejken. Då måste man fundera över hur jägareförbundet kan skicka iväg en representant till ett möte med vargvärnare utan att vara uppdaterad i det viktigaste påtryckningsmedel vi jägare har - eftersökstrejken.
Bra Jakt & Jägare !
Här avslöjar ni hur vårt största jägareförbund agerar i vargfrågan och hur okunniga deras förhandlare verkar vara.

20. #14 Byte

2012-06-10 09:46

Jag fick också nog av SJF och bestämde mig för att gå ur när JRF tog ställning MOT varg. Jag skickade ett mail till dem där jag sa att jag ville lämna pga deras inställning i vargfrågan. De svarade " jag behöver bara personnummer. Du behöver inte göra något mer". Vill inte bidra till ev. motsättningar mellan jägarförbunden genom att skriva här, var och en får ju göra sin egen bedömning. Men som svar på din fråga #14...

19. nr 8

2012-06-10 09:46

Vad är det som du tycker är oklart?
Läs igenom några ggr till!

18. Svar tii 12.

2012-06-10 09:45

Jo vi har en bra klubb, med goda hundar och många Jaktprov.

Frågan om vargfritt Västerbotten är ett resultat av en stor påtryckning.
Vi ska nog inte tillskriva ordf alltför stor ära av beslutet,han kände sig skyndsamt tvungen att ta upp frågan annars hade ngn annan gjort detta. Beslutet blev bra och det är resultatet som räknas.
Man kan också säga att Jakt o Jägare genom sitt informationsflöde har starkt bidragit till att även hundfolket i Västerbotten börjar inse hur det är i varglänen.

17. #14#

2012-06-10 09:45

Urträde ur SJF. Enkelt
Skicka ett mail. Det är bara att skriva.
Jag önskar att mitt medlemskap och prenumeration i SJF upphör med omedelbar verkan (eller i samband med min prenumerations utgång) och skriv under med.
MVH/ Namn,adress och medlemsnr.
Svaret Du får är Vi har noterat Din önskan.

16. Jasså Björn N (via far)

2012-06-10 09:44

Är det mycket att stå i, förutom vargen? Kanske inte i jaktfrågor då. För den jakt vi bedriver för det mesta i landet i dag, löshundsjakt, finns det nämligen inget utrymme för när ett av jordklotets vanligast förekommande rovdjur plötsligt ska födas upp i isolerat reservat i södra Sverige.
Jägareförbundet vill ha aktiv odling i södra Sverige. Vill du det? Om du svarar ja, ja då ska du fortsätta vara med i det stora, starka och tysta förbundet.
Lycka till.

15. Still going strong.

2012-06-10 02:30

Ja ä med SJF o RJ. Västmanland o Västerbotten. Övertyga mig om ni kan, e int bara Varg, vi gör så mycket annat. Tala är Silver, tiga ä Guld.

14. byter nu bums

2012-06-10 01:01

nu fick jag nog har i detta nu betalat medlems avgiften jägarnas riksförbund. har varit medlem i sjf sen jag tog jägarexamen så hur går jag ur detta förbund enklast är det bara att ge fan i att betala avgiften eller hur gör man?

13. Sluta genast...

2012-06-10 01:01

att ställa upp på sam-arrangemang där rovdjursföreningen och dylikt klientel närvarar. Det gynnar ingen att göra dessa extremister rumsrena. De är redan kraftigt överrepresenterade i de flesta instanser i förhållande till deras antal. Jag får lust att kräkas var gång någon därifrån i media kallas "expert"

12. John #6

2012-06-10 01:01

Du måste vara medlem i en av sveriges absolut bästa utav säks lokalklubbar heder åt vbäk och er ordförande Tomas Eriksson.

11. " Till Jaktledaren INL.Nr.10 "

2012-06-10 01:00

Pratade med nära vänner alldeles nyligen,nämde just vad som skrivs.
-
Tydligen är det flera på väg att göra precis som du och ditt jaktlag,och är det som jag misstänker kan det röra sig om ytterligare 20 - 30 st till.

10. Tack för oss

2012-06-09 17:47

Under vårt möte i jaktlaget i dag lördag beslutade vi att alla i laget lämnar Jägareförbundet med omedelbar verkan.
Sju medlemmar mindre och ett initiativ som jag rekommenderar alla lag att ta upp nu inför den nya jaktsäsongen när ni träffas.
Ett stort medlemstapp är nog den enda möjligheten att få detta förbund att vakna.

9. Dom

2012-06-09 16:21

Dom har ju Kokillen och djurvän de trycker ju att alla ska göra eftersök och de kommer aldrig att bojkotta detta, ta deras nr så kan de åka runt

8. #6 John

2012-06-09 16:20

Innan jag bestämmer mig för vilket av förbunden som ska få mitt stöd, kan du förklara varför JRF skriver "•Vargarna i Sverige utgör en del av den östeuropeiska stammen, vilka befinner sig i den västligaste delen av sitt möjliga utbredningsområde. Därför kan antalet vargar i Sverige, utan att äventyra artens bevarandestatus, sänkas till en nivå som motsvarar en för samhället och av drabbade människor accepterad toleransnivå."
Noll är väl noll, eller hur?

7. Bytt, bytt kom aldrig igen. ; )

2012-06-09 14:10

Jag tackade för mig hos SJF för flera år sedan efter många aktiva år. Och jag kommer aldrig mer under återstoden av mitt liv att på minsta/något sätt engagera mig där igen. Till slut fick jag mer än nog. Det handlade om att komma till insikt....

6. Gå ur

2012-06-09 14:09

Svenska jägarförbundet, det är den klara verklighet som måste till för att SJF ska inse att de är eller har varit ett medlemsförbund för Jägarkåren i Sverige.

Jägarkåren i Västerbotten och i övriga län i landet vill inte ha frilevande varg i sina marker.
SJF lyssnar inte till sina medlemmar. Men varför, varför vara medlem i en Jägarorganisation som beslutar och säger sig acceptera två vargföryngringar i varje län.

SJF rovdjursråd har ingen funktion som gagnar Jägarkåren, bort med Rovdursrådet eller sätt in nytt folk som står på jägarkårens sida.
En fråga som valberedningens ordf i SJF K G Abrahamsson från Västerbotten bör fundera över.

Idag har vi enl. rovdjurssamordnaren i Västerbotten 80 vargobs på ett år, men enl. samordnaren har vi bara 3 kända vargar, varav en drog iväg till Norrbotten. Självklart kan en varg ge upphov till flera observationer.
Men det är inte troligt att det är samma varg, när det bevisligen observerast varg 25 mil från varandra under ett par timmar samma dag. Jag påstår utifrån de uppgifter jag får från olika håll att det rör sig om ca 20 vargar i Västerbotten. Vi kan t o m ha en eller två färska föryngringar i vår.
Vilket sannolikt kommer att visa sig när ungvargarna börjar röra på sig om ett, två år. Vargföryngringen i Västerbotten kommer inte att skilja sig ifrån det beteendet som vargen uppvisat i varglänen och därifrån har vi också ett stabilt 30 årigt facit att utgå ifrån.

Återigen glöm inte bort att Jägarnas Riksförbund säger nej till frilevande varg. Västerbottens Älghundklubb är av samma åsikt,enl årsstämmans beslut 2012.

5. MEDLEMMAR?

2012-06-09 13:43

Är det så man tänker att värva mer medlemmar eller börjar det att tryta i kassan. Tanken och viljan är fri än så länge i Sverige och så länge det visar sig att inte SJF godtar den stora jakt- boskaps uppfödarnas önskemål och förtvivlan på en rättvis och väl igenom tänkt varg plan är den frågan 0 vision, detta borde de förstå eller?

4. " För ovanlighetens skull skall jag fatta mig kort "

2012-06-09 13:42

Vansinnigt är vad det är.

3. Medlem sjf

2012-06-09 13:42

Då tackar jag för mig.
Dreverägare

2. Dåliga undanflykter...

2012-06-09 11:09

SJF´s personal sitter som ordförande och justeringsman vilket gör det mycket svårt att skylla på slarvigt skrivet protokoll. Snarare okunskap om hur styrelsearbetet ska fungera och flathet gentemot vargmaffian.

1. Dom är inte till för oss jägare!!!

2012-06-09 11:09

SJF är inte till för jägare, inse det någon gång ni som är kvar där.
Men det är väl NIMBY som gäller tyvärr.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere