• Allmogejakt

”När finns en viltmyndighet, Bucht?”

AktuelltPublicerad: 2016-03-03 13:25

Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson Sten Bergheden har skrivit en interpellation till landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) angående om när den nya myndigheten för jakt och viltförvaltning ska inrättas.

Det har snart har gått ett år sedan riksdagen gav regeringen uppdraget att det ska inrättas en ny viltmyndighet. Sten Bergeheden (M) anser det behövs kunskap för att jakt och viltförvaltning på lång sikt ska kunna bedrivas effektivt och hållbart.
”Jakt och viltförvaltningen måste fungera tillsammans med andra naturresurser och näringar på landsbygden och jakten måste utövas under noggrant reglerade förhållanden”, skriver han i sin interpellation.

”Missnöje med dagens hantering”
Den tidigare Jaktlagsutredningen föreslog en ny viltmyndighet eftersom det finns ett missnöje med Naturvårdsverkets hantering av jakt- och viltförvaltningsfrågorna. I ett så kallat tillkännagivande har riksdagen uppmanat regeringen att säga ja till Jaktlagsutredningens förslag om att inrätta en ny viltmyndighet.

”Inga initiativ till verkställande”
”Miljö- och jordbruksutskottet anser att en ny myndighet med helhetsansvar lättare får en överblick och skapar en balans mellan olika intressen. Regeringen har haft ett år på sig att inrätta en ny viltmyndighet, men hittills kan jag tyvärr inte se några initiativ eller försök till arbetsinsatser för att verkställa riksdagens beslut”, skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson Sten Bergheden.

Tre frågor till Bucht
På grund av detta vill han fråga statsrådet: 
Vilka initiativ har statsrådet hittills tagit för att verkställa riksdagens tillkännagivande om att inrätta en ny viltmyndighet?
Vad avser statsrådet att göra fortsättningsvis för att verkställa riksdagens tillkännagivande?
När räknar statsrådet med att vi har den nya viltmyndigheten på plats?

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Och svaret på frågorna är...

2016-03-04 10:18

1. Inga
2. Inget
3. Aldrig så länge denna regering sitter vid makten.

3. Nu är du orättvis, Björn

2016-03-04 09:01

Bucht ger så gott som alltid raka och positiva besked.
Dessvärre har han visat sig oförmögen leverera vad han lovar. Som tur är kan han kompensera för den bristen genom att skylla på sina föregångare... Vid närmare eftertanke är det nog det enda han verkligen visat sig bemästra: att skylla på de som satt vi rodret innan. Ni vet, de som faktiskt fick till ett system som förhindrade de absurda vändorna i domstolar vi nu har idag.

2. På tiden

2016-03-04 09:01

Mycket bra att någon tar tag i detta. Finns ju ett beslut, bara att genomföra. Kan betyda mycket med en renodlad jaktmyndighet som även kan förvalta och inte bara bevara som NVV.
Även licenshantering bör ingå. kör hårt!

1. Tidsbrist!

2016-03-03 15:33

Bucht hinner nog inte svara som vanligt...
Eller också skall han utreda frågan i två år för att sedan tillsätta en ny utredning...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere