• Pinewood

”Tillåt sex vargrevir längst upp i norr”

AktuelltPublicerad: 2011-05-08 21:41

Det började som en studiecirkel...
Nu ger Karl Hedin, Sten Bergh och Anders Runnérus ut en debattbok om det svenska vargproblemet. Här får Sveriges politiker också konkreta förslag på hur den infekterade frågan kan hanteras:
– Tillåt varg bara allra längst upp i Norrbotten och gör de samer som drabbas till förmögna människor, säger sågverksägare Karl Hedin.

De tre författarna ingick i en studiecirkel om vargen för omkring ett och ett halvt år sedan. Tillsammans beslöt de sig för att tränga ännu djupare in i frågan och att skriva en bok om saken.
Nu ligger boken i tryckpressarna och så här presenterar de tre författarna sig själva i bokens förord:

Varierande bakgrunder
Sten Bergh. Bor i Norberg, Västmanland. Fil.mag. i samhällsvetenskapliga ämnen, lärarutbildning. Pensionerad skolchef i Norberg. Har innehaft olika förtroendeuppdrag på kommunal och regional nivå liksom ordförandeposter i bank- och bolagsstyrelser samt i ideella föreningar. Han är engagerad i hembygdsfrågor.
Karl Hedin. Driver och äger ett stort familjeföretag i trävarubranschen med sågverk, förädlingsanläggningar och en omfattande bygghandelsrörelse. Dessutom äger familjen Hedin stora skogsområden, 23 500 ha. Hela verksamheten bedrivs inom nuvarande vargområde. Karl bor utanför Smedjebacken i Dalarna och är jägare.
Anders Runnérus. Jägmästare, helt obunden entreprenör med bakgrund i bioenergibranschen. På egna gården i Ramnäs, Västmanland drivs skogsbruk och fårskötsel. Anders jagar, är ornitologiskt intresserad och engagerad i miljöfrågor.

Absurd vargpolitik
– Vi är alla tre drabbade av problemen med vargen och slogs av vanvettet och alla tokerier i debatten. Det är mest känslosvall i argumenteringen och därför beslöt vi oss för att göra någonting åt saken genom en bok. Under arbetets gång upptäckte vi hur okunniga vi var själva, säger Karl Hedin.
Han finner flera sidor av den svenska vargpolitiken som helt absurda, framförallt att samhället inte följer de beslut som riksdag och regering fattat.
– Man håller inte det maxtax på 210 vargar som beslutats i riksdagen. Man gör heller ingenting för att minska koncentrationerna i de hårdast drabbade länen. Istället ökar koncentrationerna, men utan att något överhuvudtaget gör någonting. Vanliga människor tappar respekten för lag och ordning när samhället inte följer de spelregler man beslutat om. Vi står bakom ett demokratiskt samhällsskick och finner det mycket oroande, säger Karl Hedin.

Sakägarnas fråga 
Han finner det också närmast ofattbart att samhället inte gjort någon miljökonsekvensanalys innan man beslutade om vargarna i Sverige. Den som så bara sätter upp en liten verkstad på en tomt måste lämna in en sådan utredning.
Karl Hedin upplever att hela vargkonflikten handlar att den breda majoriteten i Sverige inte förstår hur det är att leva med varg i närområdet. Han menar att människor som inte berörs av vargen inte heller ska ha något inflytande över besluten om vargen.
– När man sätter upp en kraftledning hörs de som bor alldeles intill ledningen som sakägare. Människor tiotals mil därifrån har naturligtvis yttrandefrihet, men vad de anser ska inte vägas in i besluten, säger Karl Hedin.
Författatrion har två förslag på hur vargstammen ska förvaltas i Sverige. Det första förslaget är enligt Karl Hedin det billigaste och bästa.

Ett års kostnader för vargcirkusen
– Tillåt sex revir allra längst upp i Sverige. Fler behövs inte, för då sitter den svenska populationen ihop naturligt med de finska och ryska vargarna. Tar man sedan och ger samerna vad den svenska vargcirkusen kostar under bara ett år, så kommer vi att göra dem till förmögna människor. De föder upp renarna, men skickar dem inte till slakt, utan låter dem bli vargmat. Man får börja med att ta en diskussion med samerna, säger Karl Hedin. 
Det andra alternativet är betydligt brutalare. Karl Hedin menar att koncentrationerna av varg i Mellansverige måste åtgärdas i ett slag.
– Spara två-tre revir i varje län men skjut resten. I takt med att det vandrar ut vargar och bildar nya revir, tar man bort de gamla. På så sätt flyttar man reviren, så att inte samma människor blir drabbade av vargen i årtionden. Två tre revir per län, det tror jag att man skulle kunna leva med. Men det första förslaget är avsevärt enklare och billigare, säger Karl Hedin.

Finansierar boken själva
Han menar att Sverige omedelbart måste ta upp förhandlingar med EU, så att vi får förvalta vargstammen på det sätt som krävs för att den ska kunna finnas i Sverige.
– Här måste våra politiker göra det som är bra för människorna, inte för EU. Den lagstiftning EU-länderna följer är tudelad. Man får inte jaga och förfölja rovdjur, men lagstiftningen ger också utrymme för att skydda människorna, säger Karl Hedin.
De tre författarna har satsat omkring 150 000 kronor av egna medel för att finansiera "Varg och landsbygdsboende", som boken heter. Den kan köpas via Internetadressen www.vargboken.com eller beställas från AB Karl Hedin i Fagersta.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

42. Åke!

2011-05-14 16:00

Ja i norrbotten med spridning då mot västerbotten.Ett omöjligt förslag om dom dessutom ska matas med ren så blir det älgskador igen när jakt med löshund blir svårt.Vargen lär som söderöver med många rådjur välja det lättare bytet.Med norrlands hundarnas ofta vida sökturer och vargens förmodade större revir här uppe blir det svårt att undvika möten.Yngre hundägare har hundarna i regel tätt ihop med övriga familjen nuförtiden och lär fly branschen.Svårt redan nu med rekrytering i hundförarleden.

41. Miria

2011-05-12 19:46

Norrland täcker 2/3 delar av Sverige!
Som jag fattade det hela, skulle sex flockar sättas ut i de nordligaste delarna av Norrland.

40. För dålig gps-täckning i Norrbotten

2011-05-11 17:49

Karl Hedins egna små skogsintressen ställs mot Norrbottens/Norrlands stora skogar.Givetvis är hans förslag lika chanslöst som en asp vid bäverdammen.Skogägarna/bolagen i norr skulle förlora gigantiska pengar på älgskador när älghundarna stannar hemma.Varg och renar går inte som bekant att förena.Samerna är accepterade i stora delar av Västerbotten och dess kulturarv intresserar många.Se ex Kulturhuvudstads året 2014 i Umeå och sameveckan i samma stad som bevis för detta.Jägarna lär nu ofta känna renskötarna.Bara att ringa upp vid jakt om man undrar var renarna är.Eller kanske för att fixa en rävåtel.Skulle inte själv byta detta trevliga mot varg.Same hatet är mest vargivrare som driver av taktiska själ och nån äldre skogsgnet.

39. Åsa-Nisse

2011-05-11 06:46

...det genetiska arvet hos jägarna går längre än så, det går ända till istiden. Naturromantik och näbbstövelsfanatism däremot, är något yngre...

38. Bra debattbok!

2011-05-11 06:45

Det är så det måste göras! En DIALOG mellan myndigheter och BERÖRDA om hur vargfrågan ska hanteras. Att göra som nu, dvs låta vargarna föröka sig och sprida sig fritt medan politikerna hukar och hoppas på att "det ordnar sig nog" kommer inte att fungera. Heja Karl Hedin & Co! Kör på! Vi behöver Er röst.

37. #29

2011-05-10 16:09

nej du har rätt för jordens axel går ju genom Avesta
det kan hända att han har mark på andra områden och förståelse för folk i vargmarker kallat medmänsklighet

36. 34.

2011-05-10 16:09

Sätt inte upp dig själv och människan på en pidestal.
Det enda som blir drabbat i den här frågan är djuren. Människan har alltid ett val..men det har tyvärr inte djuren. Genetiska arvet hos jägarna är tyvärr kvar på 1800 talet.

35. Till Åke Edlund

2011-05-10 13:25

När det gäller plats så tror jag inte 6 flockar i hela Norrland skulle vara ett problem. I Tyskland räknar man med att tre områden på 300/200/150 km2 potentiellt ska kunna hålla 500/450/200+ stycken vargflockar.

34. #30 om " drabbade"

2011-05-10 10:36

Karl Hedin har större vyer på problemet än tex du!
Och hur många "grönsakstalibaner" från storstäderna är det som "tycker" en massa om rovdjur - inte minst på den här sidan- som inte är "drabbade"?!

33. Det är intressant

2011-05-10 10:34

det du Karl Hedin mfl skriver. Uppmärksammade ordet konsekvensanalys. Det är rätt länge sedan Åke Edlund Umeå/Lycksele skrev till miljöministern och begärde en konsekvensanalys. -Har du fått något svar Åke?
Ska Sverige kunna hålla beslutet med 210 vargar, då måste regeringen sluta att lyssna till sina rådgivarare, eller ställa dom till svars för de skador varg åstadkommer, jag tänker då på de skadestånskrav som blir aktuella när ngn människa eller annan individ blir dödad eller skadad för livet. Ex har vi ju att finna i det förringade skadeståndsbelopp den björndödade mannens familj i Norrbotten fick.
Det är helt enkelt skandallöst i välfärdslandet Sverige.
Ställ forskarna och vargförespråkarna till svars för de skador vargen åstadkommer när inte de uppsatta målen och beslutet om 210 vargar kan vidmakthållas.

Sen måste jag nog Karl Hedin säga, att sex vargföryngringar i Norrbotten går åt helvete, men det var kanske det du ville komma fram till.

32. BRA Karl Hedin

2011-05-10 10:33

Vargar ska finnas i HELA sverige, de revir som inte "fungerar" plockar man bort allt eftersom och tillslut finns det bara vargar där dom fungerar. Enkelt .......

31. Åke Siikavaara

2011-05-10 10:33

Jag är beredd att tro att (Svenskarna) kallar samtliga av ursprungsbefolkningen på Nordkalotten i dåtid för samer detta oberoende av vad dessa sysslade med och vilka familjeband dessa hade. Renen var trots allt en avgörande förutsättning för deras överlevnad.
Jag håller med Dig om Ditt inlägg under punkt 11 vad gäller rovdjur i tamdjursbesättningar. Detta är omöjligt såväl i norr som i söder. Lösningen på problemet är givetvis att ha rovdjuren inhägnade och då knappast med någon öppning till norra Ryssland eftersom jag utgår från att inte ryssarna heller vill ha rovdjur bland sina tamdjur. Således är ett hägn att föredra.
Å andra sidan kan ett hägn befinna sig var som helst. Lämpligast vore väl att hägna in vargarna där dessa befinner sig. Varför inte på Karl Hedins mark? Bekymret är alla naturromantiker som reprecenterar majoriteren av landets befolkning. Dessa vill uppenbarligen ha rovdjur vilda fast inte just där de själva bor.

30. Satsa på rovdjur

2011-05-10 10:33

Slå en ring runt storstäderna och Skåne där kan vargen vara. För oss som lever med vargen har den inte tillfört ett skit, mer än att rovdjurskramare får jobb på statliga bidrag. FY fan. Att vara rovdjurs spårare måste ligga bra bit under lapplisor

29. Karl Hedin är inte drabbad av varg!

2011-05-10 08:39

Det var det dummaste jag hört! Varför vill Karl Hedin gå in i vargdebatten, som inte är drabbad!? Det finns ju inte en enda varg i Avesta-Krylbo området!

28. Okunskap om ursprungsbefolkning.

2011-05-10 08:39

Först till Nr 16 Sixten Johansson, du pratar om några hundratal år, då var samerna först. Historien är en annan, inte en utan möjligen två stammar av ursprungsfolk på Nordkalotten, men då var inte samerna där först. En skev bild gavs av upptäcktsresande upp till norr. Man mötte en man i släde, dragen av ren, kanske på 1750-talet eller 1800 kallt, den mannen var inte same, eller lapp som man återgav i reseberättelsen utan en kvän, kainulainen. Kvänerna befolkade nordkalotten med egen kung Faravid redan på 80-talet och äldsta kartan från 800-talet visar var Kvänimaa/Kvänland låg i norr. Än idag finns ingen karta som visar Sameland/Sampi. Kväner var bönder och hade körrenar i sin näring på gårdarna och utskiften. Tionde lagen från 1350-talet finns att läsa att var kväneman/bondeman fick betala renbog som skatt till konungen. Kvänernas rike var högst upp i Bottenviken, gräns i öster Kemiälven till Ishavet, gräns i väster Sangisälven/Kalixälven till Atlanten. Detta är samma område som idag utgör Tornedalsfinska området, där jag och mina anfäder Kvänerna levde och verkade. Ur kvänerna skilde sig en specifik grupp, oklar exakt när men kanske på 16-1700-talet, och utvecklade ett eget språk, samiska, och egen näring renskötsel. Forskning om samiska efternamn visar att dessa härstammar från områden utmed Tornedalen. RÄTT SKALL VARA RÄTT, DET FINNS MINST TVÅ HOMOGENA STAMMAR AV URSPRUNGSFOLK I SVERIGE, KVÄNER/TORNEDALINGAR OCH SAMER, SOM BÅDA KAN STATFÄSTAS ENLIGT FNs /ILO KONVENTION 169.
Lösningen på Rovdjursplågan hänvisar jag till mitt inlägg Nr. 11. Som tidigare renägare i Norr, tillägger jag att alla de som har renskötsel borde se det positiva i en inhägnad Rovdjurspark, för som det är idag och framåt med 1000-tals av varje rovdjursart, så kommer inte renskötseln att bli befridan från någon art av de stor rovdjuren. Detta framförallt järven, en nöjesdödare, som jag en gång spårade med renägare och hittade 110 dödade renar, ingen uppäten, under en enda natt. Vargen är nästan i samma klass i en renhjord och kungsörnen väntar vid renvajans förlossningskanal och tar renkalven och flyger iväg.

27. Till er alla okunniga inkl Karl Hedin!

2011-05-10 08:37

För att man skall lyckas med att bilda vargrevir i Norrbotten så måste man komma överens med både svenska, finska och norska lappar.
Annars kommer dessa revir inte finnas kvar länge. Renskötsel och varg går inte ihop i våra grannländer heller.
Sen så bor det tyvärr också andra än lappar med renar här. Det finns privata markägare och jägare med hundar även här.

26. Äntligen en vettig

2011-05-10 08:37

människa med vettiga åsikter. Tack Karl Hedin. Och Bengt (nr13), om KH skulle göra mer pengar på att sälja virket som ved än som byggmaterial, så skulle ha förmodligen göra just det... såna som han jobbar sej inte fattiga, det är han för klok för.

25. # 14

2011-05-10 08:34

Vargen har visst funnits över hela Sverige,men försvann runt 1860-talet till renbeteslandet. 1862 sköts de 6 sista i Kristianstads län, Blekinge sköts sista 1858, Halland 1878, Kronobergs 1864, Jönköpings 1871 dock obs. 1874, Östergötland obs. Kolmården 1867, Västergötland obs. Halleberg 1888, Bohuslän yngling 1864 Kolthoff såg spår 1877, Närke sköt de 11 sista 1855, Sörmland 1858, Uppland 1877, Västmanland 1869, Värmland 1877, Dalarna sista yngling i Boda, Rättvik 1868 men kvar vid Idre sameby där 2 sköts så sent som 1907.
Ingen vet egentligen varför vargen (och de andra stora rovdjuren) försvann, men det mesta tyder väl på att de inte längre hade några bytesdjur utom renarna i norr, där de blev kvar till in på 1960-talet.

24. #22

2011-05-10 08:33

Maten kommer att räcka till ett lämpligt antal vargar

23. #16 Sixten Johansson

2011-05-10 08:33

I dagsläget är det de Renskötande Samerna som står för rasismen. Läs http://www.sapmi.se/samer.pdf
Och som boende mitt i en Sameby kan jag bara beklaga den utbredda okunskapen om norra Sverige, gällande vem som förtrycker vem!

22. Räcker maten till?

2011-05-09 17:37

Det är nog inte realistiskt att tro att det naturliga matförrådet + alla renar inom området räcker till för att mätta sex flockar. Tyvärr!

21. Bra

2011-05-09 16:22

skrivet Sixten,jag tycker det är bättre att göra ett rovdjurs reservat av hela skåne istället för där bor det folk som vill ha varg,och låt bli att angripa våran inhemska minoritets folk

20. Problem utan lösning

2011-05-09 16:21

Innan en matematiker lägger ner resurser på att lösa ett problem så söker hon/han först bevisa om det existerar en lösning eller inte. Allt tyder på att Projekt Varg saknar lösning: Att ha varg i hägn uppfyller inte det ENDA mål som har presenterats för den svenska vargstammen: Den skall vara långsiktigt livskraftig! Varg i ett inhägnat vildmarksreservat kan aldrig klara detta baskrav såvida inte hela Sverige (minst) görs till ett hägnat vildmarksreservat – men det är även då tveksamt om vargstammen skulle bli långsiktigt livskraftig. Återstår var människorna i så fall skall bo. Man kan inte räkna med att Norge, Finland och Ryssland är det minsta intresserade av Projekt Varg. Projekt Varg har pågått i 35 år och hittills har INGEN kunnat presentera en genomförbar plan för hur man skall återskapa en långsiktigt livskraftig vargstam i Sverige. Ansvarig minister Carlgren har NU gett myndigheterna uppdrag att reda ut hur göra en ”vargkorridor” mellan Rysslands vargstam och vargarna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Att INGEN under 35 år har kunnat redovisa en fungerande modell för en långsiktigt livskraftig vargstam visar entydigt på att en sådan lösning inte finns. Carlgren letar bara efter diverse uppskov som skall rädda honom genom mandatperioden.

Förhandla INTE med EU, utan meddela bara att Sverige lägger ner Projekt Varg därför att det inte går att genomföra och för att skydda befolkningen från vargar och vidhängande dvärgbandmaskar.

19. Tack Sixten.

2011-05-09 15:58

Ja behöver inte skriva nått,ja håller mä dej till 100%.Tack än en gång.

18. Det är inte bara...

2011-05-09 15:57

samer/renskötare som finns längst uppe i norr.....använd hjärnan!!

17. Hälge

2011-05-09 15:57

Samerna har ju idag av staten fått ett ok på varg inte ska vara i deras område. Att de vill medverka för att flytta vargar söderut är ju för att gå "svensken" till viljes. De vill inte ha var och fått ok för det. Svenskarna vill ha varg och de hjälper dem att få det. Flyttas inte vargen så skjuts den legalt med stöd av lagen om att varg inte ska vistas där renar är. Är det någon du ska skylla på är väl det oss själva som skrivit på att varg ska finnas i Sverige, inte samerna som alltid varit emot varg och också fått rätt att slippa dem.

Av genetiska orsaker så är ett reservat i norr bäst men jag tror det är väldigt svårt att lösa ut samerna för deras rättigheter. Redan idag är samernas liv starkt ifrågasatt från oss ortsbor. De vann visserligen senast för någon vecka sedan rätten till renbete på privata marker. Skulle en sådan vinst varit möjlig om renskötsel endast var tillför att utfodra rovdjur? Dessutom är samerna ett minoritetsfolk som är mer utrotningshotade än vargen själv.

16. Svenskar har betet sig svinaktigt!

2011-05-09 15:21

Det kan synas vara vettigt mycket som här skrivits i frågan. Glöm bara inte att för några hundra år sedan fanns i stort sett enbart samer på Nordkalotten. Invandrare (svenskar) invaderade efter hand Nordkalotten med regeringarnas goda minne. Det var lönsammare med svenska skattebetalare än samer. Man delade ut det land som samerna befolkat i urminnes tider till så kallade nybyggare (invandrare) medan samerna var förbjudna att äga land. Nu ska vargarna flyttas från de områden där dessa funnits i urminnes tider med ett kortare avbrott senaste århundradet. Dalarna och söderut. Problemet ska nu övertas av Samerna. Vet författarna att varg knappast förekommer i familjegrupper i Nordkalotten? De vargar som finns i betydande antal befinner sig längre söderut. Endast strövargar förmår att ta sig levande till området utsett av "Projekt Varg" Dalarna, Värmland och västra Västmanland. Jag tror inte att någon Nordisk Regering över huvud taget är intresserad av denna lösning. Man vill absolut inte ha en ny Altakonflikt. Därutöver skäms man för mycket över hur tidigare politiker mobbat urbefolkningen Genom att mäta skallar och förklarat samerna som en underlägsen ras. Glöm detta påhopp på Samerna.

15. Bengt

2011-05-09 14:33

"Att man sedan vill förflytta "problemet" till en annan region har jag svårare att förlika mig med"
De första att gå med på att flytta vargar från norr till söder var samerna. Det framkom vid det första mötet med Jrf, Sjf, Lrf och samerna. Själv är jag av den åsikten att vill inte jag ha det så ska inte någon annan heller ha det. En rakryggad åsikt. Men samerna tyckte att det var ok att flytta vargen bara de blev av med den. Jag har fullförståelse för att man kanske inte är så överväldiga förtjust att man nu ska ta dessa samer i försvar och säga nej. Själv skickade jag frågan till någon politiker inom sametinget och frågade varför om de nu inte ville ha vargen varför skulle vi då ha den? Har än idag inte fått något svar. Så samerna har sig lite själva att skylla.

14. Vargen på rätt plats

2011-05-09 13:16

Argumentet - att varg har funnits i hela Sverige och skall därför återinplanteras - bygger på en okunskap i historia. Under 1800-talet hade Sverige sin befolkningsexplosion, vilket krävde att människor för sin försörjning blev tvungna att flytta till skogsbygderna där det fanns mark att odla upp. Samtidigt utvecklades också skogsbruket och de typiska torparna levde på en kombination av skogsarbete, småbruk/torp och jakt. Förutsättning för alla tre näringarna var minskade varg- och björnstammar. Sveriges skogsområden befolkades och bebygdes under denna period och är fortfarande bebyggda och jorden brukad. Innan denna kolonisation fanns plats för rovdjuren i skogslänen.
Efter senare delen av 1800-talet har det i stort sett varit omöjligt att ha de stora rovdjuren tillsammans med boende och näringsverksamhet i skogslänen. Landsbygden är fortfarande befolkad och lär så förbli eftersom befolkningen ständigt växer. Mat måste produceras och vår köttproduktion är till betydande delar beroende skogens och ängarnas bete. Betydelsen av detta lär inte minska när efterfrågan på föda ökar från Asien och Afrikas växande befolkningar och starkare ekonomier.

Så till lösningen.

Den hårda kärnan av rovdjursivrare innom WWO, SNF, SRF m.fl. eftersträvar egentligen en självreglerande vildmark där människan har trätt tillbaka. Enda sättet att åstadkomma detta är så som Åke Siikavaara föreslår. Sverige, Norge och Finland måste lösa in mark på nordkalotten och inrätta ett VILDMARKSRESERVAT. Det skall vara tillräckligt stort för att utgöra ett självreglerande område utan inblandning från människan. Ingen matning av rovdjuren kan ske för då snedvrider vi ekologin. Endast på detta sätt kommer de verkliga rovdjursivrarna och vetenskapsmännen att få vad de efterfrågar, VILDMARK. Att uppnå detta i Mellansverige är helt uteslutet. I reservatet skall all mänsklig näringsverksamhet, utom möjligen viss turism, vara förbjuden.
Samerna kommer att förlora områden och måste ersättas. Ersättningen bör bestå av flera komponenter.
• Inlösen av mark med direkt ersättning eller kanske ännu bättre årliga arrenden.
• Vildmarksreservatet skall vara inhägnat och utanför bör rovdjuren vara fredlösa. Vilket vore en lättnad för rennäring, jordbruk och jakt.
• Låt rennäringen få expandera söderut, vilket redan har diskuterats. Ev. också lätta på vinterbetes restriktioner mot kusten.
• För de samer som önskar kommer nya arbetstillfällen och avsättning för deras produkter att finnas i anslutning till vildmarksreservatet, vilket kommer att besökas av människor från hela Europa och kanske hela världen.

Att som nu ha några hundratal vargar springande i Mellansverige löser inga problem annat än möjligen Carlgrens - att överleva mandatperioden ut.

13. Regeringsförslag??

2011-05-09 10:18

Eftersom Hedin Berg och Runnérus samtliga bor inom vargbältet och anser att man på lokal nivå skall få bestämma om sin omgivning,och då speciellt förekomst och antal rovdjur. Med huvudpunkten på Varg som utgör största problemet i deras region har jag fullt förståelse för att att man vill göra sig fri från det problemet.
Att man sedan vill förflytta "problemet" till en annan region har jag svårare att förlika mig med.Regeringen har genom att tillsätta Viltvårdsdelegationer förespråkat att man på lokalnivå ska få möjligheter att "påverka" besluta om hur man vill ha det i sin omgivning. Den processen är ännu i sin linda,vilka befogenheter man kommer att tillåtas ha där styrs av Naturvårdsverk och ytterst Regeringen.
Eftersom Renskötsel fortfarande är ett Riksintresse så hoppas jag att det får förbli det.
Att Hedin föreslår att man skall ha en dialog med Samerna i frågan stämmer väl med Regeringens och min ståndpunkt, att man på lokal nivå skall få möjlighet att påverka sin livsmiljö.
En stilla undran från min sida blir, hur skulle Hedin o co ställa sig i frågan. Om Hedin skulle tvingas använda alla sina sågade förädlade trävaror till bränsle, givetvis mot viss ersättning, istället för byggnadsmaterial?

12. Allmän jakt.

2011-05-09 09:55

Tillåt allmän jakt på Varg.På samma villkor som för rävjakt.Inget onödig myndighets inblandning med avskjutningskvoter och liknande.Vargen kommer att bli svår att utrota när den nu har etablerat sig.Vill forskare och vargkramare ha någonstans att leka med vargen kan dom som det föreslås i boken bilda något form av fredningsområde, nära till Finska,Ryska och Norska vargrevir.
Då lär det väl bli längst upp i norr.Det är något dom får diskutera med Samerna.

11. Enda rätta lösningen - ROVDJURSPARK I NORDEN

2011-05-09 09:24

En av förslagen lutar åt en enda tänkbar lösning, Nordiska Rådet inrättar gemensam park runt Treriksröset, inhägnat. Att föda renen som vargmat, som är ett tamdjur och skyddas av djurskyddslagen, är förkastligt. Sverige, Norge och Finland inrättar en park med korrdor till ryska Kola. Övriga landsdelar full avskjutning av fredlösa stor rovdjur. Angreppet på nuvarande rovdjurspolitik och avsaknad av konsekvensanalys, är bra och borde träffa mitt i prick hos alla besutsfattare, biologer, forskare och s.k bevarare. Kostnade skulle också minimeras och barnfattigdomen stoppas, våra gamla få drägligare tillvaro och landsbygden en ny era och tillväxt. Bra initiativ av författarna till många bra synvinklar.

10. Bland det bästa jag har läst på länge.

2011-05-09 09:24

Folk som lever i vargsmittade kommuner,börjar helt enkelt få nog av denna cirkus. Vargen hör hemma i vildmarken eller på zoo,så skansen eller norra norrland är de ända två vettiga alternativen...

9. Till #7

2011-05-09 09:24

Vargen har enligt min mening inget berättigande.

8. Totalt haveri, Ren husmorsferie.

2011-05-09 09:23

Till alla som tycker att Sverige ska skriva på ILO 169, läs om cirkusen som vi skattebetalare står för. I Sverige http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=6146077 . I Norge http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article452303.ece Och än värre skulle det bli.

7. Till tragiskt

2011-05-09 08:22

Vad har då vargen tillfört för positivt i samhället?

6. Folk överlever det mesta

2011-05-09 08:22

Vad som allt för många gånger glöms bort är djuren! Inte minst vargen som plågas varje dag av inavelsdefekter osv. Vargens byten plågas mer av vargens eventuella tillslag än av döden i sig, trots att den tar en LITEN stund. När ska den etiskt strikta lagen om hundar tas bort? Hur kan man tro att folket ska ta ett ansvar när inte staten gör det? Men vem tänker på djuren när allt egentligen handlar om något annat.. Släpp hundarna lösa??

5. #4

2011-05-09 08:22

På vilket sätt bidrar vargen till något positivt i samhället?

4. Lägg ner.

2011-05-09 07:46

Vore bättre och billigare om Renskötsel las ner eftersom den i nuvarande form inte bidrar med något positivt i samhället.

3. Äntligen kom det jag väntat på

2011-05-09 07:46

Förslaget att tillåta varg där den drabbar minst människor. Dessutom att ersätta rennäringen i dessa områden med de milijoner som nu läggs på vargcirkusen är ju genialt.
vad kommer varkramarnas argument mot detta konstruktiva förslag att bli nu tro?

2. Tamdjur

2011-05-09 07:46

Renen är väl ett tamdjur, att föda upp ett djur för att låta det slitas i stycken av en vargflock är ju helt emot allt vad djurskydd heter. Iofs skulle kanske vildrenen återinföras i landet som byte år vargen.
Skall bli skoj att läsa boken när den kommer ut ;)

1. Den finns EN och endast EN lösning

2011-05-09 07:46

Det är lovande att en debattbok om Sveriges omoraliska och laglösa vargpolitik har skrivits. Jag har inte läst boken men skall självklart göra det. Av artikeln framgår att författarnas problemställningar är vad som diskuterats i detta forum ett antal gånger. Man har att välja på att ha ett litet antal vargar som utgör en del av den stora ryska vargstammen eller också en tillräckligt stor isolerad, inhemsk vargstam med intet eller visst inflöde av ryssvarg.
Att föda upp renar för att dessa skall bli levande vargmat är kraftigt oetiskt, att lagstifta om och med skattepengar betala ett omfattande och oerhört grovt djurplågeri kan inte komma ifråga. Lösningen är omöjlig även på grund av att varg är bärare av ett antal sjukdomar och parasiter, till exempel rabies och dvärgbandmask.
Regeringen Persson lät utreda hur stor en isolerad vargstam måste vara för att långsiktigt vara livskraftig. Vetenskapens ståndpunkt var att det kräver minst 5000 vargar, något som ändrar detta har inte framkommit. Tvärtom förespråkar vissa kända populationsgenetiker minst 10000 vargar. Båda alternativen har insetts vara en politisk omöjlighet. För att få ihop tillräckligt stort område för att kunna hysa en sådan vargstam, talar man nu om att vargarna måste fördelas på Norge, Sverige, Finland och ryska Karelen. Om detta kan man säga att Norge har undertecknat ILO 169 samt har miljoner tamdjur på fritt fjällbete. Att Norge skulle acceptera varg över hela landet för att lösa ett svenskt politiskt problem är troligen helt uteslutet. Samma gäller Finland – fast på andra grunder.
Att ha två vargrevir i varje län skulle kräva ständiga inplanteringar av ryssvarg. En sådan lösning uppfyller INTE kraven på att vargstammen skall vara långsiktigt livskraftig och är ur bevarandesynpunkt fullständigt meningslös. Genetiker anser dessutom att om en svensk vargstam skall ha något syfte så måste arvsmassa fritt vargarna kunna flyttas mellan den svenska och ryska vargstammen i BÅDA riktningarna.

Som jag har konstaterat förut: Det är OMÖJLIGT att återskapa en frilevande, långsiktigt livskraftig vargstam i Sverige. För att på billigaste vis reparera de skador som nuvarande politik medfört för stora befolkningsgrupper, så måste fri jakt med stora skottpengar införas och mycket stora skadestånd betalas.
Ett litet antal vargar överlever förmodligen och vi kan dessutom hålla landet fritt från dvärgbandmask.

Detta är den enda möjliga lösningen och är därför den lösning som oundvikligen kommer. Men innan denna lösning blir möjlig, så kommer människooffer att krävas, många kommer att få lida mycket och åar av blod och tårar kommer att flyta.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons