• Allmogejakt

Bjärvall ville endast ha cirka tio vargar

AktuelltPublicerad: 2013-01-08 10:22

Det behövs bara en vargstam på drygt tio djur och att en ny varg vandrar in var femte år för att hålla stammen frisk. Låter det som en önskedröm? Kanske det, men det är faktiskt ord från Anders Bjärvall, Naturvårdsverkets egen rovdjursexpert, för 30 år sedan.

I arbetet med att titta på historien bakom återintroduktionen av varg i Sverige har Jakt & Jägare fått tillgång till en rad gamla artiklar från 1970- och 80-talet.

Det är klipp från bland annat Svensk Jakt, olika informationsskrifter från Naturskyddsföreningen och Föreningen våra rovdjur, Nya Wermlands- Tidningen, Värmland folkblad, Hundsport och den saligen insomnade jakttidningen Vi Jägare och fiskare.


Drog igång Projekt varg
1976 drog Naturskyddsföreningen (SNF) igång ”Projekt Varg” som handlade om hur man skulle kunna gå till väga för att plantera in vargar i norra Värmland. Anders Bjärvall jobbade då som kanslichef på SNF.

Våren 1983 föddes den första vargkullen i nämnda område. Anders Bjärvall, då Naturvårdsverkets rovdjursexpert, skrev själv i Svensk Jakt 1984 om vad han ansåg vara en livskraftig vargstam.

”Ja, den frågan är vi kanske inte beredda att avge ett exakt svar på men det handlar ju inte om färre djur än tio. Det kanske inte behöver röra sig om särskilt många fler än tio heller. Men det som är nödvändigt är att antalet är så stort att föryngringar sker då och då. Kanske inte nödvändigtvis varje år men tillräckligt ofta för att dels balansera avgången, dels behålla lämplig ålders- och könssammansättning i beståndet.”


En liten vargstam
– Det där skrevs med de kunskaper vi hade då och med de yttre förutsättningar som rådde. Det handlade om att vi ville få upp antalet vargar från en-två individer till kanske 10-15 i norra Värmland. Vi hoppades på en liten vargstam som kunde röra sig mellan i Norge, norra Värmland och norra Dalarna, säger Anders Bjärvall, som idag är pensionär.

Artikeln publicerades alltså i Svensk Jakt 1983.

Pingsten följande år, alltså 1984, inträffade något som för vargforskarna var en sensation när den så kallade Skånevargen dök upp i södra Sverige.


”Vi var chockade”
– Vi var chockade. Hur kunde en varg vandra ner till ett nästan skogsfritt område där det dessutom är ont om älg, minns Anders Bjärvall.

Den så kallade Skånevargen flyttades till Dalarna men vandrade på nytt söderut där den till slut avlivades. Det här var enligt Anders Bjärvall den första indikationen på den kommande spridningen av varg över landet. Att en varg kunde ge sig av på så långa vandringar för att slå sig ner långt ”hemifrån” var tidigare otänkbart.

– Ingen av oss forskare kunde föreställa sig att vargen skulle sprida sig som den har gjort, säger Anders Bjärvall.


En invandrare vart femte år
Resonemanget om att det borde räcka med en invandrad varg var femte år för att klara den genetiska frågan framfördes vid en vargdebatt i Karlstad 1986.

– Jag vet inte vad uppgiften kom ifrån då. Vi hade tidigare kontakt med ett amerikanskt institut som skulle kunna göra analyser åt oss men det var först 1995 som svenska genetiker kopplades in, säger Anders Bjärvall.

• Många menar att vargen idag utgör ett allvarligt hot mot möjligheten till djurhållning inom allt större del av svensk landsbygd.

– Ja det var ju inte alls dagens vargsituation vi arbetade för under 80-talet. Vi ville ha en population inom ett relativt begränsat område, en vargstam som var hanterbar, kommenterar Bjärvall.

• Vad anser du om dagens vargpolitik?

– Jag förstår inte varför man har så bråttom med att flytta vargar hit och dit. Självklart så måste man skjuta av stammen. Då och då kommer det in någon ny varg och den får man försöka undvika att skjuta, svarar han.

– Idag är det viktigaste arbetet att få bevarandesidan att förstå att man måste begränsa vargstammen, tillägger Anders Bjärvall.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. Tack Jakt & Jägare för denna information.

2013-01-10 15:04

Tack J & J för information och hoppas att ni kommer med mer information angående Projekt varg för de flesta sveskar kommer troligen att kräva utredning och vem tar ansvar när första människan, troligtvis ett barn, blir angripet av varg.

26. Till Björn Hörberg Fårbonde Nr 18

2013-01-10 07:31

>Björn Hörberg.

Du skriver följande >Att komma med undanflykter om att det var meningen att vargen bara skulle vara inom ett begränsat område är ju bara skitprat.)

Det var faktist deras utgångspunkt,så det är faktiskt inget skitsnack som du vill få dig till - dom hade faktist vissa vetenskapliga riktlinjer att följa efter även om det inte kanske var efter lagens arm alla gånger,Men någonting gick fruktansvärt snett under arbetets gång och en katastrof vart ett faktum.

Om vi tittar på dagsläget år 2012-2013 , så vill dom öka på vargstammen för att undvika inavels problematiken "Som det sägs" genom att ta in vargar från höger till vänster och plantera in med olika gener.

Vi hoppar tillbaks till Herr Bjärvalls storhetstid/Storhets vansinne.
här sker faktist nåt liknande
som i modern tid att öka på något,men till skillnad från modern tid så späs inte generna ut med nya,utan att dom späs ut med närbesläktade gener (3:e leds-variant).Och det är mycket möjligt att Hybridiseringsiden gör sitt intåg just här som ett slags Surrogat tills dess att en ny varg siktas med nya gener,vilket som aldrig kommer att ske på överskådlig tid.Bjärvall ville endast ha cirka tio vargar är ingen lögn men vad han inte vill säga är att dom satte sig i en ond cirkel tack vare detta tillvägagångssätt.

Närmaste obesläktade gen som träder in som inte är släkt med vargarna före 1990 är vargen ylva 1991 som också senare parar sig med en jämthund (finns dokumenterat filmmaterial på den händelsen).

Gå inte o tro att generna från de så kallade vargarna före 1990 bara dog ut,dessa gener före 1990 existerar även i de vargar som finns idag och då mest troligt i områdena som exempelvis Värmland,Dalarna möjligtvis del av västmanland också.

Jag tror inte Bjärvall ljuger om sin tanke eller sin utgångspunkt,han säger inte hela sanningen bara på vad som egentligen hände.Jag tror bara han har lite problem med att acceptera att erkänna att man inte är perfekt alla gånger och man kan faktist misslyckas - ingen är felri alla kan vi göra misstag så enkelt är det bara.

25. Det börjar bli farligt på allvar

2013-01-10 07:30

Då har väl någon kanske dragit åt tummskruvarna på Bjärvall m.fl och tvingat ut honom på banan. Det borde i alla fall ha gått upp för t.o.m. regeringen att detta kan gå åt skogen på allvar nu när EU skakat om den svenska demokratin. Det har liksom uppstått en politiskt riktigt farlig situation t.o.m för Reinfelt och halmstråna börjar ta slut. Det är tur för dom att svenska journalister inte är intelligentare, kunnigare och mer källkritiska än dom är.

24. Ca 10? Herr Bjärvall?

2013-01-09 15:13

Vore det inte för att jag visste av liksom många andra här om Mats Segnestams 2 inköpta vargar 1972,skulle jag ej kommit detta på spåren det jag skriver nedan.

Jag misstänker att de 3 vargar som är registrerade 1970 i "M.Ph.L 2" är alltså inforslade till svensk natur via en mänsklig samarit/Samariter,och det stämmer så bra överrens med nästa varg registrering i "M.Ph.L 2" då 2 st vargar registrerades år 1972,samma år som herr segnestam köpte in 2 st vargar.

På det hela taget från året 1970 till 1990 ett spann på 20 års tid,så har totalt "114 Stycken" Vargar/och hybridiseringar förts in i svensk natur eller avlats fram,och detta är också under den tid som Herr Bjärvall är som mest aktivast.

Tar bara som ett axplock bland varg registreringarna exempelvis året 1979 då 10 stycken registrerades - likaså 1982 registrerades 10 stycken samt 13 stycken 1983 och den högsta noterade registrerade vargintag/avel var året 1986 då 14 stycken registrerades in.

Jag har under ett bra tag jobbat på teorin "Observations registreringar" i listan,som torde vara rätt realistiskt tänk faktist,och då torde någon varg återkomma senare i listan vilket som ej hände,utav dessa 114 stycken så är det enskilda 114 stycken individer och skall vi räkna in den som registrerades 1968 så blir antalet 115 stycken totalt.

Men det som slog mig är hur dessa 115 stycken vilket släktskap dom har med varandra,vilket också tyder på en stor inavelsgrad samt möjligtvis en hybridisering/Avel i ledet någonstans.

Vi måste dock dra minus på några individer av totala antalet och det skulle då isåfall bli siffran - 6 stycken.

registreringen 1968 1 st,samt 1970 3st och 1972 2st. Då resterande 109 stycken fram till 1990 är besläcktade med dessa vargar som jag just drog bort.

Den varg 1968 samt de vargar 3st 1970 och de 2 1972 är de vargar som är grunden till svenska vargstammen under 70 talet samt 80 talet fram till 1990 talet.

Bjärvall med flera vet faktist vad detta handlar om.

23. Bjärvall och Varginplantatet

2013-01-09 08:29

Att komma med undanflykter om att det var meningen att vargen bara skulle vara inom ett begränsat område är ju bara skitprat. Ingen normal mäniska tror väl på det. Detta j-ä elände måste få ett slut. Innan något tråkigt händer i landet.
Hämska tanke om en mäniskounge eller kvinnlig ryttare skulle bli överfallen. Vem tar på sig detta då?
Nä, stoppa eländet innan det händer.

22. "Homing" och "Skåne vargen" år 1984.

2013-01-09 08:28

Det fanns väl vargar i Skånes Djurpark även under den första delen av 1980-talet?
Den s.k. "Skåne vargen", gick ned till Skåne en gång och efter att den hade infångats där, så släpptes den ut på skogen mellan Västra Dalarna och Siljans bygden, så vandrade den söderut igen innan den dödades i söder om Göteborg.
"Homing"!?
Ville "Skåne vargen" tillbaka till dom trakterna som den ursprungligen kom ifrån?

21. Läs Bjärvalls bok

2013-01-09 08:28

Det är förvånande att han, Isakson och deras kollegor ibland verkar ha total kontroll på vargarna, men helt plötsligt dyker det upp vargar som "de inte känt till". Fan tro´t, som nån annan skrev...

20. Hur fick SNF..

2013-01-09 08:27

...tilåtelse att flytta och plantera in främmande arter, det är väl en förening ingen statlig organissation?
Angående skånevargen ville den väl bara vandra hem till skånes djurpark.

19. För sent!

2013-01-09 08:27

Sent skall syndarn vakna.Bra melodi och så riktig.

18. Preskriptionstid?

2013-01-09 08:27

Undra tro vad det är för Preskriptionstid för de brott SNF och dess personal har begått? Måtte det bli rättegångar för de skyldiga innan de börjar falla ifrån. Att sätta ut varg i det svenska samhället är ju ett grovt brott och de har förstör så fruktansvärt mycket för svenska folket och alla andra levande väsen, till och med för vargarna har det förstörts.

17. Skånevargen

2013-01-08 17:06

Anders Bjärvall var förvånad att vargen vandrade från Värmland ända ner till Skåne .Det är som att erkänna att den är inplanterad för hur skulle vargen kunna vandra från Finland till Värmland och pasera renbetesland obemärkt?

16. Kommer ihåg en...

2013-01-08 17:06

.....artikel i Svensk Jakt oktober 1984, om vargrivna hundar i Finland.Där intervjuades Anders Bjärvall.Han trodde inte att samma situation skulle kunna uppstå här i Sverige,och lugnade de oroliga.Det var den kraftiga invandringen av varg från Sovjet som var orsak till fenomenet att vargar tog hundar i Finland.

15. Bjärvall historisk

2013-01-08 17:06

USA är ju några år före oss i återinförandet av varg, även där har personerna bakom projektet gått ut och biktat sig och vill ha syndernas förlåtelse, tyvärr är ju situationen mer komplicerad än så för oss som får leva med resultatet, livsituationen har kraftigt försämrats på landbygden med ständig oro för hundar och tamdjur dessutom att demokratin är satt helt ur spel, Länsstyrelsen får fabricera uppgifter som inte stämmer, Naturvårdsverket förnedrar drabbade med att kalla oss nedlåtande "folket i busken" och media i Dalarna skriver "inget negativt om vargen" censuren är total. Frustrerade och uppgivna folk som har tappat tron på demokratin, ja det har då aldrig varit någon bra förutsättning i ett samhälle!

14. De´ hade vi

2013-01-08 17:05

inte en aaaaning om! Dags att vakna NU!

13. Njjaaaaaa......

2013-01-08 17:05

du Bjärvall.
Det går ju bra att fälla detta uttalande nu när vargexplosionen är ett faktum, med ett noga planerat scenario som resultat.
Där förespråkarna i Bjärvalls sanna anda skriker sig hesa över att varken GYBS eller BVS är uppnådda och därmed förordar ohämmad tillväxt.
De bevarandeorg som samme Bjärvall fotrfarande har stort inflytande över är också de som har lyft beslutsmakten till Bryssel via deras kompis potocnik.
Står Bjärvall sonika i konflikt med sina allierade inom SRF , SNF och NVV iom. detta utspel ?
Nej fan trot !
Detta är bara ett sätt där många ansvariga för projekt varg vill rädda sitt eget skinn !!!
Visst kan jag ha fel, men då vill jag också se Bjärvall som kordinator och inovatör för den stundande licensjakten på varg 2014 !!

12. Jag har

2013-01-08 17:05

Väntat mig att ett förslag med denna utformning efter att ha lyssnat på Ruoma och Junseletikens närvaro i renbetesland.Avel för att få fram en stark blodslinje tarvar inte tusentals individer. Det känner jägarna till men uppenbarligen inte politikerna och forskarna. Min undran är vad blir nästa utfall i vargfrågan.

11. Verkligen synd

2013-01-08 17:04

att vi ''buskmänniskor'' helt ofrivilligt har ingått i detta projekt. Om det tagit drygt 40 år för Bjärvall att komma till den här insikten, hur många år behöver dagens ''rovdjursvänner''? Överlever vi så länge?

10. Chockade?

2013-01-08 17:04

Inte kan dom väl ha varit chockade att vargen vandrade till Skåne? Vargen kom ju enda från Finsk/Ryska gränsen till Värmland med. Eller kan det ha varit så illa att dom egentligen fick skjuts den biten. ;)

9. Det har jag alltid undrat

2013-01-08 17:04

Hur känns det för den gode Bjärvall. Blev det som han tänkt?
Sänka hela landsbygdens livsvillkor och kvalité för en ekofaschistisk dröm.
Ett EJ utrotningshotat djur går för allt, kostar mer pengar än någon vågar redovisa. Anställer mer " forskare" än någon kunnat drömma om. Dödar mer tamdjur än ALLA andra rovdjur tillsammans trots att dom inte ens ökat, enligt NV, till antal i år.
Antalet vet vi ju alla att det är mångdubbelt än redovisat.
Poliser skapar paramiltära bevaknings grupper som terroriserar vanligt folk, och rikspolisen tycker det är ok( ser mellan fingrarna).
Ja listan kan fyllas på i oändligheten. Det är ju tur att Hr Bjärvall inte behöver betala ur egen ficka. Landsbygden får ta notan eller flytta om det inte passar. Allt medans den självklara, för stadsbon, servicen dras in. Skolor stängs, räddningstjänsten dras in, vårdcentraler stängs, etc etc etc. Sälj släktgårdar, skogshemman etc....
Man tar sig för pannan och undrar om det är verkligen 2013 och en demokrati man lever i. Känns mer som ett dekret ifrån kungen i nådens år 1260 e.k.

8. "Homing" kände dom till redan år 1979.

2013-01-08 17:03

Titta här i JoJ datumet 2012-01-02, där kommenterar Anders Bjärvall : "Homing" känt i Projekt varg. I en protokollförd diskussion från slutet av år 1979, så står det om bl.a. "Homing".
Även vargfakta.se har det liggande i sitt Arkiv.

7. Leka med elden ?

2013-01-08 17:03

Bra att red. forskar i gamla repotage. Ni missade tydligen Bjärvalls uttalande i Jaktmarker o Fiskevatten. Där framhöll han att vargen aldrig riktigt varit borta från skogarna i det område som vi idag benämner vargbältet. Vet inte hur denne så kallade expert, om han fortfarande vidhåller dessa påståenden? Under den tidsperiod som Bjärvall avser, så var skogen fortfarande bebodd av torpare och skogsbönder, kontrollen över skogarna var total. Om en räv t ex haltade på ett ben, så visste folk om detta. Med vargar i markerna och någon gång måste väl även föryngringar till, så skulle detta tveklöst visat sig under dessa utmärkta snöförhållanden. Okunnighet eller medveten lögn ?
Också intressant att höra hur tankarna gick kring det planerade hägnet i skogarna mellan Fredriksberg - Hällefors ? (Repotage Dala-Demokraten 80-talet)Att den så kallade skånevargen promt ville tillbaka till Skåne förstår väl de flesta idag,åtminstone de som läst Svenska Naturskyddsföreningens " Rapport från Projekt VARG" som utgavs 1976.
Vi som bor - bodde ute i dessa marker och som hävdade att dessa vargar planterats ut på ett olagligt sätt, vi hånades och beskylldes för att sprida vandringssägner beträffande iakttagelser. Även om utplanteringarna idag sker öppet, så kommer vi som drabbas ute i verkligheten, aldrig att acceptera de lögner vi matades med under detta bygge. Skäms då jag tänker på de djurägare som dömts till fängelse då de skyddat sin egendom. Tar helt avstånd från olagligheter, men lider med drabbade djurägare.
Sanningen upp på bordet,TACK !
(Vi vill inte ha den vardag i markerna som vi får läsa om från Ryssland.)

6. Ja...

2013-01-08 17:02

När djävulen blir gammal blir han religiös sägs det ju...
Låter mer som han håller på att tvätta rent sitt eget byk än håller sig till sanningen om hur det förhöll sig tycker jag.

5. Det är synd...

2013-01-08 11:49

...att inte Naturvårdsverket lägger samma resurser på att få till en rimlig förvaltning idag, som de lade på att återintroducera vargen på -70-talet. Det kan inte ha varit lite pengar som satsades på Bjärvall och hans forskarkolleger då det begav sig, det förstår man när man läser hans bok. Det var helikoptrar hit och flygplan dit, precis som idag. Vad har rovdjursforskningen kostat de senaste 40 åren? Har vi kunskap idag som svarar mot prislappen eller har det bara varit en dyr lekstuga? http://michaelericson.wordpress.com/2013/01/07/dum-dummare-sandlada/
Bra J&J, om ni nu tar tag i den här frågan. Det tror jag det är många som har efterfrågat.

4. Ja jäklar

2013-01-08 11:48

Bästa som hänt på det nya året! Men vad ska Ek o Erlandsson säga nu? Hur kan de försvara att vargen går före vårt eget intresse? Jäkligt synd om alla som har vargen släpandes runt husen och i skogen.

3. När Fan blir gammal...

2013-01-08 11:48

...blir han relleschös, brukade mormor säga. Hon menade religiös.

Starkt av dig Leif att hitta en sådan profil och faktiskt även av Anders B att prata ut i pressen.

Jag fäster mig vid meningen ”Vi var chockade”. Den sammanfattar tyvärr ganska mycket av forskarnas "upptäckter" avseende vargen. HUR kan man starta ett storskaligt experiment med rovdjur mitt i människors vardag utan att FÖRST ta reda på hur det fungerar i andra länder.
Man skulle ha hämtat erfarenhet från Öststaterna, Asien, Alaska och Kanada. Där har allt det som hänt i Sverige de senaste femtio åren redan hänt under hundratals år. I stället gick man in för att "skapa acceptans". Man ville inte oroa Folket i Buskarna. I t ex Norge drog man in översättningar från ryskan från bokhandeln som berättade sanningen.

Lätt att vara efterklok, Bjärvall. Men hur många människors liv har blivit förstörda och hur många stackars tamdjur (och vilt) har dött under tortyrliknande former.

Ut i vår verklighet Bjärvall. Använd den pondus du har bland vargkramarna. Gå ut NU och rätta till ditt misstag.
Vi andra har provat allt. Det har varit som att skrika i vacuum.

2. Vad bra!

2013-01-08 11:43

Då kan han ju börja med att se till att det skrivs om behovet av vargjakt i SRF:s tidning där han ingår i redaktionsrådet.
Återstår att se om han försöker få till sans och balans i den klubben.

1. Varför...

2013-01-08 11:43

...kommer jag att tänka på barn som leker med elden?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons