• Allmogejakt

LRF-grupper kräver vargjakt

AktuelltPublicerad: 2009-01-30 13:23

LRF i Dalsland kräver att man inleder en organiserad jakt på varg samt att ändringen i skyddsjaktsparagrafen 28 permanentas. LRF:s kommungrupper har skrivit en gemensam skrivelse till miljöministern där man påpekar att vargstammen har uppnått det regionala målet och därför måste organiserad jakt inledas.

Dalsland har i dagsläget fem av de sju vargrevir som är belägna inom Västra Götalands län. 2008 har det konstaterats valpar i tre revir, två av dessa är belägna i Dalsland. Det regionala målet om en-två årliga föryngringar till år 2010 är därmed uppnått, skriver LRF:s kommungrupper och tillägger:

Känner vanmnakt
De som fått sin boskap eller sin hund angripen känner vanmakt och ilska inför förlusterna och de som inte drabbats känner stor oro för vad som kan komma att hända. Därför måste man minska vargtätheten i de områden som hyser stora koncentrationer
LRF-grupperna vill också permanenta ändringen i paragraf 28 i jaktförordningen där djurägaren ges en utökad rätt att skydda sina djur. Om rätten att skydda sina djur tas bort eller försvåras befarar grupperna att toleransen emot rovdjuren och förtroendet till myndigheterna kraftigt kommer att minska.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Besök på möte

2009-02-01 22:29

Det räcker nog med Maud. Att ta med Carlgren skulle nog försämra relationen med våra goda grannar i väst är jag rädd för.

3. Ursäkta

2009-02-01 18:39

Jag länkade fel, direkt till min egen hemsida. Den rätta länken är:

http://upprop.nu/83W2

Skriv på "uppropet för vargjakt nu". Ju fler som skriver på ju mer tyngd bakom uppropet.

2. Senterpartiet i Norge föreslår en utrotning av vargen i Norge

2009-02-01 17:48

Tänk om svenska centerpartiet kunde lära lite av det norska senterpartiet, detta står att läsa i Verdens Gang 29.01.2009:

”I slutten av mars skal partiets (Sp) landsmøte vedta nytt program, og torsdag fikk Liv Signe Navarsete overlevert programkomiteens forslag til program. Det inneholder en kraftig skjerpelse av rovdyrpolitikken. Partiet vil ikke ha yngling av ulv i Norge i det hele tatt, og sammenligner ulven med innvandrede arter som mårhund og villsvin.”

Någon kanske borde ge Maud ett tips om att åka till Norge och vara med på Senterpartiets årsmöte i slutet av mars?

1. Upprop för "vargjakt nu"

2009-02-01 00:15

Skriv på "uppropet för vargjakt Nu" klicka på bifogad länk...http://acke-laiko.zoomin.se/

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB