• Pinewood

När vargen dök upp i Värmland

AktuelltPublicerad: 2013-01-27 12:05

Det tog fem år för Naturvårdsverket att yttra sig om Naturskyddsföreningens begäran att få pengar från regeringen för varguppfödning och att regeringen skulle verka för frilevande varg i Sverige. När Naturvårdsverket till slut avstyrkte förslaget var de första vargarna i norra Värmland redan på plats.

Nyligen har Jakt & Jägare berättat om Naturskyddsföreningens Projekt varg som startade 1971.
Du kan läsa om det här:

Den 30 juni 1976 skrev Naturskyddsföreningen (SNF) till regeringen och begärde pengar till Projekt varg. Syftet var att återskapa frilevande varg i Sverige genom uppfödning av varg i svenska djurparker. Vargarna skulle sedan släppas ut. Det är i praktiken det som ske i vår då vargvalpar från djurparker sätts ut hos vilda vargtikar.


Satte stopp för kanadensiska vargar
Arbetet inom projektet gick ut på att få alla svenska djurparker att enbart hålla vad man kallade fennoskandinavisk varg. Vargar från exempelvis Kanada skulle inte få finnas i svenska djurparker. Det satte Naturskyddsföreningen stopp för.

SNF startade ett avelsprogram med hjälp av genetiker för att avla fram friska vargar i svenska djurparker.

På grund av den stora mängden vargar som ingick i projektet räckte inte de svenska djurparkerna till. Även några finska parker samt Köpenhamns zoo engagerades därför i projektet. I Sverige deltog bland andra Skansen och Kolmården samt djurparkerna i Skåne, Frösö och Lycksele.


Berättade om projektplanerna
I en artikel i Nya Wermlands-tidningen (NWT) den 3 augusti 1976 intervjuas Mart Marend som vid den tiden ledde Naturskyddsföreningens Projekt Varg.

I intervjun förklarar han att han inte tror att man kan räkna med någon invandring av varg till Sverige från Finland, utan att man måste sätta ut djurparksvargar.

I artikel berättar Mart Marend också om hur man försökt få in ”friskt blod” till de nordiska djurparksvargarna som skulle ligga till grund för den kommande utplanteringen.


Patrull med bedövningsgevär var redo
”Vi har försökt att få några nya vildfångade vargar från Finland. En patrull med bedövningsgevär låg i vintras beredd men fick tyvärr inte träff på någon varg. Vi hoppas på bättre tur nästa vinter”, säger Mart Marend enligt artikeln i NWT.

När det sedan kom till frågan om utplantering av vargarna beskriver han att det inte kan ske i renskötselområdet och inte heller i områden med ”omfattande boskapsskötsel”. Men Marend slår sedan fast: ”Området behöver emellertid inte vara särskilt glest befolkat.”

Trakterna man tänkte sig var enligt Mart Marend ”…Mellansverige norr om en linje mellersta Värmland – Gävle…”. Det är i det området de första vargarna dök upp fem år senare.


Har förnekat att planen var aktuell
Från vargrörelsens sida har man under senare påstått att planerna på utsättning av varg egentligen aldrig varit aktuell. Så här skriver exempelvis Svenska djurparksföreningen på sin hemsida om sitt avelsarbete med varg.

”Något som ofta förs fram som det slutliga målet för djurparkernas bevarandeprojekt är utsättning för att understödja den vilda stammen eller för att återetablera arten i områden där den tidigare förekommit. När det gäller vargen i Sverige, så hänvisar man till Svenska Naturskyddsföreningens allra första beskrivning av Projekt Varg, där detta fanns med som en tänkbar åtgärd. Inom Projekt Varg var man emellertid redan vid tryckningen av denna projektbeskrivning klar över de stora svårigheter, som en frisättning av ett så stort, potent och kontroversiellt rovdjur som vargen skulle innebära. Man har sedan dess definitivt tagit avstånd från alla planer på frisättning. Samma ståndpunkt har Bevarandekommittén inom Svenska Djurparksföreningen (SDF).”


Lät annorlunda 1976
Redan vid projektbeskrivningen skulle deltagarna alltså ha insett att det inte var realistiskt att släppa ut varg påstår Djurparksföreningen idag.  Så lät det dock inte när Mart Marend uttalade sig för NWT i augusti 1976.

Djurparksföreningen glömde också att berätta att vårens planerade valputsättning just är till för att ”understödja den vilda stammen”.

Vid ungefär samma tidpunkt som Naturskyddsföreningen lämnat sin ansökan till regeringen om bidrag för inplantering av varg fanns idéerna om vargutplantering i Mellansverige på många håll.

I en skrivelse till regeringen, daterad 2 april 1979, beträffande vargfrågan skriver landshövdingen i Norrbotten Ragnar Lassinantti att man bör hitta andra områden än Norrbotten för att hålla varg.


Landshövdingen var trött på vargarna
Bakgrunden var att varg hade kommit in från Finland till Norrbotten och där orsakat stora skada i renhjordarna för Tala och Saarivuoma samebyar. Länsstyrelsen hade beviljat skyddsjakt på två vargar, något man fått kritik för. Nu var landshövdingen trött på det hela och skrev följande:

”Möjligheter att utveckla och bevara en fast rovdjursstam inom andra områden än där de nu finns borde därför närmare undersökas. Med de moderna hjälpmedel som numera finns möjliggörs infångande av varg och transport till områden där skadeeffekterna blir mindre. Vargstammen har härigenom större möjligheter att överleva på sikt, samtidigt som renskötseln kan bedrivas med mindre störningar.”

Längre fram i texten skriver landshövdingen följande:

”Länsstyrelsen föreslår sammanfattningsvis att regeringen uppdrar åt statens naturvårdsverk att kartlägga och undersöka lämpliga områden där en önskad svensk vargstam kan få fortleva och utvecklas.”


Ragnar Lassinantti föreslog vargflytt
I ett senare brev till regeringen, daterat 27 oktober 1980, framför landshövding Ragnar Lassinantti på nytt uppfattningen att vargarna som uppträder i Norrbotten bör flyttas och att Naturvårdsverket bör få i uppdrag att utreda var i Sverige man kan hålla varg.

”Ett alternativ till åtgärden att låta skjuta vargen kan vara att låta flytta den till ett annat område. En förutsättning härför är att man på förhand vet vart vargarna i så fall ska flyttas. Länsstyrelsen utredningsförslag är därför angeläget och syftar ytterst till att göra det möjligt för Sverige att kunna hålla en fast vargstam. Länsstyrelsen hemställer därför att naturvårdsverket måtte få i uppdrag att genomföra utredningsförslaget.”

Mer än fem år efter Naturskyddsföreningens brev till regeringen lämnar Naturvårdsverket sitt remissvar på föreningens begäran.


Vargar var redan på plats
Då var vargarna i norra Värmland, som alltså är grunden till dagens vargstam, redan på plats.
Så här skrev Naturvårdsverket i sitt remissvar till regeringen:
”Nu, år 1981, är situationen, trots de senaste årens förekomst av varg, i stort sett densamma som år 1976 då naturskyddsföreningen ingav sin framställning. Någon varg är inte känd i Norrlandslänen. Dock tyder tillgängliga uppgifter på att det finns en grupp vargar i Nordvärmland, nordvästra Dalarna och Hedmarks fylke.”


Långväga invandrarvargar
Till att börja med trodde man att det var ”gamla” vargar man hade att göra med, rester av en spillra som alltid funnits i området i gränstrakterna mellan Norge, norra Värmland och Dalarna. Senare har det dock blivit klarlagt att så inte var fallet, utan det var två vargar av finsk-ryskt ursprung som hade vandrat in till norra Värmland och nu vandrade runt där ovetande om varandras existens.

I sitt remissvar var Naturvårdsverket dock inte särskilt oroade över vargens situation i stort, trots att det bara fanns två vargar i Sverige.

”För svensk del är vargens situation således allvarligt. Lyckligtvis är så emellertid inte fallet, globalt sett. Vargen är, sedd i belysning av förekomster på andra håll, bl a i Sovjet, inte någon hotat djur. Hänsyn till detta faktum måste tas vid bedömning av eventuella insatser för att ändra den svenska vargsituationen till det bättre.”


”Inga tecken på utplantering”
Istället ville verket satsa på att få fram ytterligare uppgifter om vargarna i Trysilområdet, alltså de vargar som är ursprunget till dagens vargstam.

”Det finns inga tecken som tyder på att varg där skulle ha utplanterats”, skriver Naturvårdsverkets generaldirektör Valfrid Paulsson i brevet till regeringen.

Med hänsyn till vargens ”förhållandevis goda situation globalt sett” och till de stora resurser som skulle krävas för att plantera ut varg i stor skala så såg sig Naturvårdsverket  ”tyvärr nödsakat att avstyrka föreningens förslag”, enligt remissvaret.

De finsk-ryska vargarna i norra Värmland skulle då ströva var och en för sig under ytterligare ett år innan de stötte samman och två år senare gav upphov till den första vargkullen i Värmland i modern tid.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

51. Dags igen.

2016-01-27 10:50

Dags att få liv i denna tråd igen, många jägare har börjat att fundera på utplanteringsteorin igen.

50. Värmland.

2016-01-27 07:22

Jobbade i skogen i nordöstra Värmland i början av 80-talet, när de första vargarna ploppade upp en efter en. Arbetskamrater såg bla en konstig bil/bilar som åkte runt på småvägar, de skrev upp numret på en bil den kom från Kolmården visade det sig, cirka 40 mil fel. Jägare kom inte fram till sina jaktmarker då vägar var avstängda osv osv.

49. Varg i Värmland

2013-02-03 17:38

Läser ganska ofta kommentarer här, men ser att det är en vit fläck i vargområdena. Det har funnits varg i norra Bohuslän oc Dalsdland sedan -70 talet. Men dessa är säkert inte räknade alls. Mäniskorna har gett upp att ge observationer, eller?

48. Erik Zimen aktiv i norra Värmland när det begav sig...

2013-02-03 12:19

Jag besökte för några år sedan Svea och Birger Olsson i Nyskoga i norra Värmland. Det var denna familj som först drabbades av vargens härjningar här i Sverige, återkommande angrepp på får. Vid köksbordet över en kopp kaffe berättade Svea om besök hon hade haft i sitt kök i anslutning till vargangreppen. En person berättade då att han hade uppfödning av vargar i hägn i Tyskland för utplantering i svenska skogar. Svea höjde rösten mot honom och sade att "det är väl dom du redan släppt ut här hos oss"... Hon behövde aldrig återse personen i sitt hem igen. Det var första gången jag hörde talas om Erik Zimen.

47. 44 "Vargmannens Testamente"

2013-02-03 12:18

Caniswolfen, kan du bevisa att det inte finns några fakta att gå på i "Vargmannens Testamente"?

46. 38/42 Inte tillgängligt för alla att forska i...

2013-02-03 12:18

På Grimsö forskningsstation finns en pågående vargforskning baserad på dna-analyser. Denna forskning är inte tillgänglig för alla att forska i, än mindre att kontrollera. Det är ett mysterium att "vargforskningen" inte blir ifrågasatt! Här finns något för dig, "Anders", att börja forska i men intresset torde väl inte finnas.

45. 35 Lars Att tro eller veta - Danska Vargarna

2013-02-01 14:46

Vad jag vet var vargen på Jylland både osedd och obemärkt, OK någon hade en tidig obs, misstanke av varg men den hemlighölls.
De Jyländska vargarna kom från områden kring Berlin med ursprung Polen, Berlin - Nordjylland torde vara + 50 mil, rak väg, tättbefolkat - jordbruksbygd mkt vägar med tät trafik
Det borde vara betydligt svårare med tanke på hur naturen ser ut och befolkningstäthet att som varg förflytta sig och leva i Nordtyskland-Jylland kontra mellansvenska skogsbyggder.
Varför skulle det vara omöjligt att vargen vandrade ner genom Sverige, Dessutom fanns det ju ingen varg, så för de som såg en varg låg det nära att tro på hund.

44. Till Leif Andersson

2013-01-31 17:13

Jag håller med Anders om att inget nytt har stått i din artikel. Tyvärr har ni en tendens på denna tidning att underblåsa alla skrönor om t.ex utplantering av varg. Inga fakta. Har presenterats som stöder dessa rykten. Det är samma sak med skribenter som t.ex. boken 'Vargmannens testamente'. Där fanns heller inga fakta att gå på.
Om du vet att utplantering har skett olagligt så berätta det så vi får slut någon gång på denna ryktesspridning. Snf har ett otal gånger förnekat att de deltagit.

43. Undrar

2013-01-31 10:10

Hur kom det sig att vargen blev fridlyst 1966? Hur kunde det svänga från skottpengar till fridlyst på så kort tid, och vilka låg bakom?

42. Svar till Leif Andersson

2013-01-31 09:36

Tack för svaren Leif. Som du säkert förstår är jag inte ute efter att forska i dina källor. Däremot vänder jag mig mot en underton som finns i dinna artiklar och som ger intrycket att du gräver i dolda skumraskaffärer. Jag har visserligen inte detaljläst artiklarna men jag tror nog att företrädare för exempelvis Naturskyddsföreningen utan vidare, med glädje, skulle kunna berätta om allt det du skriver. Nu ser jag fram emot de konkreta bevisen för att utplantering av varg har skett. En sådan handling hade ju varit olaglig och huvudlös. Dessutom en förskingring av värdefullt genetiskt material. Kommentarstrådarna i denna tidning kokar av rykten om utplanteringar.Stämningen är osund och hätsk och bör inte förstärkas av ytterligare insinuationer. Den enda substans jag hittills har sett handlar om att vargen dök upp oväntat i mellansverige. Själv är jag bergfast övertygad om att ingen utplantering skett - men är mottaglig för bevis om sådana finns.

41. Mattias Ö

2013-01-31 09:36

Tack för visat intresse, men som du såg ställde jag frågan till Jan B. Dessutom var ditt svar i fånigaste laget. "Det var bara dom som lyckades ta sig igenom" samtidigt som dom inte lämnade ett spår? Nja.

40. Svar till 38

2013-01-30 16:55

Jo.
Ja.
Nej, det ska ju ske nu i vår.
Mitt källmaterial är grundlagsskyddat och stannar hos mig eller inom redaktionen.

39. Frågor till Leif Andersson

2013-01-29 12:07

Dina artiklar och den här kommentarstråden väcker ett antal frågor:
- Har inte vargar under senare år visat sig kapabla att vandra långa sträckor och dyka upp på oväntade platser efter att ha genomströvat tätbefolkade områden utan att ha upptäckts?
- Baseras påståenden, insinuationer och rykten om en utplantering i Värmland på något annat och mer konkret än att vargar dök upp oväntat där?
- Vari ligger det märkliga i att Naturskyddsföreningen vid den tiden bedrev ett avelsprojekt med varg? Syftet var ju faktiskt att rädda vargen. Mot bakgrund av vad man då visste och förstod bör väl ett avelsprojekt ha varit ett ganska naturligt inslag i ett vargprojekt? Självklart kan ett viktigt syfte med ett avelsprojekt vara att skapa förutsättningar för en utsättning. Har någon förnekat det?
- Är inte hela ditt källmaterial öppet? Har du grävt fram några hemligheter? Har du funnit något som inte varit tillgängligt för alla att forska i?

38. Lång vandrande vargar till Värmland !

2013-01-29 09:50

Eftersom att vargarna som etablerade sig i Värmland runt år 1980, kom från Finland och / eller dåvarande Sovjetunionen. Så innebär det att vargen har visat en förmåga att gå hundratals med mil och det innebär att då behöver inte dom Sve. myndigheterna sätta ut vargar i den Sve. naturen, eftersom att vargen har visat att den klarar av att förflytta sig själv väldigt långa sträckor. Det är väl så det är Eller ?

37. Till Lars

2013-01-28 17:43

Vi vet för litet om hur långt vargar kan vandra. De två sista hannarna i både Norge och Sverige vandrade långt utan spår. En märkt tik i södra norge gick osedd tills hon blev skjuten i Finland. I din värld åker väl alla helikopter eller skåpbil. Rialahannen gick 30 mil till Värmland. Strunta i varifrån vargarna kom, de som finna här nu är födda här. Det viktiga Nu är hur vi hanterar vargen i framtiden. Var ska den finnas , hur många ska vi ha. Stoppa konstgjord inplantrering av valpar.

36. Det

2013-01-28 16:23

är snart försent att kontrollera vad för gener som finns i den "svenska" stammen. Får dom bara plaserat ut lite valpar nu så går det inte längre att säga vilket genetiskt underlag vi har i dag. Genomför en inventering liknande den som gjordes senast på björnstammen nu!

35. Att tro...

2013-01-28 13:41

...att vargarna vandrat obemärkt ner till aktuellt område är helt befängt. Lägg märke till de vargar som är ute på vandring idag i landet. ingen kan väl ändå påstå att de vandrar obemärkt? Ingen normalt funtad människa kan väl varken hävda att de varit kvar i området obemärkta eller vandrat ner till Värmland genom 2/3 av landet utan att någon märkt av dem. Vargens existens i landet idag är frukten av olaga utplantering, det borde väl alla ändå förstå.

34. Till nyfiken

2013-01-28 13:14

Nyfiken, en möjlig förklaring är att de flesta vargarna stannade kvar i norra delen av Sverige. Det fanns väl en vargföryngring i Kirunatrakten i slutet på 70-talet. Det var bara de som travade på längre som överlevde. De vargar som stannade i renbetesland blev det skydds- eller annan jakt på. Samma situation råder idag som på 70-talet, det är bara de fåtal vargar som vandrar genom renbetesland som förökar sig. Naturligt urval i praktiken om du så vill.

33. Calle #27+29?

2013-01-28 13:13

det var inte menat som ironi heller,faktum är att WWF var en av de största ivrarna och var med att dra igång projekt varg...

32. Naturligt?

2013-01-28 10:57

Även om vissa djurarter kan röra sig långa sträckor på något dygn,(vanligen utstötta unghannar),verkar det ju minst sagt märkligt att det bildas ett revir 100 mil från övriga i arten,och att dom där börjar avla med varann.Det hela får ju nåt onaturligt över sig.Förstår mycket väl att skogsfolk trodde att "Projekt Varg" genomförts i deras skogar utan att dom själva fick nånting att säga till om.
Om dom kom dit naturligt-varför ska människan leka gud, lägga sig i och "bättra" på med flyttningar,djurparksvalpar o.s.v.?PS. Trysilområdet i Norge är en "vildmark" som konkurrerar med Sälenområdet i Sverige om skidturismen. Där rör sig nog 50 000 människor om vintrarna.

31. #22

2013-01-28 10:47

Allt skriveri som finns angående att vargen är inplanterad då? Det finns ju också dokumenterat. Är det mindre värt än dina dokument?

30. Fråga till Jan B

2013-01-28 10:47

Du som är insatt i vargen kanske har nån bra teori om varför dagens invandrade vargar stannar i renbetesmarker, när dom på 70-talet skyndade sig söderut? Läste den frågan på nätet nyligen, men ingen hade något bra svar på den. Vore intressant att få en möjlig förklaring till det.

29. Ingen ironi, Tyskterrier

2013-01-28 10:47

WWFs kännemärke har varit att i alla tider och platser motarbete de människor som lever utanför städerna medan man hävdat sin omtanke om vilda djur. Bildandet av världens "naturparker" är en enda lång serie av våldförande på människor som levt i årtusenden i dessa områden. Men i det här speciella fallet misstänker jag nog i första hand skogsintressenter.

28. Mycket bra!

2013-01-28 09:25

Tack Leif för att Du tar tag i detta. När du nystat upp denna härva har du stora journalistpriset i din hand. Att rovdjursföreningen genast försöker gå i försvar och smutskasta Dig visar bara på att de är livrädda att sanningen ska komma fram. De har ju som alla vet oerhört svårt att ta till sig fakta, deras tyckande är ju deras religion. Ser fram mot nästa kapitel!

27. Ingen ironi Tyskterrier

2013-01-28 09:24

WWFs kännemärke har varit att i alla tider och platser motarbete de människor som lever utanför städerna medan man hävdat sin omtanke om vilda djur. Bildandet av världens "naturparker" är en enda lång serie av våldförande på människor som levt i årtusenden i dessa områden. Men i det här speciella fallet misstänker jag nog i första hand skogsintressenter.

26. Småkul läsning

2013-01-28 09:24

När man talar om att hålla gamla myter i liv: ”medan det finns andra som tror att det fått hjälp på färden.” Jaja, det finns folk som tror på allt möjligt. Det viktiga, som Jan skriver, det finns ingen som helst grund för den tron. Sedan GPS och DNA tekniken började användas går det att se att vargar, även tikar, kan knata på långt, så det är inte heller märkligt att det kom varg till Värmland.

Likheterna mellan 70-talets projekt varg och dagens planerade utsättning av vargvalpar är väl just dessa, att vargarna kommer från djurparker. Något övrigt släktskap visar inte artiklarna och med tanke på att det är närmare 40 år mellan projekten så förvånar det inte heller. Småkul läsning, men lite soppa på spik blir det.

25. BRA JOBBAT

2013-01-28 09:23

Underbar läsning av Leif!!

24. Det är bedrövligt

2013-01-28 09:23

Hela historien ifrån början roll slut.
Var på NV:s sida och läste. Allt är så uppenbart. Hela projektet startades av aktivister som nu får bränsle av myndigheter. För myndigheterna innebär ju vargen en massa arbetstillfällen. Arbetstillfällena är mer drivkraft än verkligheten.
Aktivisterna har blivit ekoterrorister som inte respekterar någon eller något.
Allt sker för öppen ridå utan att någon ens har förmågan att skämmas, egoismen och det egna jaget känner den totala upprymdheten. Vanliga Svensson, privata markägare, djurfarmare, skattebetalare skall stå för notan. Livskvaliteten på landet når bottenrekord.
Och allt för inget. Vargen är ett ej hotad djur som frodas som aldrig förr.
Värst av allt : politikerna, de som har det största ansvaret, gör inget. Dom har fått för sig att tjänstemännen på NV, LST och medlemmarna på ekoterroristorganisationerna representerar majoriteten och som grädde på moset är dom rädd för EU.

23. Miljöbrott

2013-01-28 09:23

Hur lång är presbrektionstiden på miljöbrott? Om den är lång kanske en polisanmälan om miljöbrott skulle göras om illegal utsättning av varg. Då kan ju Åse Schoulz få något riktigt att bita i.

22. Fråga till O-visionären

2013-01-28 09:22

Vad är det in min text som skulle vara en skröna enligt dig?
Allt som jag beskriver finns dokumenterat.

21. Skånevargen 1984

2013-01-28 09:22

Saxat nr 7 Bergstam
"1980 fanns det inga vilda lyor att sätta ut några valpar i. Och inte heller hade det lyckats om de satt ut vilda ungvargar. De går ju alltid tillbaka till fångstplatsen."
Kommer väl i håg Skånevargen, 1984 som ville hem till Skånes Djurpark, vandrade från Dalarna till Skåne, sövdes fraktades upp igen för att bli ihjälkörd i Göteborg under andra försöket att komma hem. Detta var 1984. Du har så rätt de går alltid tillbaka till fångstplatsen.

20. Kortfattat Jan

2013-01-28 09:22

Vargparet som fick första kullen 1982 var dels obesläktade, dels hade de östligt ursprung enligt DNA-undersökning.
Varghonan kom alltså inte från Trysilvargarna såvida de inte också kom från andra sidan järnridån. En teori är att varghonan kom från den kull som föddes i Norrbotten 1978. Men det kräver att hon skulle lämna renbeteslanden för att göra en långvandring till en plats med sämre tillgång på lämpliga bytesdjur. Och varghonor gör normalt inga långa vandringar. Det är hanarnas kännemärke.

19. Alla kan inte manipuleras

2013-01-28 09:21

Jag köpte ett ställe i Finnskogen 1981. Min nya granne och sedermera jaktkamrat berättade vid ett tillfälle att det varit något konstigt i trakten för några år sedan med en mystisk bil och helikopter samt att vargspår för plötsligt blivit synliga där. Jag tog det som en skröna till att börja med. Med tiden lärde jag känna min granne som en "bra karl". En ordentlig, seriös och bildad person. Allt annat än en lösmynt ryktesspridare. Dessutom en riktig skogsman, tystlåten, kunnig och pålitlig.
Tyvärr så gick han hastigt bort efter 6-7 år. Samtidigt hade vargobservationer ökat och ett par år senare så sålde jag stället då jag inte vågade släppa hund mer. Började även tycka det var obehagligt när frun och barn var ute i skogen själva.
Jag hade annars tänkt att bosätta mig där, helt eller delvis, efter yrkeslivet. Nu finns ingen fast bosatt i byn.
Finnskogarna var de landområden som sist kolonaniserades i Sverige och är nu de områden som först avfolkas. På 1700- och början på 1800-talet uppmanades finnfolk att bosätta sig där, de fick bl.a. skattefrihet för det. Nu ska skogarna förtätas med vargar från Finland uppbackade av med medel som delvis finansieras av ättlingar till finnfolket via jaktkortsavgifter som går till Rovdjursföreningen. Märkligt land, PK-landet Sverige!

18. DNA

2013-01-28 09:21

är nog bra, men jag undrar vem som gjort denna "kartläggning" under de senaste 30 åren? Jo, det lär väl vara forskarna på Grimsö, och någon större insyn har väl inte funnits i detta? Tänk om nån siffra råkat "hamna fel" och att det plötsligt "ser ut" som om vargarna är "mer släkt än helsyskon"? Och att man då "skapat" detta förhållande med en "gravt inavlad vargstam"? En fundering bara...Lägg ner konstgjord vargavel NU!

17. Leif # 15

2013-01-28 09:20

det är inte bara möjligt, det har tvivelsutan också skett...
Jag lyfter på hatten för ditt idoga arbete. Dags att nån nystar i detta igen...

16. Vad var känt 1976 ?

2013-01-28 09:20

I den rapport som redovisas beträffande vargens situation och framtid i Sverige ( Rapport från Projekt VARG ), så sägs bl a på sid 11 i rapporten att " under vintern 75/76 fanns sannolikt endast en varg kvar i Sverige och Norge - en hane som strövar omkring i Sarek-Padjelanta." Vidare på sid 23 i samma rapport under rubriken " MÖJLIGHETER TILL NATURLIG TILLVÄXT I SVERIGE "
" Då vi endast känner till en enda fritt levande varg i Sverige och NORGE är det idag högst osannolikt med en naturlig tillväxt av varg i Sverige och NORGE "
Att de hade så fel i denna rapport ?? Alla desssa sakkunniga ?

Skämt åsido, bra att Leif Andersson gräver och lyfter fram fakta.
Skulle du sedan lyckas få fram vilka krafter på det statliga verket SKOGSSTYRELSEN som i början på 80-talet lämnade in en importansökan om varg till Jordbruksverket då har du gjort det bra ! Upprepade förfrågningar har vänligt avvisats ? Naturligtvis har en sådan ansökan föregåtts av protokollerade möten. Varghantering är väl inte vad Skogsstyrelsen förväntas syssla med ?
En sanningskommission borde väl vara det enda som återstår för att en gång för alla bringa klarhet i vad som hände då vargen kom tillbaka efter 100 års bortavaro. Säkert bra fakta att belysa i en kommande process om EU skall dra detta vargbygge inför domstol.

15. gamla myter Bergstam

2013-01-27 20:59

Vad jag förstår så försöker Jan Bergstam från Rovdjursföreningen återuppliva gamla myter om att det alltid skulle ha funnits en liten vargstam i norra Värmland/Trysil/Dalarna. Läser man Anders Bjärvalls bok "Trettio år med rovvilt och människor" så framgår det att även han tidigare trodde på den idén men att han senare ändrat uppfattning. Så här skriver han:
"Hur var det då med vargarna, som vi spårade i Värmland med omgivningar i början av 1980-talet? Utgjorde de den sista spillran av en större stam som funnits här i alla tider eller handlade det om djur som vandrat dit? Jag trodde länge på det första alternativet, men en sak som egentligen från början talade emot det var ju att de under de första åren, när vi spårade dem, vandrade omkring ensamma. Om det hade varit vargar som funnits länge i regionen eller avkomma av sådana hade de förmodligen haft sällskap eller vetat vart de skulle bege sig för att få kontakt ed sina artfränder. Så småningom fick vi de två sista pusselbitarna när det gäller svaret på frågan. Fortsatta genetisk undersökningar visade att vargarna i Värmland med omgivningar hade sitt ursprung i den stora sammanhängande population som finns i östra Finland och vidare in i Ryssland."
Alltså. Det var inte rester av någon "gammal" vargstam som Jan Bergstam vill göra gällande. Bjärvall menar att de vandrat till Värmland medan det finns andra som tror att det fått hjälp på färden.
När det sedan gäller boken "Varg" som utgetts av Värmlands Museums så hade jag tänkt att komma till den delen i en senare artikel som ska handla om människorna bakom "vargrörelsen" i Sverige.
Vid Värmlands museum fanns vid den här tiden antikvarien Håkan Eles som dessutom var medlem i "Våra Rovdjur" som sedan blev Rovdjursföreningen. 1987 valdes Håkan Eles dessutom till ordförande i föreningen. Beträffande tankeklicket så kan jag vare sig se eller höra "klicket". Vad jag har beskrivit är att på 70-talet ställdes djurparker i Sverige, Danmark och Finland in på att föda upp vad man kallar fennoskandinavisk varg för utsättning. Efter en tid insåg man dock att det inte var politisk möjligt att sätta ut vuxna vargar utan den stam som fanns i det vilda fick växa en tid för att man sedan skulle sätta ut valpar från djurparker. Alltså det som ska ske i vår. Bergstam tror inte heller att man skulle ha lyckats att släppa ut vilda ungvargar. Där är jag övertygad om att Bergstam har fel vilket jag ska återkomma till. Jag är nämligen övertygad om att det är mycket enkelt att släppa ut ungvargar och också få dem att överleva och senare också fortplanta sig.

14. På rätt spår

2013-01-27 20:56

JoJ är tvivelsutan på rätt spår när Jan Bergstam anser sig nödgad att ingripa i debatten. Hela Projekt varg finns återgivet i den konferens IUCN höll i Stockholm september 1973 med Segnestam (SNF?) och Bertil Haglund professor vid skogshögskolan som företrädare för Sverige i IUCNs varggrupp. Samme Bertil Haglund som föreläste på kursen i vertebratekologi 77/78 vid Skogshögskolan i Garpenberg och då beskrev projekt varg under ett föreläsningspass. Enligt Bertil Haglund fanns då ingen varg i Sverige varför utsättning var den enda möjliga vägen att återfå en frilevande vargstam.

13. Kortfattat Jan

2013-01-27 20:56

Vargparet som fick första kullen 1982 var dels obesläktade, dels hade de östligt ursprung enligt DNA-undersökning.
Varghonan kom alltså inte från Trysilvargarna såvida de inte också kom från andra sidan järnridån. En teori är att varghonan kom från den kull som föddes i Norrbotten 1978. Men det kräver att hon skulle lämna renbeteslanden för att göra en långvandring till en plats med sämre tillgång på lämpliga bytesdjur. Och varghonor gör normalt inga långa vandringar. Det är hanarnas kännemärke.

12. #1

2013-01-27 20:55

Initialt stod troligen WWF för merparten av slantarna när projekt varg drogs igång...

11. Fråga till O-visionären

2013-01-27 20:21

Vad är det in min text som skulle vara en skröna enligt dig?
Allt som jag beskriver finns dokumenterat.

10. Jan Bergstrøm er på rett spor .

2013-01-27 20:21

Sommeren 1976 kom det 2 voksne og 5 hvalper til Tørberget i Trysil kommune.Han som mottok "hundefamilien"sa at dette er huskyer.Etter en uke forsvant hele "huskyfamilien" en natt. Eieren satte ikke i gang leting etter sine "hunder". Disse 7 eksemplar kom fra Sverige over Østby tollstasjon. En toller som nå desverre er død hevder dette i et TV program .hvor i Sverige ulvene kom fra er litt usikkert.

9. Det här är

2013-01-27 20:20

Grävande journalistik när den är som bäst. Leif och Mikael är två utmärkta journalister som sticker ut i en annars allt mer ifrågasatt yrkeskår. Tack för att ni finns med oss i JRF

8. Skrönor från J Bergström

2013-01-27 19:04

Jan Bergstam forsöker du övertyga dig själv eller tror du på de där skrönorna, ska man lita på det du säger så fram med fakta och inte bara nogot som du har inbillat dig och som du tror att vi andra ska gå på

7. Nu vet vi att vargar vandrar långt för en partner om det behövs

2013-01-27 17:15

Mart Marend som det skrivs om i texten hade fel om invandring från Finland. Det vet vi nu med hjälp av DNA-analyser av skitar efter vargar som förflyttar sig från Finland söderut genom renbetesområdet.
Sedan 1981 har fem vargar nått det område som vi i dag beskriver som Varglänen, mellan renbetet och Mälardalen. Jag räknar in finsk-ryskan bland de fyra. Hon gick ner till södra Jämtland innan hon började sövas och flyttas.
Att jag inte skriver sex vargar beror på att minst en av de två vargar som är ursprunget till vargstammen och som födde den första kullen i Värmland 1983 kan ha sina rötter i den påstådda kullen i Trysil 1976. Utöver dessa fem vargar som nådde hela vägen ner har ett stort antal vargar med finskt utsprung gått ner i det svenska renbetesområdet. Men där har de av okänd anledning plötsligt försvunnit. Dessa vargar var säkrade med DNA.
När det hela började runt decennieskiftet 1980 var DNA en mycket dyr vetenskap och ingen verkade vilja satsa pengar på att använda den för att hålla reda på några vargar.
För den som vill läsa mer om vargarna i området Trysil, Elverum, norra Värmland, Dalarna och Härjedalen finns Värmlands museums årsbok från1986, fyndigt kallad Vargen. Där framgår det ganska klart att varg fanns i området hela tiden efter den svenska fredningen 1967 och den norska 1972. Bevisligen står det en ulv på Norsk Skogmuseum i Elverum som sköts i Stor-Elvdal 1964. Flera vittnar också om vargkontakter i den här delen av Skandinavien genom åren efter. På Flatruet i Härjedalen sköts en varg 1966 av en same. Att vargen stannade till i norra Värmland berodde på att där fanns kanske världens tätaste älgstam. Kalhyggena i Klarälvdalen och på bergen runt om under 70-talet växte igen med sly och älgkorna födde i regel två kalvar tack vare den goda födotillgången. Det är ingen överdrift att säga att det fanns älg var du än gick. I skogarna.
När det stod klart att det fötts en vargkull i norra Värmland började pratet om inplantering att ta fart. Den ena berättelsen värre än den andra. Men det märkvärdiga var att man aldrig kunde hitta den som sett det som berättades hade skett. Och jag ansträngde mig verkligen för att hitta de som sett. Men det var alltid någon annan som sett.
Däremot kunde flera berätta att "vargspår har det alltid varit här till och från under vintrarna". Varför har du inte berättat om det? Ingen har frågat tidigare blev svaret.
Och varför skulle någon frågat om det, den allmänna uppfattningen i landet vid den tiden var att det fanns en liten vargspillra bara längst upp i norr.
Ingen kunde ens tänka så långt att vargar skulle kunna vandra över 100 mil för att hitta ett revir. Och revir var det inte heller någon som visste vad det var, även många experter nu plötsligt gav sig till känna.
Det som triggade och triggar finska ungvargar till långa sina långa vandringar ner genom Sverige var/är naturligtvis att hitta en partner. De fanns/finns i norra Värmland/Hedmark/Dalarna, och det visste/vet de inte när de startade/startar sin vandring. Det blev/blir det att knata på.
I artikeln skriver Leif Andersson att Projekt varg i mycket liknar det som skall ske i vår då djurparksfödda valpar skall sättas ut i vilda lyor. Det är en tankeklick, 1980 fanns det inga vilda lyor att sätta ut några valpar i. Och inte heller hade det lyckats om de satt ut vilda ungvargar. De går ju alltid tillbaka till fångstplatsen.
Så det är nog så att vargen satte ut sig själv i norra Värmland i början av 80-talet där skafferiet var fullt och där det också fanns en partner.

6. Fakta

2013-01-27 17:14

Tack leif för en bra artikel, det saknas ett fakta det är att vargen dök upp i finnskogen ( norra värmland) redan i mitten av sjuttiotalet. Hur vet vi ej än men att den fanns redan då är ett faktum. Inplanterad eller ej ,det är frågan, och allt pekar mot inplanterad eller så har vi en ny jesusvariant om uppståndelse från de döda.

5. Leif Du gör ett bra arbete

2013-01-27 17:13

Men vad hjälper det när vår splittrade förbundsstyrelse vill ha en genetiskt frisk vargstam. Storleken är kvar att förhandla om. 180, 380, 1000 eller fler. Det vi med säkerhet vet är att vargarna enligt Viltskadecenter kommer att finnas i det utpekade området Dalarna, Värmland, västra Västmanland och angränsande områden i Norge. I renbeteslandet kommer inte vargetableringar att tillåtas beroende på Samerna. I lantbruksområdena där det är tätt mellan djurbesättningarna blir det för dyrt att hålla varg och openionen mot varg kommer att bli stark när mängder av tamdjur dödas nästan dagligen. Skyddsjakt kommer då att omöjliggöra vargetableringar där. Summan av JRF:s förbundsstyrelses ställningstagande är således att det är bra som det är just nu. Skillnaden i framtiden blir kanske fler eller färre vargar, troligen fler om det ska gå samma väg som med lo och björn. Så grattis Ni som Bor i vargområden. JRF:s förbundsstyrelse bryr sig inte om Er.

4. Gunnar Brusewitz...

2013-01-27 17:12

..tecknade mycket åt tidningen Jaktmarker & Fiskevatten som i år fyller 100 år, i sista numret har man satt in en annons från naturskyddsföreningen!! det sticker väldigt i ögonen på mej, har varit en trogen läsare i många år men nu har dom skitit i de blå skåpet.

3. Guldstjärnor...

2013-01-27 17:10

i massor till er på JRF för alla superbra reportage! Jag gläds åt att tillhöra rätt förbund.

2. Fortsätt leta i arkiven

2013-01-27 17:10

Bra att frågan tas upp igen och att den utreds totalt. Finns kanske en möjlighet att få de regerande att tänka sig för lite inför kommande beslut. Heder åt Harry Fredriksson eller vad han heter i Leksand som inte övergett denna teori som var helt olaglig utplantering i så fall. En ansökan till Jordbruksverket lämnades in på den tiden men då jägarna i västerdalarna försökte spåra upp den så hade den plötsligt "kommit bort" i deras arkiv. Dessa dokument var offentliga.

1. Varghägnsplaneringen år 1976 i Eskilsberget i Fredriksberg

2013-01-27 17:09

Ca. 4-5 milj. fanns redan anslagna våren år 1976, för att starta AMS-projektet, med att sätta upp ett varghägn i Eskilsberget i Fredriksberg, Ludvika kommun.
Men, vilket regeringsdepartement beviljade dom pengarna och sedan till vilket statligt verk ?
Sommaren år 1976, var det ett reportage i Dala-Demokraten om varghägnsplaneringen i Fredriksberg. Ni gör ytterligare ett riktigt bra reportage.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB