• Allmogejakt

Nödvärnsskott tillåts mot Skånevarg

AktuelltPublicerad: 2013-10-03 14:45

Stoppet för skyddsjakten på Skånevargen kvarstår. Men det går enligt Kammarrätten inte att hindra tamdjursägare från att skjuta fårdräparen i nödvärn när den angriper tamdjur. Det går alltså att skjuta vargen i Skåne med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen. Det har Kammarrätten avgjort.

Kammarrätten har beviljat Naturvårdsverket prövningstillstånd och avgjort frågan om paragraf 28 i jaktförordningen, som handlar om rätten att avvärja ett pågående angrepp på tamdjur. Kammarrätten säger att Förvaltningsrätten beslut om att man inte får skjuta vargen strider mot paragraf 28.

Naturvårdsverket överklagade till Kammarrätten eftersom Förvaltningsrättens beslut innebar att det är oklart om fårägarna i området kan använda rätten att avvärja ett pågående angrepp enligt paragraf 28 i jaktförordningen.

Det kan få konsekvenser för möjligheten att skydda tamdjur och förhindra allvarlig skada och är inte förenligt med bestämmelserna i jaktförordningen.


Viktig principiell fråga
Det var principiellt viktigt att driva frågan vidare till kammarrätten för att få vägledning när det gäller att tillämpa lagen, ansåg verket.

När det gäller frågan om paragraf 28 gav alltså Kammarrätten Naturvårdsverket rätt.

I frågan om att upphäva inhibitionen avslår dock Kammarrätten Naturvårdsverkets begäran.

Naturvårdsverket fattade ett andra beslut om skyddsjakt på varg i Skåne den 20 september. Föreningen Nordulv överklagade beslutet och begärde inhibition, det vill säga att beslutet inte får verkställas. Förvaltningsrätten fattade beslut om inhibition den 24 september 2013.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Va skönt

2013-10-04 09:04

Att NV och MP blir små att ingen talan har värde

5. Notan tack!

2013-10-04 09:04

Jag skulle vilja se notan för det här. Inte för vad vargen kostat hittills, utan vad de här små fanatiska grupperna har kostat svenska skattebetalare med sina idiotiska överklaganden.
Jag har svårt att tro att juristerna jobbar pro bono i de här fallen.
Skrämmande att små förvirrade och vilseledda asfaltbarn, ska få kosta såna exterema summor, både i rena pengar men framförallt i form av lidande!

4. Okunskap

2013-10-03 18:32

De som jobbar på kammarrätten, NNV, regering och riksdag köper alla sin mat i affärerer och saluhallar. De begriper ju sjutton inte var maten kommer ifrån!
Sorgligt och bedrövligt men fullständigt uppenbart att de inte förstår hur man föder upp djur etc.

3. Brist på kompetens!

2013-10-03 18:32

Det är helt uppenbart att NV saknar de mest grundläggande kunskaperna hur det förvaltningsrättsliga systemet fungerar. De har också visat att de heller inte förstår sig på rovdjur.
Det är en gåta hur politiker från höger till vänster vill ge NV uppdraget att faställa GYBS för rovdjuren.
Det kan bara bli fel!

2. Skämmigt att man på NV behöver...

2013-10-03 16:57

konsultera kammarrätten om självklarheter.

1. Lekstugan lever vidare!

2013-10-03 16:00

Lekstugan lever vidare, men låt för allt i världen vargarna leva för dom är dom enda som kan hjälpa oss att få ett slut på Svenska Naturskyddsföreningens "Projekt Varg" som initierades redan 1976. Då fanns enligt SNF ingen varg i Sverige men den skulle återinföras. Låt dom illegalt inplanterade Euroasiatiska vargarna härja ostörda ju förr kommer regeringen och riksdagen till insikt om att varg inte går att kombinera med betesdjur, fäbodbruk, rennäringen eller löshundsjakten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB