• Pinewood

Oskadad björn ska kunna bevisas

AktuelltPublicerad: 2010-09-03 18:47

Samtliga länsstyrelser är mycket hårda i sin bedömning av påskjutna björnar. I princip krävs det bevis för att björnen är frisk. En av orsakerna är att björnar inte visar skador lika tydligt som exempelvis älg.

Länsstyrelserna resonerade redan före björnjakten ihop sig om hur påskjutningar skulle bedömas. Det uppger rovdjurshandläggare både i Gävleborg och Jämtland, med anledning av fallet med en avräknad björn utanför Orsa.
I alla tre länen finns flera likartade fall där eftersöken pågått både länge, på långa sträckor och där inga tecken på skador noterats – men ändå har björnarna avräknats.
– Det är en medveten strategi. I princip kräver vi bevis för att björnen är oskadad. Och då krävs i regel en plats där kulan slagit ned, så man kan rekonstruera skottögonblicket, säger Sara Hommen, rovdjurshandläggare i Gävleborg.
Hon tillägger:
– Det är också en tydlig signal om att jägarna måste ta sitt ansvar. Skjuter man på en björn så ska man vara säker på att den blir kvar, eftersom den annars med stor sannolikhet dras bort från licensen.

Flera skäl till hård bedömning
Enligt de rovdjurshandläggare som Jakt & Jägare talat med, samt Ola Larsson på Naturvårsverket, finns det en rad skäl till varför bedömningen är så hårt just under björnjakten:
Veterinärexpertis har konstaterat att björnar i betydligt mindre grad än annat vilt släpper från sig blodspår, vilket bland annat har med fettlagret att göra. Det har gjorts undersökningar med gps-försedda björnar som visar att bara hälften av de skadade björnarna lämnar blod.
• Det har gjorts försök med välrenomerade eftersöksekipage som visar hur svårt det är att spåra björn. Flera klarade bara några hundra meter. Variationen mellan ekipagen var stor.
• Jakten sker på barmark, till skillnad från exempelvis lo- och vargjakt, då det finns snö. Barmark och snö är som att jämföra natt och dag i eftersökssammanhang.

Två fall i Gävleborg
Jakt & Jägare har tittat närmare på två fall av påskjutningar i Gävleborg:
Nära Stocksbo, Sandvikens kommun, påsköts en björn med tre skott från två skyttar. Träffen i marken från den första kulan återfanns och konstaterades vara bom. Den andra skytten var osäker på första skottet och trodde sig ha skjutit till höger på det andra. Ingen kula återfanns. Inga tecken på skador återfanns på platsen. Eftersök gjordes och avbröts 6,2 kilometer fågelvägen från skottplatsen – utan tecken på skador.
– I den rapport som jag lämnade till länsstyrelsen framgick å ena sidan avsaknaden av skador, men också osäkerheten hos den andra skytten om hur skotten tagit. Jag samlar in fakta och lämnar sedan ifrån mig det hela för bedömning. Det är så det går till, berättar besiktningsmannen Roland Näslund.
Länsstyrelsen räknade bort björnen från licensen.

Inga tecken på träff
I det andra fallet påsköts en björn mellan Åmot och Lingbo i Ockelbo kommun. Skytten uppger att han tror sig ha träffat, förmodligen lågt och långt bak. Eftersök skedde på kvällen och hela dagen därpå. Inget blod, inget hår, inga vävnader. Alltså: Å ena sidan kände skytten att han träffat, å andra sidan fanns inga tecken på träff. Även den björnen drogs från licensen.
Liknande fall med samma hårda bedömning rapporteras från Dalarna och Jämtland, där också viltförvaltningschefen Maano Aunapuu bekräftar att bedömningen är strikt: I princip ska det bevisas att björnen är oskadad, annars dras den från licensen.

Länsstyrelsen gör bedömningen
I Naturvårdsverkets författningssamling står det: ”Påskjutet djur ska avräknas såvida det inte genom fältkontrollen har påvisats att djuret är oskadat.”
– Det är länsstyrelserna som gör bedömningen om Björnen är oskadad. Jag kan alltså inte se att de beslut som länsstyrelserna har tagit skulle strida mot våra regler, säger Ola Larsson, rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket.
Han är dessutom inte förvånad över den hårda bedömningen med tanke på att björnförvaltningen – reguljär licensjakt till trots – fortfarande är hårt reglerad och kontroversiell.

Jägarna är experter
Sara Hommen på länsstyrelsen i Gävleborg konstaterar att det i praktiken är väldigt få fall av påskjutningar där man kan konstatera att björnen är frisk. Och det är något som Gävleborg vill ta upp samband med utvärderingen av årets björnjakt.
– Jag skulle vilja ha en diskussion kring bedömningsgrunderna tillsammans med jägarna, för det är ju de som är experterna på praktiskt eftersöksarbete, säger hon.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Hundar

2010-09-11 09:45

Det hade kanske gått bättre om eftersöksjägare från länet hade fått varit med nu är det specialister från Uppland och Dalarna som springer i Gävleborg och gör eftersök .Jägare från länet med godkända hundar duger ej enligt Sv jägareförbundets

3. Det är ytterst bra att Malte JRF överklagar

2010-09-04 12:14

Fallet med björnen i Dalarna. Det ska bli väldigt intressant att få detta prövat Rättsligt. Ärendet rör väldigt mycket om det är jägaren eller Länsstyrelsen har största kunskapen. Det är väl uppenbart att det måste vara jägarna som har största kunskapen.

2. Hämnd.

2010-09-04 09:38

För att Sverige tillåter björnjakt då verkar vissa instanser köra sitt eget race, nämligen att omyndigförklara alla eftersök,allt för att jaktyen skall förbjudas. Skott mot ett vilt och en träff är definitivt inte samma sak och kommer aldrig att bli det. Är det träff däremot blir det blodvite även om det är en björn, inget snack om saken, och har man spårat i 2 mil och haft vare sig en blodlega eller en bloddroppe är det inget annat än en ren bom, vilket bara skytten får ta skit på sin eget konto. Att hålla på med det totalt urbota snacket att om inte kulan hittats är det träff, vet vederbörande inte hur stor naturen är som kulan ska letats i. Om jag inte minns fel skall däremot bevisbördan ligga hos den som anklagar. Denna föreskrift luktar fruktansvärt illa, men det måste väl gälla allt påskjutet vilt det som jag här berör. Om nu andra regler skall tillämpas bara för att det är en björn läs gärna min kommentar från början igen så finns nog sanningen där.

1. Konstigt resonemang

2010-09-04 09:38

Samtidigt som de inte godkänner/litar påeftersöksjägarnas friande av en påskjuten björn vill man ha ett samråd med dessa om regler eftersom det är dom som är experterna...
Varför då helt enkelt inte låta det vara som det alltid varit,attdet är just dessa eftersöksjägaresom tar beslutet om friande eller inte? Varje påskjutningssituationskiljer sig från andra,att sätta upp en massa regler som sedan kanske inte på något som helst sätt kan följas verkar bara,somvanligt med rovdjuren,vara någotsom frambringats av pappersnissar utan någon som helst erfarenhet av just jakt och eftersök.
Nej,lämna beslutet om friande eller inte helt och hållet till de som vet vad de sysslar med,justeftersöksjägarna.Ett och annat misstag kommer att ske,men helt tydligt gör det det lite varstans,inte minst där det beslutas om vilka som skall ingåi länsstyrelsernas rovdjursbeslutande...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons