• Älgskadefondsföreningen

Vargar inte med i rapport

AktuelltPublicerad: 2013-07-01 10:42

Naturvårdsverket ger inget svar på frågan om hur många vargar som ger en livskraftig stam. Det visar rapporten om ”naturens hälskontroll” som kungjorts idag.

Rapporten om den biologiska mångfalden i Sverige görs för att leva upp till EU:s Art- och habitatdirektiv. Sammanställningen har gjorts med hjälp av Artdatabanken vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Rapporten, som görs vart sjätte år, innehåller 164 arter och 89 naturtyper.


Inget vargbesked nu heller
Men när det gäller målet för en livskraftig vargstam väljer verket att passa, precis om miljöminister Lena Ek gjort hittills.

”Naturvårdsverket drar i rapporteringen inte någon slutsats om vargens bevarandestatus. Antalet vargar redovisas liksom utbredning och kvaliteten i livsmiljön. Det finns ett stort intresse för varg och många forskare har lämnat underlag och synpunkter under processen. Det finns fortfarande otydligheter i de underlag som kommit in till Naturvårdsverket och de behöver ytterligare granskning. Mycket tyder dock på att populationsstorleken i sig inte längre är ett problem för vargens framtid”, skriver verket om rapporten.

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Jan B

2013-07-04 10:18

Hela problematiken ligger i att vi inte har bestämt hur många vargar vi minst ska ha och att det saknas förvaltningsplan. NV har nogsamt undvikit detta. Det yttersta ansvaret vilar på våra politiker som låtit sig hunsas av NV. Till SRFs stora förtjusning lämnade inte NV in något referenstal för vargstammen i sin rapport till EU nu heller. Det innebär som bekant att vargstammen inte kommer att kunna förvaltas. Det är inte så svårt att se mönstret i Nv och miljörörelsens agerande. Politikerna må skylla på miljörörelsen och EU och gud vet vad, men det är de som genom handlingsförlamning skapat situationen.
Det är möjligt att rovdjurspropositionen som kommer i höst kommer att innehålla ett minimiantal på 180 vargar och det kommer garanterat att gå igenom eftersom det finns en förkrossande riksdagsmajoritet. Sedan är det upp till riksdagen att se till att beslutet genomdrivs genom att en förvaltningsplan skapas. Det kommer säkert att förhalas så gott det går av NV. När väl planen är beslutad kommer miljörörelsen att fortsätta med sina överklaganden vilket innebär att beslut om vargjakt inte kommer att kunna verkställas denna vinter eftersom NV kommer att vara väldigt sena med sitt beslut vilket automatiskt kommer att förhindra vargjakt. Då blir det tvunget att politikerna reagerar och sparkar chefen för NV. Hittills har man inte visat att man förstår hur det förvaltningsrättsliga systemet fungerar och vilken tid det tar. För att vargjakt ska kunna genomföras måste beslutet fattas minst ett halvt år i förväg. Det kommer inte NV att göra om inte regeringen driver på dem.
Som du märker är min lokala acceptans för NV bortblåst, den är också väldigt naggad i kanten vad gäller våra handlingsförlamade politiker.

11. Kjell L.

2013-07-02 11:08

Det finns ett riksdagsbeslut och det är 210 vargar. Lena Ek har efter detta sagt att hon kommer att rekommendera en lägre siffra alltså 180. Efter 180 säger hon i princip ingenting.
Det fanns nog ambitioner då, men
efter bevarande- och miljö-organisationernas skarpa kritik samt bakläxorna i EU och de överklaganden som följde uppstod det vakuum som vi har idag.
Ingen vet ännu hur detta skall lösas eftersom bevarandegrupper har en exklusiv överklaganderätt som man med säkerhet kommer att använda igen. Vi kan tycka att det räcker med 150 vargar och att det tillgodoser alla krav, men då det finns andra som hävdar t.ex 700 så vet ingen vart det hamnar, det blir förmodligen den starkaste sidan som får igenom sina krav eftersom lobbying som är allmänt förekommande kan åsidosätta det mesta.
I alla händelser är regeringen rejält bakbunden.
Dokumentet är bra som nu överlämnats till Ek, men hur river man upp artikel 9 i Århus-konventionen, hur får vi själva bestämmanderätt över vargen i Sverige. Svåra och sega frågor
även tidsmässigt.
Summan blir väl att vargstammen fortsätter öka nästa år och kanske ytterligare något år, jag tror som jag sagt tidigare, till slut ca 500 och de är verkliga, inga 3 - 400 NVV-vargar.

10. Invandrare/flykting

2013-07-02 09:30

Det är ju helt enkelt inte sant att varje varg som, efter eget beslut, vandrar in i svenskt landskap, är genetiskt värdefull!Att den kan ha en unik genuppsättning kan vara sant!! Men orsaken till individens utvandring kan ju vara olika defekter som omöjliggjort överlevnad i ursprungsområdet (flykting) defekter som kan vara genetiskt betingade!! Varför skall denna individ få chansen i sin nya miljö??

9. Det enda som är enkelt är att se vem som är ansvarig

2013-07-02 09:29

Regeringens ansvar vilar tungt och det ansvaret kan inte läggas över på andra. Varken EU, oppositionen eller sina egna tjänstemän. Regeringen är ansvarig för vad deras förvaltningar gör och inte gör. Reinfeldt fick uppdraget av talmannen och utsåg sina medarbetare. De regerar på riksdagens uppdrag detta landet och har så gjort i 7 år. De statliga verken är deras verktyg för verkställandet.
NVV obstruerar helt öppet sitt uppdrag och de propåer som kommit från regeringen som i sin tur passivt accepterat detta utan att vidta åtgärder.
Självklart är inte vargen med i rapporten. Varför skulle den det, det gynnar ju inte NVV egna mål i vargförvaltningen och att besättningen gör myteri är ju självklart när det saknas kompetent befäl ombord.
Regeringen sviker sitt demokratiska uppdrag. Fegt och passivt. Sitta still i båten av bekvämlighet eller rädsla och se skeppskamraterna, sina väljare, drunkna är föga hedersamt och bör belönas därefter.
Detta alltmedan NVV-tjänstemännen väljer kurs. Se, där försvann det demokratiska systemets anda och syfte.

8. Nu är det politikerna som måste våga fatta beslut.

2013-07-02 09:29

Det kan ju vara så att Naturvårdverkets tjänstemän med all rätt bollar saken vidare till politikerna. Gynnsam bevarande status skall ju byggas på vetenskapliga fakta och hänsyn till människor och dess näringar. Varg kostar också enormt mycket pengar och då måste det vara våra politiker som tar dessa beslut. Det är ju inte en tjänstemannafråga att göra ekonomiska prioriteringar mellan tusentals vargar eller viktiga samhällstjänster som bra vård och skola. Så nu ligger bollen definitivt hos våra politiker. Regeringen är i minoritetställning så det gäller att de kan få med sig något annat parti så de får fattat ett beslut innan valet.

7. Anton skyddsjakt och analys av genetiskt värde

2013-07-01 16:58

När jag var nyare i vargfrågor trodde jag att det skulle bli mer sofistikerat. Jag analyserade värdet av genetiskt värde och kom till slutsatsen att det inte är värt att invänta genetiskt värde för några av de skyddsjakter som nyligen diskuterats. Det kan kanske tas som utgångspunkt för den riskanalys du efterlyser. Kom dock ihåg att dokumentet är 19 månader gammalt http://vargdag.wordpress.com/2011/11/24/invandrare-och-deras-avkommors-genetiska-varde/

6. Politikerna...

2013-07-01 16:05

...går med på vad som helst bara de slipper fatta ett beslut när det gäller varg. Utredningarna kommer att tillsättas och fortsätta så länge någon enda organisation kan hitta något enda litet frö till tvivel om någonting när det gäller varg. Likaledes kommer nya forskare, som ska leva på att vargar får leva i Skandinavien, att besätta nya forskartjänster. Detta för att låta vargstammen växa ohämmat. Till slut måste väl även dessa vargromantiker komma till insikt, men fan tro´t.
Jag har roat mig, förlåt, jag har i min förtvivlan försökt räkna på vad varje varg årligen kostar samhället i pengar. Siffran jag kommer fram till ligger i varje fall inte under en och en halv miljon kronor! Troligen upp mot det dubbla! Per levande varg och år! Bara genom att antalet människor, som genom lön direkt lever på vargen, kunde minskas rejält skulle massor med miljoner sparas årligen och istället användas vettigare. Men då blir det väl till A-kassa till överblivna vargforskare i stället. Tänkte inte på det.
Antons kommentar har mycket sunt förnuft i sig, kanske det är just sunt förnuft som saknas mest i vargfrågan.

5. Naturvårdsverket har haft tillräcklig tid

2013-07-01 16:05

Har följt de senare turerna på http://vargdag.wordpress.com/2013/03/23/varg-bollen-hos-naturvardsverket/
För mer än ett år sedan bad regeringen Lena Ek skriva in de svenska kraven för gynnsam bevarandestatus i förvaltningsplanen. För åtta månader sedan skrev Naturvårdsverket in Laikre och Rymans (2009) beräkningar av nödvändigt vargantal, som jag två veckor därefter påtalade var fel. Redan när de presenterades första gången 2009 gav de upphov till reservationer från andra forskare.
EU-kommissionären har skrivit brev till Lena Ek om tilläggen till förvaltningsplanen, där han framförde formella önskemål som inte åtgärdats och dessutom indikerade viss oro för det vetenskapliga underlaget. Detta har inte lett till någon förändring.
Den 26/4 kallade Naturvårdsverket samman ett expertmöte för att diskutera GYBS frågor. Jag har deltagit i flera emaildebatter där också Mark Marissink deltog och det kom inlägg från Naturvårdsverkets tjänstemän. Inte annat än vad jag förstår har det funnits goda möjligheter att formulera relevanta frågor till avancerade auditorier om det behövdes förtydliganden av oklarheter.
Mot bakgrund av forskarmötet 26/4 och indikationer från Naturvårdsverket att de inte tyckte det var anledning att ändra något sände några forskare sitt ställningstagande. Nu har Naturvårdsverket haft mer än ett år på sig att komplettera förvaltningsplanen utan att skaffa in det underlag som Naturvårdsverket anser sig behöva...

4. Helt rätt, Anton!

2013-07-01 13:43

Bra analys av läget.
Naturvårdsverket vill helt enkelt inte komma fram till GYBS eftersom det innebär att vargen då helt plötsligt kan förvaltas med jakt. Ju längre man kan låta bli att fastställa GYBS desto mer hinner vargstammen växa till.
För mig är det en gåta att politikerna går på den här finten och låter NV hållas.

3. Anton

2013-07-01 12:56

Bra, alldeles för bra riskanalys för att förbli ogjord.

2. Otydligheter!

2013-07-01 12:56

Om det finns otydligheter beror nog detta på att de som lämnat underlag har olika åsikter.
Om det finns otydligheter i en vargstam som uppgår till 400-500 djur varav hälften anses friska, då är vi långt ifrån målet.
Det tycks som 150 vargar börjar bli lika orealistiskt som 0.

1. Sannolikt en skenmanöver

2013-07-01 11:17

Denna formulering får väl anses som en skenmanöver för verket i strävan efter att inte åstadkomma gynnsam bevarandestatus?
Allt handlar om att förhala arbetet så mycket som möjligt, medan populationen tickar på med drygt 20 % per år. Genom att göra tillägget att "mycket tyder på att" hoppas man slippa undan den allvarligaste kritiken från berörda. Möjligen är det också något av en dåres försvarstal då man med detta sagt kan försöka skylla ifrån sig på EU när blockaden mot beskattning fortsätter.

Naturvårdsverket borde arbeta för de riktlinjer man har och där ingår inte att obstruera populationsbegränsande åtgärder!

Vi behöver dessutom få till stånd en prejudicerande konsekvensanalys av värde för en genetiskt viktig varg kontra skadan en fårätare utgör.
Nu hindrar man t.ex. skyddsjaktsbeslut (trots godkännande av aktuell LST, nu senast i Jönköping) med argument om att man inte kan garantera att en genetiskt viktig varg kan komma att fällas.
I företagsverksamhet värderas alltid sannolikhet för respektive utfall samt värde/risk för respektive utfall. Var ligger gränserna för detta i vargfrågan? I takt med att de genetiskt värdefulla vargarna förökar sig blir antalet dessutom större. Hur påverkar det respektive individs värde?

Om vi har en population på 350 vuxna vargar (alla exkl. årsvalparna) och 35 av dessa bär på genetiskt värdefulla gener är andelen 10 %. Att fälla en varg på måfå innebär då 10 % risk för att "fel" individ skjuts. Ställ detta mot värdet av att få bort problemvargen för den enskilda bonden. Om man ändå råkar fälla denna varg, hur stor förlust är det då att gå från 35 till 34 genetiskt värdefulla vargar? Är den förlusten större än alla de tamdjur som vargen skulle fortsätta riva (dessutom riskera "utbilda" sin avkomma till att göra detsamma)?

Det här har Naturvårdsverket aldrig räknat på. I deras värld ska det vara så mycket varg som möjligt så det spelar ingen roll om en enda varg så dödar 2000 får. Man kommer alltid att göra allt för att skydda varje individ. Utan genetik-kortet har man inget kvar och därför håller man hårt i det och vägrar göra vidare analyser. Skandalöst!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons