Nödvärnsskott tillåts mot Skånevarg
  • Jämtland Game Fair

Nödvärnsskott tillåts mot Skånevarg

AktuelltPublicerad: 2013-10-03 14:45

Stoppet för skyddsjakten på Skånevargen kvarstår. Men det går enligt Kammarrätten inte att hindra tamdjursägare från att skjuta fårdräparen i nödvärn när den angriper tamdjur. Det går alltså att skjuta vargen i Skåne med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen. Det har Kammarrätten avgjort.

Kammarrätten har beviljat Naturvårdsverket prövningstillstånd och avgjort frågan om paragraf 28 i jaktförordningen, som handlar om rätten att avvärja ett pågående angrepp på tamdjur. Kammarrätten säger att Förvaltningsrätten beslut om att man inte får skjuta vargen strider mot paragraf 28.

Naturvårdsverket överklagade till Kammarrätten eftersom Förvaltningsrättens beslut innebar att det är oklart om fårägarna i området kan använda rätten att avvärja ett pågående angrepp enligt paragraf 28 i jaktförordningen.

Det kan få konsekvenser för möjligheten att skydda tamdjur och förhindra allvarlig skada och är inte förenligt med bestämmelserna i jaktförordningen.


Viktig principiell fråga
Det var principiellt viktigt att driva frågan vidare till kammarrätten för att få vägledning när det gäller att tillämpa lagen, ansåg verket.

När det gäller frågan om paragraf 28 gav alltså Kammarrätten Naturvårdsverket rätt.

I frågan om att upphäva inhibitionen avslår dock Kammarrätten Naturvårdsverkets begäran.

Naturvårdsverket fattade ett andra beslut om skyddsjakt på varg i Skåne den 20 september. Föreningen Nordulv överklagade beslutet och begärde inhibition, det vill säga att beslutet inte får verkställas. Förvaltningsrätten fattade beslut om inhibition den 24 september 2013.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma