I Sverige finns det cirka 2 900 björnar, enligt Naturvårdsverket. Siffran bygger på förra årets inventering, som gjordes med hjälp av insamlad björnspillning och rapporterade björnobservationer.
Foto: Shutterstock.com I Sverige finns det cirka 2 900 björnar, enligt Naturvårdsverket. Siffran bygger på förra årets inventering, som gjordes med hjälp av insamlad björnspillning och rapporterade björnobservationer.

100 fler björnar i Sverige

Resultatet av DNA-analyser av björnspillning och björnobs som gjordes i samband med förra årets inventering pekar mot att det finns cirka 2 900 björnar i Sverige. Det är 100 fler än 2013, då den förra nationella beräkningen gjordes av den svenska björnstammens storlek.

Förändringen är så liten mellan de två populationsberäkningarna att Naturvårdsverkets företrädare nöjer sig med att konstatera att den svenska björnstammen är stabil.
– Totalt sett för hela landet håller björnstammen en stabil nivå. Varken på nationell eller regional nivå syns någon statistiskt säkerställd förändring mellan 2013 och 2017, säger Jens Andersson, handläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet, i ett pressmeddelande.

Minst 1 400 björnar för gynnsam bevarandestatus
Cirka 2 900 björnar ligger en bra bit över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är minst 1 400 individer.
Uppskattningen av björnstammens storlek i de olika länen är i sin tur avgörande för hur många björnar som får fällas under licensjakten.
Under 2017 sköts knappt 300 björnar i skydds- och licensjakt. Det motsvarar cirka 10 procent av populationen 2017.

Licenskvoten höjdes med 68 björnar
I år var kvoten i licensjakten sammanlagt 284 björnar. Det var en höjning med 68 björnar jämfört med förra året.
Populationsberäkningen är utförd av det skandinaviska björnprojektet.
”Beräkningen baseras på dels spillningsinventeringar som genomförs i respektive län och dels trender i de björnobservationer som jägarna samlat in. Jägarnas omfattande bidrag till de regionala spillningsinsamlingarna är en viktig del i slutresultatet”, skriver Naturvårdsverket i pressmeddelandet.