Foto: Shutterstock 1 800 björnspillningsprov samlades in av drygt 900 personer i Norrbottens län 2021.

650 björnar i Norrbotten

Rekordmånga 1 800 hundra prov lämnades in under björnspillningsinventeringen i Norrbotten i höstas. Enligt det vedertagna beräkningssättet för länet har det resulterat i att antalet björnar uppskattas till 650, vilket är en ökning sedan förra inventeringen.

Var femte höst spillningsinventeras björn i länen där arten finns. 2021 i Norrbotten.

– Fjolårets inventering var sammantaget den bästa björninventeringen hittills i länet, sammanfattar handläggare Rebecca Forsberg på länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

1 800 prov samlades in av drygt 900 personer. Tack vare dem har 402 björnindivider nu identifierats med hjälp av dna.

Två beräkningsmetoder

Vid de båda tidigare björnspillningsinventeringarna i Norrbotten har man använt sig av en justerad beräkning på grund av det låga antalet identifierade hanar jämfört med honor. Enligt den metoden har björnstammen ökat från 504 till 650 individer sedan 2016. 2010 landade siffran på 628.

Den andra beräkningsmetoden, som används i övriga björnlän, innehåller ingen justering för hanar. Enligt den blir resultatet 544 björnar i Norrbottens län.

Men även om fjolårets inventering resulterade i rekordmånga spillningsprov anser länsstyrelsen att det är för tidig att överge den justerade beräkningsmetoden.

– Ju bättre inventeringar vi gör i länet och ju fler insamlade prover, desto säkrare kommer vi kunna beräkna björnstammens storlek, poängterar Rebecca Forsberg.

Påverkar licensjakten

Resultatet från björnspillningsinventeringen blir nu en del i underlaget inför kommande beslut om licensjakt på björn i länet. Det väntas vilken dag som helst. Förra året var tilldelningen 20 björnar.

Förvaltningsmålet i länet är 500 individer. Förvaltningsintervallet, som populationen kan fluktuera inom, är 250–600 björnar. Det beslutade viltförvaltningsdelegationen förra året.