”100 miljoner för vargjakten”

Tom Arnbom på WWF varnar för att jakt på varg kan kosta Sverig 100 miljoner kronor i böter, skriver Svenska Dagbladet, SvD.
Det skulle kunna bli följden av att Sverige bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv och tillåter jakt på en hotad art, menar WWF:s rovdjursexpert Tom Arnbom.

– Det som har retat upp EU-kommissionen är att det pågår en process sedan 2010, och ändå går man ut och jagar varg – det normala sättet är att man istället reder ut processen. Sedan har man sagt att man ska kringgå jakten – då har man retat upp dem ännu mer, och skapat ännu fler konflikter. EU har rättat Sverige vi flera tillfällen – regeringen har inte insett hur pålästa EU faktiskt är i frågan, säger Arnbom till SvD.

”Jakt ett viktigt verktyg”
Naturvårdsverkets generaldirektör, Maria Ågren, vill inte spekulera i vilka de ekonomiska konsekvenserna av vargjakt kan bli. Hon konstaterar att vargen är kontroversiell i Sverige och att det råder olika uppfattningar om vilka problem den ställer till med.
– Vi försöker jobba på ett sätt som gör att vi kan bevara arten, samtidigt som vi ska vidta åtgärder för att inte konsekvenserna blir för stora för näringsutövare. Jakt är ett viktigt verktyg i det arbetet, säger Maria Ågren till SvD.

Kommer inte att tveka
– Det kan bli väldigt dyrt för Sverige. Om vi blir dömda kan det kosta upp emot 100 miljoner kronor, säger Tom Arnbom till SvD.
På EU-kommissionen vill man i nuläget inte resonera kring hur stora böter det kan bli fråga om, i den händelse Sverige fälls.
– Om kommissionen kommer fram till att Sverige har brutit mot habitatdirektivet kommer den inte tveka att ta fallet till domstol, säger EU-kommissionens talesperson Julija Perlova till SvD.