Tio björnar var kvar att skjuta när skyddsjakten på björn avslutades den 15 oktober. Totalt var tilldelningen 121 björnar i årets jakt.
Tio björnar var kvar att skjuta när skyddsjakten på björn avslutades den 15 oktober. Totalt var tilldelningen 121 björnar i årets jakt.

111 björnar sköts i årets jakt

Av totalt 121 tilldelade björnar i årets skyddsjakt sköts 111 björnar. Björnjakten i Sverige pågick 21 augusti till 15 oktober. I Norrbotten var jakttiden slut den 30 september.

Antagligen finns cirka 3 000 björnar i Sverige. I årets jakt ökades tilldelningen med 20 djur till sammanlagt 121 björnar.

Av dessa sköts alltså 111 i hela landet.

I siffran 111 björnar ingår både djur som fällts direkt och några som blivit påskjutna och därför avräknats, trots att skottet missade.

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är det endast i Västerbotten och Dalarna samt Norrbottens kustland som jägarna inte lyckats fylla de tilldelade kvoterna.

I Norrbottens kustland sköts fem av de sex tilldelade björnarna.

I Dalarna var det fem björnar kvar på tilldelningen när jakten blåstes av.

Västerbottens fjälljägare gjorde det sämsta resultatet. Ovan odlingsgränsen fälldes endast en av de sex tilldelade björnarna.

Nedan odlingsgränsen i Västerbotten gick det bättre. Där fälldes samtliga nio tilldelade björnar.

I Jämtland fälldes flest björnar. Sammanlagt sköts 31 björnar, vilket var ett djur mer än tilldelningen.

Värmlands län – tilldelning: 2, skjutna: 2.

Dalarnas län – tilldelning: 26, skjutna: 21.

Gävleborgs län – tilldelning: 14, skjutna: 14.

Västernorrlands län – tilldelning: 9, skjutna: 9.

Jämtlands län söder om E 14 – tilldelning: 14, skjutna: 14.

Jämtlands län norr om E 14 – tilldelning: 16, skjutna: 17.

Västerbottens län, ovan odlingsgränsen – tilldelning: 6, skjutna: 1.

Västerbottens län, nedan odlingsgränsen – tilldelning: 9, skjutna: 9.

Norrbottens län, kusten – tilldelning: 6, skjutna: 5.

Norrbottens län, inlandet – tilldelning: 19, skjutna: 19.

Källa: SVA