Ung kandidat till björnskytteprovet utanför Torsåker i Gävleborg. Länet har den största tillväxten av björnstammen, 13,3 procent. Därmed har årets tilldelning ökats med fyra djur till 18.
Foto: Anders Ljung Ung kandidat till björnskytteprovet utanför Torsåker i Gävleborg. Länet har den största tillväxten av björnstammen, 13,3 procent. Därmed har årets tilldelning ökats med fyra djur till 18.

143 björnar får fällas i år

Tilldelningen i årets skyddsjakt på björn ökas med 22 björnar, jämfört med förra året. Totalt får 143 björnar fällas från och med den 21 augusti. I Gävleborg där björnstammen växer som mest ökas tilldelningen med fyra djur till 18.
Tilldelningen i de olika björnlänen är alldeles för blygsam. Det tycker Conny Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund.

– Vi borde ha cirka 100 procent ökning av björnlicenserna för att bromsa den ganska snabba tillväxten av björnstammen som vi haft de senaste åren, kommenterar han.

Forskarna i Skandinaviska björnprojektet har kommit fram till att det troligtvis fanns närmare 2 900 björnar i Sverige förra året. Men Naturvårdsverket har valt att utgå från rapportens medelvärde på 2 550. Eftersom den årliga tillväxten av björnstammen beräknas till cirka 5,5 procent per år är det rimligt att det nu finns minst 3 000 björnar. Dessutom har tidigare uppskattningar av antalet björnar visat sig vara alldeles för låga.

Det är länsstyrelserna i de olika länen med björn som lämnat önskemål till Naturvårdsverket på hur många björnar som bör fällas regionalt.

Följt länsstyrelsernas förslag

– Vi har i stort sett följt länsstyrelsernas förslag till hur många björnar som får fällas och var de får fällas. Tre länsstyrelser har med stöd av regionala förvaltningsplaner föreslagit olika kvoter i delar av sina län. Det har vi tagit fasta på i beslutet, förklarar Anders Wetterin, biträdande chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Det gäller Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

I Jämtlands län är det två björnjaktsområden söder respektive norr om Europaväg 14. Tilldelningen är 16 björnar i vardera området.

– Vi har ökat kvoten med två björnar i södra området, eftersom de problem som varit i länet framför allt har berört Härjedalen. Vi uppmanar alla björnjägare att i första hand ta bort björnar som orsakat skador eller besvär, säger Klas Allander, handläggare.

I Norrbottens kustland (Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommuner) får sex björnar fällas.

I övriga delar av länet ökar Naturvårdsverket tilldelningen med åtta björnar till 27 totalt. Länsstyrelsen i Norrbotten har begärt ännu högre kvot i inlandet, men tillväxten är relativt låg där, 3,5 procent, enligt björnforskarna.

Björnforskarna har i takt med nya inventeringar blivit allt säkrare på hur många björnar som finns i landet. När spillningsinventeringen i Jämtland är klar kan de också bättre bedöma stammens storlek i Norrbottens län.

Protester från jägarna

I Norrbotten hade länsstyrelsen förordat jakt på 43 björnar. Naturvårdsverkets tilldelning blev 41 björnar. Men från jägarna fanns önskemål om att få skjuta 60 individer.

I Västerbotten vill man inte dela upp tilldelningen av björn som i Norrbotten. Länsstyrelsen föreslog att 20 björnar ska få skjutas, vilket också Naturvårdsverket beslutat. Tilldelningen i Västerbotten har delats upp på sex björnar ovan odlingsgränsen och 14 nedan.

Samma typ av uppdelning fanns förra året. Då fylldes kvoten på nio björnar nedan odlingsgränsen, men bara en av sex björnar sköts ovan odlingsgränsen. Både jägarorganisationerna och LRF protesterar mot uppdelningen.

Ökar mest i Gävleborg

Den stora tillväxten sker i Gävleborgs län, 13,3 procent.

Björnstammen i Dalarna har inte förändras nämnvärt, enligt forskarna.

Björnjakten inleds i år 21 augusti och pågår som längst till 15 oktober.

I Norrbotten är pågår jakten till 30 september eftersom björnarna går i ide tidigare i den regionen.

Tilldelningen är:

Värmlands län 2 björnar (oförändrat från 2005).

Dalarna 26 (oförändrat).

Gävleborg 18 (+4).

Västernorrland 12 (+3).

Jämtland 16+16 (oförändrat i norr, +2 i söder).

Västerbotten 20 (+5).

Norrbotten 6+27 (oförändrat i kusten och +8, inlandet).