15-årige John får inte jaga björn

På statens mark i Västerbotten får 15-årige John Sjögren inte uppsiktsjaga björn eller älg. Småvilt går däremot bra.
Trots att regeringen tog bort det statliga jaktkortet för ungdomar mellan 15 och 18 år som bedriver uppsiktsjakt har länsstyrelsen beslutat restriktioner.

Vuxna jägare som uppsiktsjagar får däremot jaga på statens mark i länet.

– Man har att hantera ett allvarligare vapen när man skjuter björn och älg än när man jagar småvilt, säger Rolf Troeng på länsstyrelsen till Västerbottens-Kuriren, VK.

Torsten Mörner, ordförande i Svenska Jägareförbundet, förvånas över Rolf Troengs uppfattning.

– Som markägare kan staten genom länsstyrelsen ställa vilka krav den vill. Men det finns inget lagligt stöd för att en ungdom inte ska få jaga därför att det är björn eller älg. Lagstiftningen säger att uppsiktsjakt gäller all jakt, säger Torsten Mörner till VK.

Men just frågan kring vad lagen säger råder det delade meningar om.

Motion i riksdagen

– Om inte lagstiftningen sätter stopp skulle vi tillåta uppsiktsjakt även när det gäller högvilt, säger Jens Andersson, jaktansvarig på länsstyrelsen i Jämtlands län, till VK.

År 2003 väcktes frågan om att ge ungdomar chansen att jaga avgiftsfritt genom en motion i riksdagen av Ulla Löfgren (m). Två år senare tog regeringen beslut och Naturvårdsverket beslutade att avgiftsfri jakt skulle tillämpas på statlig jakt.

Länsstyrelsen i Västerbotten tolkar beslutet som att uppsiktsjakt är tillåten vid småviltsjakt, men inte vid jakt på högvilt.

– Egentligen har vi inte tagit ställning i den här frågan, men det kan ske till nästa jaktår. Till dess ger vi inga jaktkort på högvilt till ungdom. säger Rolf Troeng till VK.

”Det saknas grund”

Avgående moderata riksdagsledamoten Ulla Löfgren, som först kom med förslaget i riksdagen 2003, tycker att länsstyrelsen har felaktiga beslut.

– Finns ingen restriktion i riksdagsbeslutet anser jag att det saknas grund för länsstyrelsen att hitta på egna regler. Allra helst om ungdomen har jägarexamen och har avlagt alla prov man ska göra. Det enda som saknas är att ha åldern inne, säger Ulla Löfgren till VK.