Totalt får 184 björnar fällas i de sju björnlänen. Anledningen till den rekordstora björnkvoten är att det kan finnas närmare 2 900 björnar i Sverige och att björnstammen fortsätter att öka.
Foto: Lars-Göran Abrahamsson Totalt får 184 björnar fällas i de sju björnlänen. Anledningen till den rekordstora björnkvoten är att det kan finnas närmare 2 900 björnar i Sverige och att björnstammen fortsätter att öka.

184 björnar får fällas i årets jakt

Tilldelningen i årets skyddsjakt på björn har ökat med 41 jämfört med förra året. Totalt får 184 björnar fällas i de sju björnlänen. Jägareförbundet ville ha en kvot på 215 björnar, men Naturvårdsverket väljer att helt gå på den avskjutning som respektive länsstyrelse förordat.

Bakgrunden till den rekordstora björnkvoten är att det kan finnas cirka 2 900 björnar i Sverige och att björnstammen fortsätter att öka stadigt. Osäkerheten kring björnstammens storlek gör dock att Naturvårdsverket ofta väljer att redovisa ett medelvärde på 2 550 björnar.

Jakttiden är 21 augusti till 15 oktober utom i Norrbottens inland. Där slutar jakten senast den 30 september eftersom björnarna går i ide tidigare där.

Jägarnas Riksförbund har begärt att björnjakten i Norrbotten ska pågå till den 15 oktober, så att jakttiden överensstämmer med Västerbottens län.

– Lövfällningen behöver komma längre, så det blir bättre sikt under björnjakten. Dessutom är det så att björnarna inte alls går i ide tidigare i Norrbotten. Vi hade en som var uppe till jul förra året, säger Stig Engman, som representerar Jägarnas Riksförbund i viltvårdsnämnden i Norrbotten.

”Störs när de ska gå i idet”

– Vi kan inte sätta jakttider som innebär att björnarna avsiktligt störs när de är på väg att gå i ide, invänder Susanna Löfgren på Naturvårdsverket.

Men verket godkänner ändå att björnjakten pågår fram till 15 oktober vid kustområdet i Norrbotten i kommunerna Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda.

Björnstammen fortsätter att öka i landet. Den årliga nationella tillväxten är cirka 5 procent.

I Gävleborg ökar björnstammen med så mycket som cirka 13 procent per år, vilket är den största tillväxten i Sverige.

– Tillväxten varierar mellan länen. I Dalarna och Västerbotten är stammen oförändrad, medan den ökar i Gävleborgs, Jämtlands och Norrbottens län och sannolikt även i Västernorrlands län, kommenterar Susanna Löfgren.

Ingen höjning i Värmland

Enda länet som inte får en höjning av björnkvoten är Värmland, där det endast blir två björnar. Länsstyrelsen ville att björnjakten skulle gälla hela länet, men verket tillåter som tidigare bara björnjakt i kommunerna Torsby och Hagfors. Motivet för den blygsamma kvoten är att Värmland ses som ett expansionsområde för björn och ska hysa en större björnstam i framtiden.

Faktum är att landets björnjägare behöver bli mer effektiva över större ytor och ha bättre hundar för att kunna fälla hela björnkvoten. Förra året fälldes endast 123 björnar av kvoten på 143.

Som väntat blir det inte tillåtet med åteljakt på björn trots att båda jägarorganisationerna jobbar för att jaktmetoden åter ska tillåtas.

Här är björnkvoten och jakttiderna i de sju länen:

Värmland:

Två björnar.

Områden: Torsby och Hagfors kommuner.

Jakttid: 21 augusti-15 oktober.

Dalarna:

31 björnar i hela länet (+5 jämfört med förra året.)

Jakttid: 21 augusti-15 oktober.

Gävleborg:

24 björnar i hela länet. (+6)

Jakttid: 21 augusti-15 oktober.

Jämtland:

40 björnar i länet. (+8)

Områden: 20 björnar får fällas söder om E14. 20 björnar får fällas norr om E14.

Jakttid: 21 augusti-15 oktober.

Västernorrland:

15 björnar i hela länet. (+3)

Jakttid: 21 augusti-15 oktober.

Västerbotten:

22 björnar i länet. (+2)

Områden: Högst 14 björnar får fällas nedanför odlingsgränsen.

Jakttid: 21 augusti-15 oktober.

Norrbotten:

50 björnar i länet. (+9)

Område 1 (kusten): I Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommuner får högst sex björnar fällas.

Jakttid i område 1: 21 augusti-15 oktober.

Område 2 (Tornedalsområdet): I Pajala, Övertorneå, Överkalix kommuner samt den del av Gällivare kommun som ligger nedanför odlingsgränsen får 15 björnar fällas.

Område 3 (inlandet): 29 björnar får fällas.

Jakttid i Tornedalsområdet och inlandet: 21 augusti-30 september.