20-tal renar järvdödade

Tuorpons sameby, väster om Jokkmokk, har förlorat ett 20-tal renar som rivits av järv. De tror däremot inte att möjligheterna till skyddsjakt är stora, skriver Norrländska Socialdemokraten.

I februari och mars har Tuorpons sameby i Norrbottens län hittat järvrivna renar vid två tillfällen. Enligt Nils Petter Pavval, ordförande i samebyn, handlar det om massdöd och på ett ställe där det inte inträffat tidigare.
Renskötarna gör sitt bästa för att hålla koll på renarna och försöka undvika fler angrepp.
– Jag tror definitivt att järvarna kommer att dräpa fler renar. Betesläget är dåligt så det är svårt att hålla renarna samlade, de är utspridda i mindre grupper, säger Nils Petter Pavval till Norrländska Socialdemokraten.

Tvivlar på skyddsjaktstillstånd
Trots att ett 20-tal renar rivits till döds så tror Nils Petter Pavval inte att det kommer tillåtas skyddsjakt.
– Vi har en järvhona inom området som nyss fått ungar och vi vet att det är svårt att få skyddsjakt i det läget, säger Nils Petter Pavval till Norrländska Socialdemokraten.

”Bedöms från fall till fall”
Enligt Caroline Essenberg på länsstyrelsens naturvårdsenhet krävs det att rovdjur orsakar allvarlig skada för att skyddsjakt ska beviljas. Hon menar också att det ärovanligt med skyddsjakt på rovdjur med ungar.
– Vad som är allvarlig skada bedöms från fall till fall. För att skadan ska betraktas som allvarlig ska den vara större än de skador som rovdjuren normalt orsakar. Om det ska beviljas måste skadorna vara så allvarliga att de överstiger etiken av att skyddsjaga en hona som har ungar, säger Caroline Essenberg till Norrländska Socialdemokraten.

Tidigare skyddsjaktsbeslut
Hittills har sju fall av skyddsjakt på lo och järv beviljats av länsstyrelsen i Norrbottens län. Rovdjuren har ställt till med problem för rennäringen i hela länet och även Talma och Saarivuoma samebyar i Kiruna kommun har anmält att de drabbats av massdöd på grund av rovdjur i år.