DNA-analyserna av insänd vargspillning visar hittills att det finns minst 286 vargar i Sverige. Den extra varginventeringen görs för att bestämma om det används rätt beräkningsmetod för vargstammen i Sverige. Jägare och allmänheten uppmanas att fortsätta sända in upphittad vargspillning.
Foto: Per Persson DNA-analyserna av insänd vargspillning visar hittills att det finns minst 286 vargar i Sverige. Den extra varginventeringen görs för att bestämma om det används rätt beräkningsmetod för vargstammen i Sverige. Jägare och allmänheten uppmanas att fortsätta sända in upphittad vargspillning.

286 vargar hittade hittills

DNA-analyser av all insänd vargspillning

Den extra varginventeringen med DNA-analyser av inlämnad vargspillning har hittills gjort att 286 vargindivider påträffats i hela Sverige. Resultatet bygger på 2 350 insamlade spillningsprover som sänts in för analys.

All funnen vargspillning DNA-analyseras för att få en så korrekt bild som möjligt av det totala antalet vargar i landet.
Syftet med extrainventeringen är att ta reda på om det finns fler eller färre vargar än vad tidigare inventeringar visat.
Idag beräknas antalet vargar utifrån antalet funna föryngringar multiplicerat med tio för att få fram totala antalet individer.
Denna omräkningsfaktor ska nu utvärderas för att se om siffran tio stämmer.

56 vargar hittade i Gävleborg
Hittills har 56 unika vargindivider identifierats i Gävleborgs län med hjälp av 447 insamlade spillningsprover.
– Trots stora mängder snö tidigt på säsongen har spillningsinsamlingen gått bra hittills. Folk har varit engagerade och villiga att hjälpa till, säger Hans Nordin, inventeringsansvarig på länsstyrelsen i Gävleborg.
Det viktiga nu är att fortsätta rapportera och samla in vargspillning även kommande två månader, framhåller han.

Fler vargar finns i länet
– Vi vet att det finns vargar i länet som ännu inte fångats upp i DNA-analyserna, kommenterar Hans Nordin.
Han vill ha fortsatt hjälp av allmänheten och jägare med att rapportera och samla in vargspillning.
– All vargspillning är av intresse i insamlingen, men även rapporter om vargspår eller synobservationer av vargar är viktiga, säger Hans Nordin om inventeringen som pågår fram till den sista mars.