Björnspillning har samlats in i bland annat Gävleborg och Dalarna. DNA-analysen blir avgörande för hur många björnar som får jagas i de två länen.
Foto: Danier/Mostphotos Björnspillning har samlats in i bland annat Gävleborg och Dalarna. DNA-analysen blir avgörande för hur många björnar som får jagas i de två länen.

3 200 prover med björnspillning

Avgör björnjakten i Dalarna och Gävleborg

Under hösten har det pågått en spillningsinventering för att räkna antalet björnar. Det gäller länen Gävleborg och Dalarna samt och i delar av Värmlands, Uppsala, Stockholms, Örebro och Västmanlands län. Totalt i alla inventerade län kom cirka 3 200 prover in.

I Dalarna blev drygt 1 000 prover insamlade. Det är ett mycket gott resultat och ger ett bra underlag för att inventera björnstammen i Dalarna, tycker de rovdjursansvariga på länsstyrelsen i ett uttalande på myndighetens webbsida.
Inventeringen som genomfördes samtidigt i de berörda länen avslutades 31 oktober.
Allmänheten har kunnat beställa provtagnings-kit från respektive länsstyrelsen för att hjälpa till med inventeringen.

Ger beslutsunderlag för björnjakten
Inventeringsresultaten ska användas som underlag för uppföljning av mål för björnstammens status och utveckling samt länsstyrelsernas beslut om jakt på björn. Det gäller framför allt licensjakten på björn i Gävleborg och Dalarna.
Proverna från länen har skickat från Viltskadecenter till det genetiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet som gör DNA-testerna. Därefter görs en populationsberäkning av Skandinaviska björnprojektet. Ännu har inget resultat kommit. Det beräknas vara klart under våren 2018.