Jaktkvoten i Finland var på 424 lodjur. 387 lodjur fälldes i år innan jakttiden var slut den sista februari.
Foto: Shutterstock Jaktkvoten i Finland var på 424 lodjur. 387 lodjur fälldes i år innan jakttiden var slut den sista februari.

387 finska lodjur fälldes

Sammanlagt 387 lodjur fälldes under senaste jakten i Finland. Det är något färre än under föregående jaktperiod.

Då fälldes 399 lodjur, enligt Finlands viltcentral.  
Det fanns dispens för jakt på 424 lodjur, varav 404 utanför renskötselområdet. Jakten avslutades vid utgången av februari.

Cirka 2 500 lodjur
Lodjuret är Finlands vanligast förekommande stora rovdjur. Enligt uppskattning finns det maximal cirka 2 500 individer, vilka är över ett år gamla.
Naturresursinstitutet i Finland ska till våren göra en ny uppskattning av hur stor lodjurstammen är.

Loicensjakt på 76 lodjur i Sverige
I Sverige finns ett mål från Naturvårdsverket att det ska finnas minst 870 lodjur. Enligt Naturvårdsverkets ska det vara minst 147 årliga föryngringar av lodjur i Sverige. Förra vinterns lodjursinventeringar var mycket svåra att genomföra bland annat på grund av snöbrist. Ändå hittades cirka 205 familjegrupper med lodjur i Sverige. Trots det blev det bara licensjakt på 76 lodjur i år.