42 hundar vargangripna i fjol

Viltskadecenter har precis släppt statistik över tamdjur som dödats av stora rovdjur under förra året. I den står det klart att varg angrep totalt 42 hundar, varav 23 dog.

Under 2014 angreps totalt 42 hundar av varg i hela landet. Flest av dem, tio stycken, angreps i Värmland. Endast en värmländsk hund överlevde vargangreppet. Totalt dog 19 hundar av vargangrepp.
Antalet varganrepp på hundar är högre än både 2012 och 2013.
2011 var siffran ungefär densamma, medan det var allra lägst 2010.
2009 är det år som hittills flest hundar angripits av varg.
När det gäller övriga tamdjur angrep varg totalt 422 djur förra året, Det göller får, nöt, get, häst och ”annat”.
Av dem var 391 får och av dem dog 326 stycken. 54 får skadades och elva är noterade som saknade. Två hästar och två nötdjur dödades av varg.